CEF Energy

Voor wie?

Ambitieuze bedrijven, onderzoekers en overheden

Voor wat?

Projecten voor een sterker en duurzamer Europa

Budget?

€ 5,84 miljard

Advies over CEF

Het versterken van de Europese energiesector vraagt om forse investeringen. De huidige infrastructuur is namelijk niet in staat om aan de toekomstige vraag te voldoen, de continuïteit van de bevoorrading te waarborgen en om grootschalige levering van energie uit hernieuwbare bronnen te ondersteunen. CEF Energy (Connecting Europe Facility) investeert daarom in het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe infrastructuren voor een krachtig energienetwerk in Europa.

CEF Energy 2021-2027

In totaal bedraagt het subsidiebudget voor CEF 2021 – 2027 ruim € 33,71 miljard. Hiervan gaat € 5,84 miljard naar CEF Energy voor de gehele periode (2021 -2027) voor het verbeteren van de Europese infrastructuur op het gebied van energie. De Europese Commissie publiceert één CEF Energy openstelling per jaar. De CEF Energy openstelling van 2023 is open vanaf 18 april, met een deadline in september. Projecten komen alleen in aanmerking als ze op de Europese lijst van Projects of Common Interest (PCI) staan.

CEF Energy: Cross-Border Renewable Energy Sources

CEF Energy CB RES komt voort uit de doelen die zijn gesteld in REDII, REPowerEU en de CEF Regulation en is onderdeel van dit subsidieprogramma. Cross-border projecten gericht op het realiseren van infrastructuur voor de opwekking van- en transport van duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen komen in aanmerking voor deze subsidie. Ook energieopslag, grid aansluitingen en IT systemen zijn subsidiabel wanneer dit een integraal onderdeel vormt van het project en aangetoonde toegevoegde waarde heeft. Het is belangrijk dat de projecten, middels internationale samenwerking, aantonen dat het project kosten bespaart ten opzichte van vergelijkbare projecten die in één lidstaat worden uitgevoerd. CB RES is een jaarlijks terugkerende call.

Projects of Common Interest (PCI’s)

Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit CEF Energy, moet een project op de Europese lijst van ‘Projects of Common Interest‘ (PCI’s) staan. Een project moet bijdragen aan de Europese doelstellingen op het gebied van energie, de concurrentie vergroten en een significante impact hebben op de markt van ten minste twee Europese landen.

CEF Energy oproep 2023

Vanaf 18 april 2023 heeft de Europese Commissie een nieuwe oproep geopend voor het indienen van voorstellen voor CEF Energy. De oproep, genaamd ‘CEF2 Energy – Projects of Common Interest 2023’, is beschikbaar voor zowel ‘studies’ als voor ‘works’. Deze subsidieronde heeft een budget beschikbaar van € 750 miljoen en de deadline voor het indienen van voorstellen is 5 september 2023.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze subsidiekansen of een van de andere CEF programma’s voor uw organisatie? Neem gerust contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor meer informatie over dit programma en onze dienstverlening. Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden.

contact

Wilt u meer weten over CEF Energy? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00.