European Local ENergy Assistance (ELENA)

Voor wie?

Zowel publieke als private partijen

Voor wat?

Omvangrijke duurzaamheidsprojecten

Subsidiebijdrage

Tot wel 90% voor de voorbereidingskosten van uw project

Advies over ELENA

Het subsidie-instrument ELENA (European Local ENergy Assistance) is een initiatief vanuit de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie (EC). ELENA valt onder het Europese programma Horizon 2020 en is in het leven geroepen om de uitvoering van (grote) duurzaamheidsprojecten te stimuleren. Het financieringsprogramma is doorlopend geopend met een jaarlijks budget van € 40 à € 50 miljoen.

Voor wie is ELENA?

Als zowel publieke als private partij kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de EIB. Onze specialisten adviseren en ondersteunen u graag bij de benodigde voorbereidingen. Organisaties dienen bij een aanvraag aan te tonen dat de ELENA-bijdrage noodzakelijk is om het beoogde project uit te voeren (bijvoorbeeld omdat er nog een energie-audit verricht moet worden, waarvoor geen financiële middelen beschikbaar zijn).

ELENA-subsidie voor voorbereidingskosten

ELENA ondersteunt omvangrijke projecten, waarvan de totale investeringskosten minimaal € 30 miljoen bedragen. Kleinere projecten kunnen in aanmerking komen voor ELENA-subsidie, wanneer deze deel uitmaken van een groter overkoepelend project.

Met ELENA kunt u tot 90% subsidie ontvangen voor de voorbereidingskosten van een project. Denk hierbij aan kosten die gepaard gaan met (de nadere uitwerking van) haalbaarheidsstudies/businessplannen, personele inzet, marktonderzoek, of aanbestedingstrajecten. Daarnaast kan ELENA uw organisatie ondersteunen bij het verkrijgen van aanvullende financiering in de vorm van leningen vanuit de EIB of andere banken.

Projectthema’s die in aanmerking komen

Projecten die voor financiering vanuit ELENA in aanmerking komen richten zich op:

  • Energie-efficiëntie | voorbereidingsactiviteiten

Bijvoorbeeld: renovatie van gebouwen, realisatie van smart grids en de integratie van energienetwerken.

  • Duurzame stedelijke mobiliteit | voorbereidingsactiviteiten

Bijvoorbeeld: elektrische bussen, slimme waterstofprojecten en IT-toepassingen (zoals smart traffic lights).

Voor energie-efficiëntie geldt een maximale looptijd van drie jaar, voor duurzame stedelijke mobiliteit een looptijd van maximaal vier jaar (uitvoering van voorbereidingsactiviteiten).

Voorbeeldproject ELENA

In Nederland hebben al meerdere projecten een bijdrage vanuit ELENA ontvangen. Zo heeft WarmteStad B.V. € 2,1 miljoen ontvangen om de voorbereidingsfase te bekostigen. Het project richt zich op het verhogen van de opwekking van geothermische energie en het verspreiden hiervan door een slim verwarmingsnetwerk in Groningen.

Interesse in aanvragen?

In 2020 – tijdens de resterende looptijd van Horizon 2020 – kunt u doorlopend aanvragen bij de EIB indienen, totdat het jaarlijkse budget is uitgeput. Aanvragen worden beoordeeld volgens het first-come-first-served principe.

De mogelijkheden voor uw project

Onze specialisten zijn expert in het begeleiden en aanvragen van Europese subsidies. Heeft u een project en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Onze specialisten staan u graag te woord. Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

contact

Heeft u advies nodig of wilt u meer weten over ELENA? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: