EIC Pathfinder

Bent u bezig met de ontwikkeling van baanbrekende technologieën (‘deep tech’) waardoor er een geheel nieuwe markt opengaat? Dan is de European Innovation Council (EIC) Pathfinder wellicht interessant voor u. Het eerste werkprogramma onder het nieuwe Horizon Europe programma (2021-2027) is officieel gepubliceerd. Vanuit Pathfinder wordt vergevorderd onderzoek ondersteund middels subsidies om zo de ontwikkeling van grensverleggende technologieën en innovaties te stimuleren!

Op deze pagina kunt u meer lezen over de topics waarvoor u subsidie kunt ontvangen, het beoordelingsproces en de verschillen ten opzichte van haar voorganger FET-Open.

EIC programma’s

U kunt ondersteuning en financiering krijgen vanuit drie verschillende EIC programma’s: EIC Pathfinder voor vergevorderd onderzoek naar baanbrekende technologieën/innovaties; EIC Transition voor het valideren van de technologieën en het ontwikkelen van een business plan; en tot slot EIC Accelerator voor het op de markt brengen en opschalen van innovaties. Binnen ieder programma, en dus ook de Pathfinder, zijn er twee type oproepen:

  1. Pathfinder Open: open voor aanvragen ongeacht het onderzoeksgebied, de technologie of toepassing, hier zijn geen thema’s aan verbonden.
  2. Pathfinder Challenges: gericht op specifieke prioriteiten/thema’s, aanvulling op de Open call.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

EIC Pathfinder Open

Pathfinder Open is op zoek naar radicaal nieuwe technologieën (TRL 1-4) die de potentie hebben nieuwe markten te creëren en wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuwe technologie of innovatie die een wereldwijde impact kan maken? Laat deze kans dan niet onbenut! Uw voorstel moet in ieder geval het volgende bevatten:

  • Een sterke lange-termijn visie met betrekking tot nieuwe technologieën die de potentie hebben een positief verschil te maken in onze economie en maatschappij.
  • Concreet, vernieuwend en ambitieus onderzoek met een toegevoegde waarde voor de desbetreffende innovatie/technologie.
  • High-risk/high-gain aanpak en methodiek, met duidelijke en realistische doelstellingen.

Er wordt verwacht dat uw voorstel bewijst dat de technologie ook daadwerkelijk haalbaar en functioneel is, ook wel een ‘proof of principle’ genoemd. Interdisciplinair onderzoek is hiervoor leidend.

Met deze oproep wil de EIC jonge, veelbelovende onderzoekers of start-ups/high-tech mkb-ondernemingen stimuleren om een bijdrage te leveren.

EIC Pathfinder Challenges

Aanvragers kunnen ook een voorstel indienen voor een specifieke uitdaging. De EIC heeft vijf verschillende uitdagingen geformuleerd waar uw project wellicht op aansluit:

Awareness Inside, targeting awareness and consciousness within Artificial Intelligence (AI)

AI technologie is groeiende, maar vooruitgang wordt vaak nog gehinderd omdat er geen eenduidige betekenis is omtrent wat ‘bewustzijn’ nou is binnen AI. Voorstellen worden geacht nieuwe concepten rondom bewustzijn aan te kaarten, te demonstreren, valideren en aan te geven wat de toegevoegde waarde is van ‘bewustzijn’ binnen AI. Belangrijk hierbij is het definiëren van een duidelijke aanpak met betrekking tot ‘bewustzijn’ technologieën.

Tools to measure and stimulate activity in brain tissue

Medisch apparatuur om hersenactiviteit te meten en stimuleren is een krachtig middel, maar kent momenteel nog beperkingen. Er wordt gezocht naar voorstellen gericht op de ontwikkeling van apparaten met unieke kenmerken, principes of methodologieën die de basis vormen voor toekomstige technologieën waarmee hersenactiviteit gemeten of gestimuleerd kan worden. Belangrijk is dat de voordelen hiervan duidelijk en kwantificeerbaar zijn.

Emerging technologies in cell and gene therapy

Cel- en gentherapie zijn trending binnen de biomedische wetenschap. Door het stimuleren en financieren van technische oplossingen en/of baanbrekende concepten hoopt de EIC het concurrentievermogen en de positie van Europa binnen de cel- en gentherapie te versterken.

Novel routes to green hydrogen production

Waterstof wordt gezien als één van dé manieren om een klimaat-neutraal Europa in 2050 te bewerkstelligen. Voorstellen moeten daarom gericht zijn op het ontwikkelen van een ‘proof of concept’ of in een lab gedemonstreerde innovatieve groene H2 producerende technologie. Bij voorkeur wordt er ook rekening gehouden met het tegengaan van uitstoot van fossiele gassen, daarbij potentieel gebruik makend van zout of afvalwater, luchtvochtigheid, biomassa, gerecyclede bijproducten of gedecarboniseerde chemicaliën.

Engineering living materials

Het doel van deze Challenge is het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en platformen voor de productie van ‘on demand’ levende materialen, inclusief meerdere dynamische eigenschappen, vormen en groottes. Daarnaast heeft het als doel het opbouwen van een gemeenschap tussen onderzoekers en innovators binnen dit onderzoeksgebied.

Deadlines & budgetten

Er is een totaal budget van 168 miljoen voor Pathfinder Open en 132 miljoen voor Pathfinder Challenges. De subsidie bedraagt maximaal € 3 miljoen (Open) en € 4 miljoen (Challenges), waarvan tot wel 100% van de subsidiabele kosten. Hogere subsidies zijn mogelijk mits hier een goede onderbouwing voor is.

U kon uw voorstel voor Pathfinder Open uiterlijk tot en met 19 mei 2021, 17.00 uur (CET), indienen. Voorstellen binnen Pathfinder Challenges kunnen nog tot en met 27 oktober 2021, 17.00 uur (CET), ingediend worden.

Wie kan een aanvraag indienen voor EIC Pathfinder?

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden door een consortium bestaande uit tenminste drie onafhankelijke organisaties, waarvan ieder gevestigd in een andere EU lidstaat (of gevestigd in aangesloten landen in combinatie met een organisatie uit ten minste één lidstaat). Deelnemende organisaties zijn bijvoorbeeld universiteiten, onderzoeksinstellingen, mkb’ers, start-ups, industriële partners of onafhankelijke personen.

Naast consortia kunnen ook individuele organisaties een voorstel indienen.

Beoordelingsproces: excellentie, impact, kwaliteit & efficiëntie

In grote lijnen wordt uw voorstel hoofdzakelijk beoordeeld op basis van vier factoren. Ten eerste wordt er gekeken naar excellentie, wat inhoudt dat er beoordeeld wordt hoe vernieuwend en ambitieus het plan is. Daarnaast zal er gekeken worden naar de impact, kwaliteit en efficiëntie van het projectidee. Wilt u weten of uw project voldoen aan de voorwaarden binnen één van deze oproepen? We zoeken dit graag voor u uit!

Neem contact op voor meer informatie

Pathfinder Open

Open voorstellen worden in de eerste fase beoordeeld door onafhankelijke experts op basis van de bovenstaande factoren. Binnen deze fase krijgen aanvragers de mogelijkheid reactie te geven op eventuele onduidelijkheden of fouten van de beoordelaars. Let op: aanvragen kunnen niet meer aangepast worden, het gaat alleen maar om het geven van een toelichting! Na deze eerste ronde komen voorstellen terecht bij een beoordelingscommissie. Op basis van de scores uit de eerste ronde en tweede ronde wordt er een eindscore gegeven. Het is ook nog mogelijk dat, voor het ontvangen van de eindscore, aanvragers hun aanvraag moeten verdedigen.

Pathfinder Challenges

Ook binnen Challenges worden aanvragen binnen de eerste ronde beoordeeld door onafhankelijke experts. Alleen voorstellen met een minimaal vereiste score gaan door naar de volgende ronde. Daar worden de voorstellen opnieuw beoordeeld door een commissie. Deze commissie zal een lijst van projectvoorstellen samenstellen die subsidie zullen ontvangen. Deze lijst wordt gebaseerd op de eerder behaalde score, maar ook of een voorstel een waardevolle bijdrage levert binnen de algehele lijst van projecten.

De uitslag van beide beoordelingsprocessen zal binnen vijf maanden bekendgemaakt worden.

Veranderingen & updates | Van FET-Open naar EIC Pathfinder Open

Pathfinder Open is voor het grootste deel hetzelfde als haar voorganger FET-Open. Daarentegen zijn er wel enkele veranderingen:

  • FET-Open viel onder de Excellent Science pijler binnen Horizon 2020, terwijl EIC Pathfinder Open behoort tot de Innovative Europe pijler binnen het nieuwe Horizon Europe. Dit duidt op een gerichtere focus op innovatie en marktgerichte doelen.
  • Aanvragers hebben tijdens het Open beoordelingsproces de mogelijkheid in te gaan op de opmerkingen van de beoordelaars.
  • Essentiele karakteristieken binnen FET-Open, ‘Radical Vision’ en ‘Breakthrough technological target’, zijn behouden. Daarentegen is ‘Ambitious interdisciplinary research’ vervangen door Pathfinder Open’s ‘High-risk/high-gain’.

Uitgebreide subsidie ondersteuning en een uitstekende track record

Hezelburcht heeft veel ervaring in het ondersteunen van universiteiten en organisaties bij het aanvragen van diverse Europese subsidies, waaronder binnen Horizon 2020 en FP7. We bieden volledige ondersteuning: van het identificeren van subsidiekansen tot het schrijven en reviewen van voorstellen of zelfs het gedeeltelijk of geheel overnemen van de projectmanagement.

Heeft u vragen over Pathfinder Open of Challenges? Of wilt u meer weten over onze diensten? We staan u graag te woord!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

European Innovation Council (EIC)
Gerelateerde subsidie European Innovation Council (EIC)
Het huidige European Innovation Council (EIC) valt onder het nieuwe Horizon Europe programma. Het st...Lees verder

contact

Wilt u meer weten over de EIC Pathfinder? Neem dan contact op voor meer informatie of plan een vrijblijvend consult in met onze specialisten!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00