Last-minute wijzigingen in eerste openstellingsronde SDE++

De eerste openstelling van de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gaat vanaf 24 november tot en met 17 december 2020 van start. Minister Wiebes heeft in een brief aan de kamer nog een aantal last-minute wijzigingen met betrekking tot de eerste openstellingsronde van de SDE++ doorgegeven. Hezelburcht legt de wijzigingen uit.

Belangrijke wijzigingen openstelling SDE++

Staatssteun en CO2-reducerende technieken

Staatssteun van de Europese Commissie (EC) is noodzakelijk om de aangekondigde SDE++ ronde te laten starten. Minister Wiebes en de EC hebben hier overleg over gevoerd, de aanvraag is bij de EC in behandeling.

Dit overleg heeft wel geleid tot enkele wijzigingen in de categorieën elektrische boiler en productie van waterstof en elektrolyse. De Europese Commissie heeft namelijk aangegeven alleen in te kunnen stemmen met deze openstelling als de CO2-reducerende technieken naar verwachting elk kalenderjaar tot netto CO2-reductie leiden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ging in zijn advies uit van de netto CO2-reductie over de gehele subsidielooptijd. Naar aanleiding van deze wijzigingen zal het aantal draaiuren voor deze elektrificatie-opties de eerste jaren worden beperkt. De projecten mogen de gemiste uren in latere jaren inhalen.

Elektrische boiler opengesteld voor meer toepassingen

Voor de categorie elektrische boiler is bepaald dat de geproduceerde warmte moet worden toegepast in een systeem met een ontwerptemperatuur van te minste 100°C. Tevens wordt de categorie breder toepasbaar, het blijkt namelijk niet alleen voor de industrie interessant te zijn.

Lager tarief CO2-afvang en -opslag

Partijen die CCS willen toepassen zullen een tarief moeten betalen voor het transport en de opslag van CO2 door een derde partij. Uit onderzoek blijkt dat dit tarief lager uit komt te vallen voor deze openstellingsronde dan waar het PBL oorspronkelijk van uitging. Redenen voor deze verlaging zijn:

  • Een naar verwachting hogere capaciteitsbenutting
  • Lagere investeringskosten voor het transport en de opslag van CO2

Bredere toepassing aquathermie

De categorie thermische energie uit afvalwater wordt ook opengesteld voor thermische energie uit drinkwater. Hiermee wordt er een grotere diversiteit aan aquathermieprojecten ondersteund.

Berekening wind

Wijziging in het berekenen van de windsnelheid; de komende openstellingsronde zal een gemeentelijke indeling worden gemaakt voor de windsnelheden. Door middel van KNMI-data per coördinaten kan dit preciezer worden berekend. Deze systematiek werd ook gebruikt in eerdere rondes van SDE+.

Emissiehandel ETS

Bedrijven kunnen voor hun CO2-reducerende projecten een financieel voordeel vanuit het Europese Emissiehandelsysteem (ETS). In de regelgeving van de eerste SDE++ openstelling is een correctie opgenomen, waardoor rekening wordt gehouden met de opbrengsten of vermeden kosten als gevolg van ETS. De correctie geldt alleen voor installaties die onder het ETS vallen.

Fasegrenzen en banking

Om concurrentie te bevorderen is de grens van de eerste fase iets verlaagd van € 70 naar € 65 per ton CO2. Daarnaast krijgen projecten de mogelijkheid om, net als in de afgelopen jaren, een lagere productie in eerdere jaren op een later moment in te halen (banking).

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van de bovenstaande wijzingen? Of wilt u meer weten over de eerste openstellingsronde van SDE++? Onze duurzaamheidsspecialisten staan u graag te woord! De SDE++ gaat vanaf 24 november 2020 open voor aanvragen. Wees goed voorbereid en laat u ondersteunen bij het opstellen van een kansrijke aanvraag.

Meer weten? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

SDE++ subsidie
Gerelateerde subsidie SDE++ subsidie
Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan gebruik van...Lees verder

contact

Meer weten over deze wijzigingen of de mogelijkheden van SDE++ voor uw organisatie? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00