Bemo Rail

Bemo Rail is sinds 1970 actief als expert op het gebied van rail- en rangeertechniek. Het innovatieve bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot wereldwijd expert voor ontwerp, ontwikkeling, productie, aanleg en verkoop van rail- en kraanbanen en railgebonden (interne) transportsystemen. Met haar structurele R&D-werkzaamheden en het innovatieve DNA, behoort het Nederlandse bedrijf inmiddels tot de wereldwijde top.

Groeiende behoefte aan rijdend materiaal in het Midden-Oosten

In veel landen in het Midden-Oosten wordt het spoornetwerk de laatste jaren sterk uitgebreid waardoor de complexiteit in het railverkeer hard toeneemt. Hierdoor ontstaat een groeiende behoefte aan rijdend materiaal. Bij het toenemen van spoorvervoer stijgt ook de vraag naar mogelijkheden om materieel te rangeren. Bemo Rail heeft hier een oplossing voor ontwikkeld in de vorm van een tweewegvoertuig, die zowel inzetbaar is op de weg als op de rails.

Introductie van innovatief tweewegvoertuig voor transportprobleem

Het tweewegvoertuig komt zeer van pas bij bedrijventerreinen die verschillende spooremplacementen bevatten en niet gekoppeld zijn met een spoorverbinding. In dit geval kan het rangeervoertuig via een wegverbinding andere emplacementen bereiken. Het technologische product is bovendien milieuvriendelijk en geschikt voor het rangeren van grote lasten. De aandrijving is namelijk elektrisch met een accu als energiedrager. Vanwege dit elektrische karakter heeft het voertuig geen uitstoot van verbrandingsstoffen zoals CO2, NOX en andere schadelijke stoffen. Zeker bij de inzet van het tweewegvoertuig in loodsen of bedrijfsgebouwen is de uitstoot van verbrandingsgassen extra onwenselijk of zelfs verboden in verband met veiligheid- en gezondheidsvoorschriften. Het innovatieve product wordt daarom door Bemo Rail in het Midden-Oosten geïntroduceerd als oplossing voor het transportprobleem.

DHI subsidie voor demonstratie van technologisch product in buitenland

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities. Hezelburcht begeleidde het gehele DHI subsidietraject voor Bemo Rail om het technologische product te demonstreren in het Midden-Oosten. Het doel van het demonstratieproject is om de technologie te demonstreren, daarmee de toegevoegde waarde en juiste werking onder lokale omstandigheden aan te tonen en zodoende uiteindelijk een interessante businesscase op te zetten voor de export van tweewegvoertuigen naar het Midden-Oosten.

Het mooie project leidt de komende jaren hopelijk tot groot internationaal economisch succes! Ik ben trots dat we Bemo Rail mochten ondersteunen bij de succesvolle DHI subsidieaanvraag. - Danny van Zanten – Consultant Hezelburcht

We zijn erg blij met de ondersteuning die Hezelburcht heeft geboden bij het opstellen en indienen van de DHI aanvraag. De kennis en ervaring van de consultants maakt Hezelburcht een goede partner op het gebied van innovatiesubsidies. Ze nemen bovendien veel administratief- en schrijfwerk uit handen, zodat wij ons kunnen focussen op het innovatieproject zelf! - Dick Taal – Purchase Manager Bemo Rail

DHI subsidie
Gerelateerde subsidie DHI subsidie
Mkb'ers met internationale ambities kunnen voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en inves...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00