Nieuwe CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) call gepubliceerd

Onlangs is de nieuwe call gepubliceerd van Connecting Europe Facility (CEF) in het kader van Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), onderdeel van het CEF-transport subsidieprogramma. Er is in totaal € 1 miljard beschikbaar om de aanleg van infrastructuur voor de levering van alternatieve brandstoffen op het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) te bevorderen. De oproep staat open voor aanvragen vanaf 29 februari en kent drie verschillende deadlines in 2024 en 2025.

Focus CEF AFIF 2024/2025

Tijdens de tweede fase, die loopt van 2024-2025, richt CEF-AFIF zich specifiek op het bereiken van de doelstellingen die uiteen zijn gezet in de nieuwe verordening voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR). Deze doelstellingen hebben betrekking op de aanleg van openbaar toegankelijke elektrische oplaadpunten en waterstoftankstations langs de belangrijkste vervoerscorridors en -knooppunten van de Europese Unie. Daarnaast sluit AFIF aan bij de doelstellingen van de ReFuelEU luchtvaart- en FuelEU maritieme verordeningen.

Subsidiabele onderwerpen binnen CEF AFIF

De projecten die in aanmerking komen voor financiering omvatten een breed spectrum van transportmodaliteiten, waaronder weg-, zee-, binnenvaart- en luchttransport. Naast het ondersteunen van oplaadstations voor elektriciteit met een hoog vermogen en waterstoftankfaciliteiten voor wegvervoer, introduceert AFIF verschillende nieuwe financieringsmogelijkheden:

  • Megawatt oplaadstations voor zware voertuigen;
  • Elektriciteits- en waterstofvoorziening op luchthavens;
  • Elektriciteitsvoorziening en ammoniak/methanol bunkerinstallaties in havens.

Waar moeten projecten aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit CEF-AFIF, moeten projecten aantoonbaar ‘volwassen’ zijn en een financieringsgoedkeuringsbrief hebben ontvangen van een implementatiepartner of een publieke/private financiële instelling binnen de Europese Unie. De subsidiabele kosten bestaan dan ook uit investeringen en implementatiekosten. De niet-subsidiabele kosten zijn onder andere: personeelskosten, kosten met betrekking tot elk type onderzoek, ontwerp en werkbegeleiding, communicatie, verspreiding en projectmanagement, in-house of uitbesteed. Andere vereisten waaraan projecten moet voldoen:

  • Voor projecten die subsidie per eenheid aanvragen, moet het project minimaal € 2 miljoen subsidie aanvragen.
  • Voor projecten met medefinancieringspercentages moet minimaal € 1 miljoen subsidie worden aangevraagd.
  • Het project moet binnen 39 maanden na de sluitingsdatum van de aanvraag zijn afgerond. De startdatum van het project kan niet eerder zijn dan de aanvraagdatum.

Budget en subsidiepercentages CEF AFIF 2024/2025

CEF AFIF functioneert als een medefinancieringsinstrument dat vereist dat 10% van de subsidiabele kosten wordt gefinancierd door ofwel een uitvoeringspartner (2/3 van het budget) of een publieke/particuliere financiële instelling binnen de Europese Unie (1/3 van het budget). Het totale budget van € 1 miljard is verdeeld over de algemene enveloppe (€ 780 miljoen) en de cohesie-enveloppe (€ 220 miljoen). De bijdrage per eenheid kan variëren van € 20.000 tot € 60.000.  Het medefinancieringspercentage kan oplopen tot maximaal 70%.

Deadlines CEF AFIF 2024

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 29 februari 2024 en de oproep kent drie verschillende deadlines:

  • Eerste sluitingsdatum: 24 september 2024
  • Tweede sluitingsdatum: 11 juni 2025
  • Derde sluitingsdatum: 7 december 2025

Hulp of advies nodig?

Heeft u vragen over de nieuwe CEF-AFIF call? Wilt u ondersteuning bij het schrijven van een sterke aanvraag? Onze specialisten staan voor u klaar! Neem contact met ons op via info@hezelburcht.com of 088 495 20 00.

Advies over CEF-AFIF

 

CEF Transport
Gerelateerde subsidie CEF Transport
CEF Transport ondersteunt grootschalige projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer ...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00