Hoge elektriciteitsprijzen leiden tot minder SDE++ subsidie

De afgelopen periode waren de elektriciteitsprijzen hoog en naar verwachting zet deze trend door. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor ondernemers die over 2021 subsidie hebben ontvangen voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Heeft u in 2021 subsidie voor de SDE++ ontvangen? Lees hier wat deze marktontwikkeling betekent voor uw subsidie.

Hoe wordt de hoogte van uw SDE++ subsidie berekend?

Uw subsidie is gekoppeld aan de gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit. Met marktwaarde wordt bedoeld de opbrengst van de geproduceerde elektriciteit. Dit heeft als gevolg dat hoe hoger de marktwaarde is, en dus hoe meer opbrengsten er binnen komen, hoe minder subsidie ondernemers ontvangen. Uiteraard werkt dit ook vice versa; hoe lager de marktwaarde, des te meer subsidie. Ofwel, bij lagere opbrengsten krijgt u een hogere SDE++ bijdrage.

Jaarlijks SDE++ subsidievoorschot wordt bijgesteld

Uw subsidie wordt gebaseerd op de jaarlijks vastgestelde, gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit. De subsidie die u ontvangt is dan ook een voorschot en wordt bij een hogere/lagere marktwaarde gecorrigeerd.

De huidige elektriciteitsprijzen liggen al hoog en deze trend zet naar verwachting de aankomende maanden door. Dit betekent ook dat de definitieve correctiebedragen voor 2021 waarschijnlijk hoger zullen uitkomen dan de voorlopige correctiebedragen. Het gevolg: u heeft te veel subsidie ontvangen en ontvangt bericht over een negatieve bijstelling.

Wat nu?

Heeft u subsidie voor de SDE++ ontvangen in 2021? Dan ontvangt u voor 1 oktober 2021 bericht van RVO. Hierin zullen zij u informeren over wat u kunt doen om rekening te houden met het effect van de stijgende elektriciteitsprijzen.

Voor vragen over deze ontwikkeling of de SDE++ regeling kunt u ook contact opnemen met de duurzaamheidsspecialisten van Hezelburcht. Zij adviseren u graag over hoe u om kunt gaan met de gevolgen van een negatieve bijstelling.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

SDE++ subsidie
Gerelateerde subsidie SDE++ subsidie
Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan gebruik van...Lees verder

contact

Heeft u vragen over deze ontwikkeling? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00