DHI subsidie

Voor wie?

Mkb’ers met internationale ambities

Voor wat?

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies & investeringsvoorbereidingen

Subsidiebijdrage

50% van de projectkosten

Aanvragen 2022

Vanaf 1 februari

Nederlandse mkb’ers met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit de Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). Ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden namelijk volop kansen voor de Nederlandse export. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming?

Aanvragen DHI in 2022

De DHI regeling is vanaf 1 februari 2022 weer open. Subsidie aanvragen werkt voortaan volgens het first come, first serve principe. Dit betekent dat een tijdige voorbereiding noodzakelijk is!

Instrumenten DHI subsidie

Om ondernemers te ondersteunen biedt de DHI regeling een drietal instrumenten aan:

  • Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject is een project waarin Nederlandse mkb-bedrijven in het buitenland hun technologie, kapitaalgoed of dienst in een praktijksituatie demonstreren. Het doel van het demonstratieproject is om deze technologie in het doelland te introduceren, om op deze manier export van substantiële omvang te realiseren die binnen drie jaar in omvang minstens tien keer zo groot is als het subsidiebedrag.

  • Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies hebben als doel om een buitenlandse klant te overtuigen een investering te doen in Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten. Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Marktonderzoek is hierbij specifiek uitgesloten.

  • Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie wordt ingezet om te onderzoeken of een investering in een onderneming in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen.

DHI Subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 200.000,- voor demonstratieprojecten en € 100.000,- voor zowel haalbaarheidsstudies als investeringsvoorbereidingsstudies. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000,- moeten zijn.

Ontdek de mogelijkheden

De afgelopen jaren hebben we diverse mkb’ers mogen ondersteunen bij het verwezenlijken van internationale ambities. Met ons goede track-record zijn wij van toegevoegde waarde! Wij informeren u graag over de mogelijkheden van DHI subsidie in 2022 en bekijken of uw project in aanmerking komt.

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over de DHI-regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!