NomadPower

Duurzaam ondernemen en door middel van slimme innovaties een bijdrage leveren aan het milieu. Vanuit deze ambitie is NomadPower ontstaan. De ervaren ondernemers achter NomadPower ontwikkelden eerder al het walstroom concept, waarbij binnenvaartschepen gebruik maken van het elektriciteitsnet van de wal om laad- en losplaatsen van stroom te voorzien. Hierdoor werden milieubelastende dieselgeneratoren in havens overbodig. Een succesvol initiatief, waarna het Europese vrachtverkeer een logische stap was.

TEN-T: Europese transport ambities

Koelwagens die voedingsmiddelen over lange afstanden vervoeren moeten tijdens verplichte rusttijden van de chauffeurs gekoeld blijven. Waar dit voorheen ook met dieselgeneratoren werd gedaan, kwam NomadPower met de oplossing om elektrische stroompunten in te zetten en deze infrastructuur door geheel Europa aan te leggen. “Er zijn vrijwel geen redenen te bedenken waarom transporteurs in het koel- en vriesvervoer de NomadPower voorzieningen niet zouden gebruiken”, vertelt directeur Jos Schreurs. “Het is milieuvriendelijker en goedkoper dan het koelen met de dieselgenerator. Daarmee is het één van de weinige milieuvriendelijke oplossingen die de gebruiker geen extra geld kost”.

Deze ambitie sluit goed aan bij de doelstellingen op het gebied van transport, duurzaamheid en concurrentievermogen die door de Europese lidstaten is gesteld. Om deze doelstellingen te verwezenlijken is door de lidstaten het Europese subsidieprogramma TransEuropees netwerk voor Transport (TEN-T) opgezet. Dit programma stimuleert meerjarige initiatieven die bijdragen om in Europa een geïntegreerd, efficiënt en duurzaam transport netwerk te creëren. “Het TEN-T programma zorgt ervoor dat wij de NomadPower nu versneld over Europa kunnen gaan uitrollen, zodat milieuvriendelijk koelen snel binnen eenieders bereik komt”. Hezelburcht ondersteunde hierbij om te kunnen voldoen aan de strenge selectie en specifieke subsidietechnische criteria. Binnen het programma kunnen aanvragen worden ingediend voor een onderzoek (Study) en een uitvoeringsproject (Works). Indien het project door de strenge selectie komt is de subsidiebijdrage 50% van de subsidiabele projectkosten voor Studies en 20% in het geval van Works.

Grensoverschrijdende uitdaging

Het project van NomadPower kenmerkt zich door het grootschalige karakter, doordat de elektrische stroompunten voor heel Europa beschikbaar moeten zijn. Hiervoor was het noodzakelijk om goedkeuring van een groot aantal lidstaten te verkrijgen. Deze goedkeuring is vanuit het TEN-T programma vereist wanneer een fysieke implementatie plaatsvindt op het grondgebied van een desbetreffende lidstaat. Naast overheden speelden ook de bevoegde instanties op het gebied van milieu hier een belangrijke rol in. Een grensoverschrijdende uitdaging waarbij het lobbytraject uitgevoerd door Hezelburcht van groot belang was. Het binnen een kort tijdsbestek zelfstandig halen van deze goedkeuringen zou een brug te ver zijn geweest volgens Jos Schreurs. “Alleen al het uitzoeken wie je nu precies zou moeten benaderen met de juiste vragen in maar liefst zeven verschillende landen zou een hele klus geweest zijn”. Voor logistieke partijen en chauffeurs zijn de elektrische stroompunten van NomadPower makkelijk in gebruik en eenvoudig toegankelijk via een smartphone.

De combinatie van technische innovatie, effectiviteit, duurzaamheid en impact voor het gehele Europese transportnetwerk wordt door de EU onderschreven. Dankzij de Europese bijdrage vanuit het TEN-T programma zullen de elektrische opstroompunten van NomadPower voor het Europese koeltransport beschikbaar worden.

CEF Transport
Gerelateerde subsidie CEF Transport
CEF Transport ondersteunt grootschalige projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer ...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00