Horizon Europe | Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Voor wie?

Onderzoekers, bedrijven, overheden

Voor wat?

Grootschalige innovatieprojecten

Meer informatie over dit cluster

Europa wordt geteisterd door problemen die een weerslag hebben op het klimaat en milieu: menselijke activiteiten die onze bodem, lucht, wateren, biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen aantasten. Vanuit het Horizon Europe programma cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment wordt u uitgedaagd om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor de bovengenoemde problematiek.

Doel van Horizon Europe cluster 6 (food)

Uw project is interessant voor deze cluster als deze een bijdrage levert aan de ecologische, sociale en economische doelstellingen van Europa. Daarnaast moet uw project manieren vinden om menselijke economische activiteiten te verduurzamen.

De cluster financiert onderzoeks- en innovatieprojecten die gericht zijn op:

  • het verminderen van de aantasting van het milieu;
  • het stoppen en omkeren van de achteruitgang van de biodiversiteit;
  • een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen; en
  • het garanderen van veilig voedsel en water.

Uiteindelijk moeten de innovaties leiden tot voedsel- en voedingszekerheid alsmede een versnelde transitie naar een schonere, duurzamere en circulaire bio-economie.

Voor wie is deze Horizon Europe cluster?

Overweegt u een aanvraag in te dienen? Aanvragen kunnen ingediend worden door internationale, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden bestaande uit bijvoorbeeld:

  • Kennisorganisaties;
  • Industrie en mkb’ers;
  • Overheden;
  • Non-profit organisaties;
  • Eindgebruikers, zoals boeren, boswachters, gemeenten, waterbedrijven, burger- of beroepsverenigingen.

Horizon Europe cluster 6 subsidieoproepen

Alle calls van deze cluster zijn momenteel gesloten. We zullen deze pagina updaten wanneer er meer bekend is over het Horizon Europe Werkprogramma 2023 en de bijbehorende calls.

Meer weten over dit Horizon Europe cluster?

Kom in contact met onze specialisten om uw projectidee en de subsidiemogelijkheden te bespreken tijdens een vrijblijvend adviesgesprek! Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

Horizon Europe
Gerelateerde subsidie Horizon Europe
Horizon Europe is hét Europese subsidieprogramma voor baanbrekend onderzoek, technologische ontwikk...Lees verder

contact

Heeft u advies nodig over deze cluster van Horizon Europe? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: