Horizon Europe | Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Voor wie?

Onderzoekers, bedrijven, overheden

Voor wat?

Grootschalige innovatieprojecten

Wanneer aanvragen?

Er zijn momenteel diverse oproepen open voor aanvragen

Europa wordt geteisterd door problemen die een weerslag hebben op het klimaat en milieu: menselijke activiteiten die onze bodem, lucht, wateren, biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen aantasten. Vanuit het Horizon Europe programma cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment wordt u uitgedaagd om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor de bovengenoemde problematiek.

Doel van Horizon Europe cluster 6

Uw project is interessant voor deze cluster als deze een bijdrage levert aan de ecologische, sociale en economische doelstellingen van Europa. Daarnaast moet uw project manieren vinden om menselijke economische activiteiten te verduurzamen.

De cluster financiert onderzoeks- en innovatieprojecten die gericht zijn op:

 • het verminderen van de aantasting van het milieu;
 • het stoppen en omkeren van de achteruitgang van de biodiversiteit;
 • een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen; en
 • het garanderen van veilig voedsel en water.

Uiteindelijk moeten de innovaties leiden tot voedsel- en voedingszekerheid alsmede een versnelde transitie naar een schonere, duurzamere en circulaire bio-economie.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Voor wie is deze Horizon Europe cluster?

Overweegt u een aanvraag in te dienen? Aanvragen kunnen ingediend worden door internationale, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden bestaande uit bijvoorbeeld:

 • Kennisorganisaties;
 • Industrie en mkb’ers;
 • Overheden;
 • Non-profit organisaties;
 • Eindgebruikers, zoals boeren, boswachters, gemeenten, waterbedrijven, burger- of beroepsverenigingen.

Horizon Europe cluster 6 subsidieoproepen

De cluster bestaat uit zeven doelen (‘destinations’) en heeft verschillende oproepen:

Biodiversity and ecosystem services

 • 22 juni 2021 – 22 juli 2021 (gesloten)
 • 22 juni 2021 – 6 oktober 2021 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (fase 1) en 1 september 2022 (fase 2)

Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption

 • 22 juni 2021 – 6 oktober 2021 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (fase 1) en 6 september 2022 (fase 2)

Circular economy and bio-economy sectors

 • 22 juni 2021 – 6 oktober 2021 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (fase 1) en 1 september 2022 (fase 2)

Clean environment and zero pollution

 • 22 juni 2021 – 6 oktober 2021 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (gesloten)

Land, oceans and water for climate action

 • 22 juni 2021 – 6 oktober 2021 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (gesloten)

Resilient, inclusive, healthy and sustainable rural, coastal and urban communities

 • 22 juni 2021 – 6 oktober 2021 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (fase 1) en 6 september 2022 (fase 2)

Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal

 • 22 juni 2021 – 6 oktober 2021 (gesloten)
 • 28 oktober 2021 – 15 februari 2022 (gesloten)

Lees hier meer over deze destinations en subsidieoproepen.

Meer weten over deze Horizon Europe cluster?

Kom in contact met onze specialisten om uw projectidee en de subsidiemogelijkheden te bespreken tijdens een vrijblijvend adviesgesprek!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Horizon Europe
Gerelateerde subsidie Horizon Europe
Horizon Europe is hét Europese subsidieprogramma voor baabrekend onderzoek, technologische ontwikke...Lees verder

contact

Wilt u meer te weten komen over deze cluster of andere subsidiemogelijkheden voor uw project? Neem contact met ons op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden van deze Horizon Europe cluster

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00