EIC Pathfinder

Voor wie?

Consortia en individuele organisaties

Voor wat?

Vergevorderd onderzoek naar baanbrekende technologieën/innovaties

Ontwikkelingsfase (TRL)

1 – 3

Spar met een specialist over EIC Pathfinder

Bent u bezig met de ontwikkeling van baanbrekende technologieën (‘deep tech’) waardoor er een geheel nieuwe markt opengaat? Dan is de European Innovation Council (EIC) Pathfinder wellicht interessant voor u. Het eerste werkprogramma onder het nieuwe Horizon Europe programma (2021-2027) is officieel gepubliceerd. Vanuit Pathfinder wordt vergevorderd onderzoek ondersteund middels subsidies om zo de ontwikkeling van grensverleggende technologieën en innovaties te stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal € 3 miljoen (Open) en € 4 miljoen (Challenges), waarvan tot wel 100% van de subsidiabele kosten. Hogere subsidies zijn mogelijk mits hier een goede onderbouwing voor is.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de topics waarvoor u subsidie kunt ontvangen, het beoordelingsproces en de verschillen ten opzichte van haar voorganger FET-Open.

EIC programma’s

U kunt ondersteuning en financiering krijgen vanuit drie verschillende EIC programma’s: EIC Pathfinder voor vergevorderd onderzoek naar baanbrekende technologieën/innovaties; EIC Transition voor het valideren van de technologieën en het ontwikkelen van een business plan; en tot slot EIC Accelerator voor het op de markt brengen en opschalen van innovaties. Binnen ieder programma, en dus ook de Pathfinder, zijn er twee type oproepen:

 1. Pathfinder Open: open voor aanvragen ongeacht het onderzoeksgebied, de technologie of toepassing, hier zijn geen thema’s aan verbonden.
 2. Pathfinder Challenges: gericht op specifieke prioriteiten/thema’s, aanvulling op de Open call.

EIC Pathfinder Open

Pathfinder Open is op zoek naar radicaal nieuwe technologieën (TRL 1-4) die de potentie hebben nieuwe markten te creëren en wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuwe technologie of innovatie die een wereldwijde impact kan maken? Laat deze kans dan niet onbenut! Uw voorstel moet in ieder geval het volgende bevatten:

 • Een sterke lange-termijn visie met betrekking tot nieuwe technologieën die de potentie hebben een positief verschil te maken in onze economie en maatschappij.
 • Concreet, vernieuwend en ambitieus onderzoek met een toegevoegde waarde voor de desbetreffende innovatie/technologie.
 • High-risk/high-gain aanpak en methodiek, met duidelijke en realistische doelstellingen.

Er wordt verwacht dat uw voorstel bewijst dat de technologie ook daadwerkelijk haalbaar en functioneel is, ook wel een ‘proof of principle’ genoemd. Interdisciplinair onderzoek is hiervoor leidend.

Met deze oproep wil de EIC jonge, veelbelovende onderzoekers of start-ups/high-tech mkb-ondernemingen stimuleren om een bijdrage te leveren.

EIC Pathfinder Challenges

Aanvragers kunnen ook een voorstel indienen voor een specifieke uitdaging. De EIC heeft zes verschillende uitdagingen geformuleerd waar projecten onder moeten vallen:

 • Clean and efficient cooling
 • Architecture, Engineering and Construction digitalisation for a novel triad of design, fabrication, and materials
 • Precision nutrition
 • Responsible electronics
 • In-space solar energy harvesting for innovative space applications

Wie kan een aanvraag indienen voor EIC Pathfinder?

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden door een consortium bestaande uit tenminste drie onafhankelijke organisaties, waarvan ieder gevestigd in een andere EU lidstaat (of gevestigd in aangesloten landen in combinatie met een organisatie uit ten minste één lidstaat). Deelnemende organisaties zijn bijvoorbeeld universiteiten, onderzoeksinstellingen, mkb’ers, start-ups, industriële partners of onafhankelijke personen. Naast consortia kunnen ook individuele organisaties een voorstel indienen.

Beoordelingsproces: excellentie, impact, kwaliteit & efficiëntie

In grote lijnen wordt uw voorstel hoofdzakelijk beoordeeld op basis van vier factoren. Ten eerste wordt er gekeken naar excellentie, wat inhoudt dat er beoordeeld wordt hoe vernieuwend en ambitieus het plan is. Daarnaast zal er gekeken worden naar de impact, kwaliteit en efficiëntie van het projectidee. Wilt u weten of uw project voldoen aan de voorwaarden binnen één van deze oproepen? We zoeken dit graag voor u uit!

EIC Pathfinder Open

Open voorstellen worden in de eerste fase beoordeeld door onafhankelijke experts op basis van de bovenstaande factoren. Binnen deze fase krijgen aanvragers de mogelijkheid reactie te geven op eventuele onduidelijkheden of fouten van de beoordelaars. Let op: aanvragen kunnen niet meer aangepast worden, het gaat alleen maar om het geven van een toelichting! Na deze eerste ronde komen voorstellen terecht bij een beoordelingscommissie. Op basis van de scores uit de eerste ronde en tweede ronde wordt er een eindscore gegeven. Het is ook nog mogelijk dat, voor het ontvangen van de eindscore, aanvragers hun aanvraag moeten verdedigen.

EIC Pathfinder Challenges

Ook binnen Challenges worden aanvragen binnen de eerste ronde beoordeeld door onafhankelijke experts. Alleen voorstellen met een minimaal vereiste score gaan door naar de volgende ronde. Daar worden de voorstellen opnieuw beoordeeld door een commissie. Deze commissie zal een lijst van projectvoorstellen samenstellen die subsidie zullen ontvangen. Deze lijst wordt gebaseerd op de eerder behaalde score, maar ook of een voorstel een waardevolle bijdrage levert binnen de algehele lijst van projecten.

De uitslag van beide beoordelingsprocessen zal binnen vijf maanden bekendgemaakt worden.

Veranderingen & updates | Van FET-Open naar EIC Pathfinder Open

Pathfinder Open is voor het grootste deel hetzelfde als haar voorganger FET-Open. Daarentegen zijn er wel enkele veranderingen:

 • FET-Open viel onder de Excellent Science pijler binnen Horizon 2020, terwijl EIC Pathfinder Open behoort tot de Innovative Europe pijler binnen het nieuwe Horizon Europe. Dit duidt op een gerichtere focus op innovatie en marktgerichte doelen.
 • Aanvragers hebben tijdens het Open beoordelingsproces de mogelijkheid in te gaan op de opmerkingen van de beoordelaars.
 • Essentiele karakteristieken binnen FET-Open, ‘Radical Vision’ en ‘Breakthrough technological target’, zijn behouden. Daarentegen is ‘Ambitious interdisciplinary research’ vervangen door Pathfinder Open’s ‘High-risk/high-gain’.

Uitgebreide subsidie ondersteuning en een uitstekende track record

Hezelburcht heeft veel ervaring in het ondersteunen van universiteiten en organisaties bij het aanvragen van diverse Europese subsidies, waaronder binnen Horizon 2020 en FP7. We bieden volledige ondersteuning: van het identificeren van subsidiekansen tot het schrijven en reviewen van voorstellen of zelfs het gedeeltelijk of geheel overnemen van de projectmanagement.

Heeft u vragen over Pathfinder Open of Challenges? Of wilt u meer weten over onze diensten? We staan u graag te woord! Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

European Innovation Council (EIC)
Gerelateerde subsidie European Innovation Council (EIC)
De EIC is één van de grootste innovatieprogramma's van de EU die ondersteunt bij baanbrekende tech...Lees verder

Gerelateerd

contact

Heeft u advies nodig over EIC Pathfinder? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: