Mijn Hezelburcht Menu

DKTI-Transport

Vermindering CO uitstoot transportsector

Bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken om de CO₂-uitstoot van de transportsector te verminderen kunnen een beroep doen op de Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties (DKTI-Transport). Met de regeling geeft de Nederlandse overheid invulling aan de klimaatdoelstellingen uit het Europese Energieakkoord.

Demonstratieprojecten DKTI

Projecten waarbinnen u innovatieve technieken en oplossingen bedenkt, ontwikkelt en demonstreert in een praktijkomgeving komen in aanmerking voor subsidie. Het project moet het karakter hebben van een haalbaarheidsstudie, living lab of een specifiek experiment. Houd er rekening mee dat de innovatie nog niet op de markt mag zijn, u een sterke business case aan kan leveren en dat de innovatie levensvatbaar is. Binnen de regeling staan een aantal thema’s centraal:

  • elektrisch rijden;
  • efficiënt wegverkeer;
  • efficiënte schepen;
  • rijden op waterstof;
  • biobrandstoffen in de luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Technologie- en innovatieopgaven

DKTI-Transport werkt met technologie- en innovatieopgaven. Jaarlijks stelt de RVO het budget en de technologie- en innovatieopgaven vast en gaat er een tender open rond de verschillende thema’s. In oktober 2017 ging de eerste tender van start.

DKTI Aanvragen?

De DKTI regeling loopt van 2017 tot en met 2021. De regeling is momenteel gesloten. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de DKTI regeling voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

Contact

Wilt u meer weten over de DKTI-Transport? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00