Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

Het Europese programma Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) is een publiek-private samenwerking tussen de Europese Commissie (EC) en een groep van organisaties/bedrijven (Bio-Based Industries Consortium (BIC). Met dit subsidieprogramma – dat valt onder Horizon 2020 – wordt zowel innovatie als marktopname ten aanzien van bio-based producten gestimuleerd.

Realiseren van Europese toppositie

BBI JU heeft tot doel om Europa te positioneren en profileren als wereldleider op het gebied van bio-based producten. Centraal hierbij staat het ontwikkelen van een toppositie omtrent onderzoek en innovatie rondom biologische (hernieuwbare) grondstoffen. Deze grondstoffen vormen de basis van geproduceerde materialen zoals geavanceerde biobrandstoffen en chemische bouwstenen.

Persoonlijke advies?
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Voor wie is de subsidie?

Organisaties die zich bezighouden met technische ontwikkelingen en innovaties kunnen een projectvoorstel indienen. Deelname is mogelijk door kennis- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven (industrie en mkb), overheden en maatschappelijke organisaties.

Scope van BBI JU 2020 

Elk jaar wordt er binnen het programma één call geopend (call: oproep tot het indienen van projectvoorstellen), die bestaat uit meerdere onderwerpen. Het jaarlijkse BBI JU werkplan vormt de basis hiervoor. Het werkplan wordt in het tweede kwartaal van het jaar vastgesteld door de Raad van bestuur van BBI JU. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de EC en het BIC.

De call van 2020 betreft de zevende – en tevens de laatste – call binnen de huidige programmaperiode (2014 t/m 2020). Het bijbehorende concept BBI JU werkplan 2020 is recent bekend gemaakt. In dit werkplan staan wederom de volgende vier prioriteiten dan wel strategische oriëntaties vermeld.

Vier prioriteiten

  • Het bevorderen van het aanbod van duurzame biomassa-grondstoffen voor zowel bestaande als nieuwe waardeketens;
  • Het optimaliseren van efficiënte verwerking voor geïntegreerde bio-raffinaderijen door onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
  • Het ontwikkeling van innovatieve bio-based producten voor specifieke markttoepassingen;
  • Het creëren en versnellen van de marktintroductie van bio-based producten en toepassingen.

In het BBI JU concept werkplan 2020 ligt de focus op een betere integratie van leveranciers van biomassa-grondstoffen aan het begin van de waardeketen, waardoor er een vraag ontstaat naar deze grondstoffen vanuit bio-raffinage processen. Daarnaast richt het werkplan zich op het stimuleren van de ontwikkeling van partnerschappen met partijen die zich aan het einde van de waardeketen bevinden om een ​​‘market pull’ te creëren voor bio-based producten.

BBI JU call 2020 aanvragen?

De BBI JU call van 2020 is nu open voor aanvragen, deadline voor het indienen is vastgesteld op 3 september 2020. De call van 2020 heeft een indicatief budget van € 87 miljoen voor 15 onderwerpen (zie onderstaande tabel), die vallen onder de hierboven vermelde vier prioriteiten. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de subsidiabele projectkosten. Het percentage is afhankelijk van het type project en de aanvrager. Naar verwachting wordt in december 2020 bekend gemaakt welke projectvoorstellen een BBI JU-subsidiebijdrage ontvangen.

Wij hebben uitgebreide ervaring

Hezelburcht heeft uitgebreide ervaring in het ondersteunen van Horizon 2020 aanvragen. Dit varieert van het opzetten van subsidieprojecten, het samenstellen van consortia tot het schrijven en indienen van kansrijke aanvragen.

Vanwege de hoge kwaliteit aan (technische) achtergronden in de richting van chemie, natuurkunde, chemische technologie, life sciences en bio-based economy, zijn onze specialisten zeer bekwaam in het ondersteunen van aanvragen voor het BBI JU programma.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Centrale onderwerpen in 2020

Prioriteit TRL-niveau
(einde project)*
Type project/ actie**Maximale bijdrage (indicatief)
Prioriteit 1
Resolve supply-chain hurdles for turning residual waste streams into functional molecules for food and/or non-food market applications6-7Innovation Action (IA)€ 7 miljoen
Use biogenic gaseous carbon to increase feedstock availability for the industry6-7Innovation Action (IA)€ 7 miljoen
Turn lignin into materials and chemicals for high-end applications8Innovation Action (IA)€ 16 miljoen
Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources8Innovation Action (IA)€ 16 miljoen
Prioriteit 2
Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability for the bio-based industry4-5Research & Innovation Action (RIA)€ 2-5 miljoen
Develop integral fractionation of lignocellulose to produce components for high-value application4-5Research & Innovation Action (RIA)€ 2-5 miljoen
Develop bio-based solutions to recycle composites4-5Research & Innovation Action (RIA)€ 2-5 miljoen
Extract bioactive compounds from new, underexploited and/or recalcitrant residual bio-based streams for highvalue applications4-5Research & Innovation Action (RIA)€ 2-5 miljoen
Upscale the production of bio-based platform molecules for larger market applications6-7Innovation Action (IA)€ 7 miljoen
Prioriteit 3
Improve the sustainability of coatings4-5Research & Innovation Action (RIA)€ 2-5 miljoen
Demonstrate superior bio-based packaging solutions with minimal environmental damage6-7Innovation Action (IA)€ 7 miljoen
Prioriteit 4
Help start-ups and spin-offs to gain access to financeN.v.t.Coordination & Support Action (CSA)€ 1,5 miljoen
Provide insight on emerging technologies for bio-based value chainsN.v.t.Coordination & Support Action (CSA)€ 1 miljoen
Create and interlink bio=based education centres to meet industry’s needs of skills and competencesN.v.t.Coordination & Support Action (CSA)€ 1,5 miljoen
Expand circular economy to include the underexploited circular bioeconomyN.v.t.Coordination & Support Action (CSA)€ 1 miljoen

* TRL = Technology Readiness Level: van 1 (fundamenteel onderzoek) tot 9 (gereed voor marktintroductie).
** RIA: onderzoeksproject met innovatie-elementen; IA: innovatieproject; CSA: ondersteunende activiteiten.

Wilt u meer weten over het BBI JU programma? Of bent u benieuwd of uw project aansluit bij een van bovenstaande topics?

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Meer informatie of een kennismaking? Laat uw gegevens achter, wij komen er zo snel mogelijk op terug!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00