EIC Transition

Voor wie?

Consortia bestaande uit onafhankelijke organisaties in de EU

Voor wat?

Het klaarstomen van uw technologie/innovatie voor de markt

Ontwikkelingsfase (TRL)

4 – 6

Subsidiebijdrage

Maximaal € 2,5 miljoen

Advies over EIC Transition

Neemt u deel aan (of heeft u deelgenomen aan) een H2020 Pathfinder, FET of ERC Proof of Concept project? En bent u klaar voor de volgende stap om uw technologie en businessplan gereed te maken voor investeringen? Breng dan uw baanbrekende technologie naar de volgende fase en maak deze gereed voor de markt middels het European Innovation Council (EIC) Transition instrument. Met deze Europese subsidie krijgt uw 100% van uw kosten vergoed om uw innovatieve technologie verder door te ontwikkelen, te valideren en tevens om een sterke businesscase en -model op te stellen.

Over de EIC programma’s

De EIC heeft drie subsidie instrumenten gelanceerd die elkaar goed opvolgen in het subsidiëren van het innovatieproces. Het programma ondersteunt hiermee high risk/high gain ideeën die veel potentie hebben om op internationaal niveau opgeschaald te worden. De EIC biedt de volgende instrumenten aan:

  • EIC Pathfinder (voor innovaties met een TRL niveau tot en met 3/4)
  • EIC Transition (voor innovaties met een TRL niveau van 3/4 tot en met 5/6)
  • EIC Accelerator (voor innovaties met een TRL niveau van 5/6 tot en met 9)

Alle instrumenten zijn weer onderverdeeld in twee soorten oproepen: Open en Challenges. Heeft u het Proof of Concept van uw technologie aangetoond (TRL 3/4) en wilt u deze nu verder door ontwikkelen? Ontdek of de EIC Transition aansluit bij uw innovatie! Lees hier het volledige EIC werkprogramma 2021.

EIC Transition Open

De EIC Transition subsidieert vernieuwende technologieën die in een afrondende fase zitten en klaar zijn om gevalideerd te worden in laboratoria of vergelijkbare omgevingen (bijvoorbeeld door het ontwikkelen van prototypen, modellen, gebruikerstesten en noem maar op). Deze activiteiten moeten aantonen dat de innovatie klaar is voor de markt alsmede voldoet aan bijvoorbeeld regelgeving, certificaten en standaardisatie. Het doel van het instrument is om uw technologie en marktplan klaar te stomen voor investeringen. Aan het eind van het Transition traject is uw innovatie gereed voor de volgende stap, lancering op de markt, alsmede voor het aanvragen van de EIC Accelerator (alleen voor mkb’ers) waarmee u investeerders, licenties en samenwerkingsverbanden met derden aan kunt gaan trekken!

De EIC Transition Open accepteert alle projectvoorstellen, ongeacht het onderzoeksgebied, de technologie of de toepassing ervan. Uw projectvoorstel hoeft ook niet te voldoen aan een specifiek thema.

EIC Transition Challenges

Aanvullend op de Open oproep is er ook de EIC Transition Challenges. Deze oproep is alleen open voor innovaties gericht op een specifieke technologie of toepassing binnen één van de volgende drie uitdagende thema’s:

  • Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications
  • Environmental intelligence
  • Chip-scale optical frequency combs

Wie kan een aanvraag indienen?

De EIC Transition is open voor aanvragen van individuele organisaties (mkb’ers, start-ups, spin-offs of onderzoeksinstellingen) gevestigd in EU lidstaten of derde landen.

U kunt een aanvraag ook indienen met een klein consortium bestaande uit minimaal twee en maximaal vijf organisaties. Het consortium mag bestaan uit mkb-ondernemingen, grotere organisaties, universiteiten, onderzoeksinstellingen of (eind)gebruikers (zoals ziekenhuizen, industrieën, publieke organisaties).

Belangrijk: om in aanmerking te komen voor de EIC Transition subsidie, moeten aanvragen voor 2021 voortbouwen op voorgaande Pathfinder, FET of ERC Proof of Concept projecten.

Het beoordelingsproces

Het beoordelingsproces (voor Open en Challenges) bestaat uit twee fasen. Tijdens fase 1 wordt uw aanvraag beoordeeld door EIC experts. Binnen 9 weken na de call deadline ontvangt u de resultaten, inclusief feedback. Komt u door fase 1 heen? Dan wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan fase 2: face-to-face interviews die ongeveer 13 weken na de call deadline zullen plaatsvinden. Tijdens het interview wordt uw voorstel door een EIC jurypanel beoordeeld. U ontvangt ongeveer 4 weken later de resultaten van het interview.

Was uw voorstel een succes? Dan wordt de subsidie ongeveer 6 maanden na de call deadline toegekend.

Breng uw technologie naar de volgende fase!

Ons team van specialisten heeft veel ervaring in het ondersteunen van organisaties en universiteiten bij het aanvragen van (Europese) subsidies. We bieden volledige ondersteuning bij het subsidie traject: van het identificeren van interessante kansen tot het schrijven en reviewen van voorstellen of het managen van samenwerkingsprojecten.

Wilt u meer weten over de EIC Transition of onze diensten? Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

European Innovation Council (EIC)
Gerelateerde subsidie European Innovation Council (EIC)
De EIC is één van de grootste innovatieprogramma's van de EU die ondersteunt bij baanbrekende tech...Lees verder

contact

Heeft u vragen over de EIC Transition of wilt u meer weten over de andere programma’s? Neem gerust contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: