DKTI-Transport

Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen

Voor wat?

CO2-reducerende projecten voor de transportsector

Ontwikkelingsfase (TRL)

5 – 8

Meer informatie over DKTI-Transport

Bedrijven en kennisinstellingen die werken aan het verminderen van CO2-uitstoot binnen de transportsector kunnen een beroep doen op de Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties (DKTI-Transport). Denk hierbij aan tansportoplossingen met een lage of geen CO2-uistoot, zoals transportmiddelen die rijden op waterstof of zonne-energie. Met de regeling geeft de Nederlandse overheid invulling aan de klimaatdoelstellingen uit het Europese Energieakkoord en de Duurzame Brandstofvisie.

De regeling is momenteel gesloten. Een mogelijke volgende openstellingsronde wordt niet eerder verwacht dan in het voorjaar van 2023. Houd deze pagina goed in de gaten voor meer informatie over een mogelijke openstelling.

Subsidie voor demonstratieprojecten DKTI

Projecten waarbinnen u innovatieve technieken en oplossingen bedenkt, ontwikkelt en demonstreert in een praktijkomgeving kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het project moet het karakter hebben van een haalbaarheidsstudie, living lab of een specifiek experiment. Houd er rekening mee dat de innovatie nog niet op de markt mag zijn, u een sterke businesscase moet kunnen aanleveren en dat de innovatie levensvatbaar is. Binnen de DKTI-regeling staan een aantal thema’s centraal:

  • elektrisch rijden;
  • efficiënt wegverkeer;
  • efficiënte schepen;
  • rijden op waterstof;
  • biobrandstoffen in de luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

In 2021 kwam er een nieuwe projectsoort bij: Learning by using. Het doel van Learning by using is het opdoen en delen van ervaring op het gebied van grootschalige aanschaf en gebruik van zero-emissie voertuigen in het goederenvervoer om zo de effectieve en efficiënte inzetbaarheid van deze voertuigen te verhogen. Het biedt ondernemers de kans eerst ervaring in de praktijk op te doen met deze zero-emissie voertuigen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij hun opgedane kennis en ervaring delen, zodat de markt versneld op gang komt.

Neem contact op voor meer informatie over DKTI-Transport

Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden van DKTI-Transport voor uw projectidee? Of heeft u vragen over onze diensten? Spar met onze specialisten over de mogelijkheden. Een goede voorbereiding vergroot de kans op een succesvolle DKTI-aanvraag! Neem contact op via onderstaand formulier of bel direct naar 088 495 20 00.

Contact

Wilt u meer weten over de DKTI-Transport? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00.