DKTI-Transport

Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen

Voor wat?

CO2-reducerende projecten voor de transportsector

Aanvragen?

Gesloten

Bedrijven en kennisinstellingen die werken aan het verminderen van CO2-uitstoot binnen de transportsector kunnen een beroep doen op de Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties (DKTI-Transport). Denk hierbij aan tansportoplossingen met een lage of geen CO2-uistoot, zoals transportmiddelen die rijden op waterstof of zonne-energie. Met de regeling geeft de Nederlandse overheid invulling aan de klimaatdoelstellingen uit het Europese Energieakkoord en de Duurzame Brandstofvisie.

Meer informatie
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Subsidie voor demonstratieprojecten DKTI

Projecten waarbinnen u innovatieve technieken en oplossingen bedenkt, ontwikkelt en demonstreert in een praktijkomgeving kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het project moet het karakter hebben van een haalbaarheidsstudie, living lab of een specifiek experiment. Houd er rekening mee dat de innovatie nog niet op de markt mag zijn, u een sterke businesscase moet kunnen aanleveren en dat de innovatie levensvatbaar is. Binnen de DKTI-regeling staan een aantal thema’s centraal:

 • elektrisch rijden;
 • efficiënt wegverkeer;
 • efficiënte schepen;
 • rijden op waterstof;
 • biobrandstoffen in de luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Derde DKTI tender in 2021

DKTI-Transport werkt met technologie- en innovatieopgaven. Jaarlijks stelt de RVO het budget en de technologie- en innovatieopgaven vast en gaat er een tender open rond de verschillende thema’s. De DKTI-regeling loopt van 2017 tot en met 2021.

U kon vanaf 23 maart tot en met 6 april 2021 een aanvraag indienen. De regeling is nu gesloten.

Subsidieplafonds 2021

Er zijn individuele subsidieplafonds vastgesteld afhankelijk van het soort project:

 • Project cofinanciering: € 8 miljoen
 • Project innovatiecluster: € 450.000,-
 • Project experimentele ontwikkeling – emissiearme mobiele machines voor gebruik op luchthaventerreinen: € 250.000,-
 • Projecten experimentele ontwikkeling en Project proeftuinen:
  • Vervoermiddelen met de voertuigkwalificaties N1, N2 of N3: € 7 miljoen;
  • Vervoermiddelen met de voertuigkwalificaties M2 of M3: € 2 miljoen;
  • Vervoermiddelen met de voertuigkwalificaties L1 of L2: € 400.000,-;
  • Zero-emissie mobiele machines: € 5 miljoen;
  • Emissiearme vaartuigen: € 1,8 miljoen.
 • Project haalbaarheidsstudie:
  • Projecten gericht op de ontwikkeling van emissiearme vervoermiddelen: € 400.000,-;
  • Projecten gericht op de ontwikkeling van emissiearme vliegtuigen: € 320.000,-.
 • Project learning by using: € 11 miljoen

Het totale budget bedraagt € 36.620.000,- miljoen.

Wat is er nieuw?

In een eerder artikel kon u al lezen over de toevoeging van een nieuwe categorie binnen de derde tender: Learning by using. Het doel van deze nieuwe categorie is het opdoen en delen van ervaring op het gebied van grootschalige aanschaf en gebruik van zero-emissie voertuigen in het goederenvervoer om zo de effectieve en efficiënte inzetbaarheid van deze voertuigen te verhogen. Het budget van € 11 miljoen wordt ingezet zodat ondernemers eerst ervaring in de praktijk op kunnen doen met deze zero-emissie voertuigen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij hun opgedane kennis en ervaring delen, zodat de markt versneld op gang komt.

Afgezien van deze toevoeging blijft de DKTI-regeling hetzelfde.

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u meer weten over DKTI-Transport of bent u benieuwd naar andere subsidiemogelijkheden voor uw projectidee? Spar met onze specialisten over de mogelijkheden. Een goede voorbereiding vergroot de kans op een succesvolle DKTI-aanvraag! Neem contact op via onderstaand formulier of bel ons direct.

Persoonlijk advies!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over de DKTI-Transport? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00