SDE++ 2020 aangekondigd: € 5 miljard voor CO₂-reductie

Het kabinet heeft de SDE++ subsidie van 2020 bekendgemaakt. De eerste ronde van de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie is van 29 september tot en met 22 oktober 2020 open voor aanvragen. Door de verbreding van de regeling komen naast energieproductie-projecten ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking. De SDE++ heeft een verplichtingenbudget van € 5 miljard in 2020.

Doel van de regeling? Kosteneffectief zoveel mogelijk emissiereductie bereiken. De regeling moet een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten.

Toets uw project
Of bel direct naar: 088 495 20 00

SDE++ is techniekneutraal

De SDE++ is techniekneutraal: alle (innovatieve) technologieën krijgen een eerlijke kans om met elkaar te concurreren. Hierdoor wordt kostenreductie en innovatie binnen technologieën sterk aangemoedigd.

Het aanvraagproces

De SDE++ werkt net als zijn voorganger middels een gefaseerde openstelling, waarbij de maximale subsidiebijdrage per fase toeneemt. Deze methode is bedoeld om zoveel mogelijk projecten gebruik te laten maken van de regeling en zodoende het meeste resultaat te boeken. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2.

Een projectontwikkelaar dient een subsidieaanvraag in voor de ‘onrendabele top’: het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert (basisbedrag) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (correctiebedrag). De maximale SDE++ subsidie die verkregen kan worden in 2020 is € 300,- per ton CO2. Een hogere subsidieaanvraag is mogelijk, maar deze projecten krijgen niet de gehele onrendabele top vergoed. Een overzicht van alle SDE++ categorieën en parameters zijn hier te vinden.

Nieuwe technieken

Vanaf 2020 zijn een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Dit zijn technieken voor CO₂-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. Verder wordt er een nieuwe categorie toegevoegd voor enkele hernieuwbare energietechnieken. Om te voorkomen dat al het geld naar één sector of techniek gaat, gelden er een aantal beperkingen en plafonds: CCS zonne- en windenergie op land en uitgaven aan CO2-reducerende technieken in de industrie.

De verbreding van de SDE+ naar de SDE++ is hiermee nog niet afgerond. Technieken die in 2020 nog niet in aanmerking komen voor subsidie, kunnen in een volgende openstelling nog worden opgenomen. Een aantal technieken worden door PBL doorgerekend voor de openstelling in 2021, waaronder de productie van geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw. Hiervoor wordt een marktconsultatie gehouden voor de benodigde inbreng van bedrijven.

De SDE++ openstelling van 2020

Tijdschema SDE++ openstelling 2020 Fasegrenzen € / ton CO₂
29 september, 09.00 uur 70
5 oktober, 17.00 uur 85
12 oktober, 17.00 uur 180
19 oktober, 17.00 uur tot 22 oktober, 17.00 uur 300

Hezelburcht adviseert

Een goede rekenmethode en aanpak is cruciaal om maximaal rendement te halen. Onze specialisten adviseren en ondersteunen u graag bij het aanvragen van SDE++ subsidie. Met onze ruime ervaring vergroten wij de kans van slagen. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over de SDE++ of de mogelijkheden verkennen voor uw organisatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00