DHI subsidie

Voor wie is DHI subsidie?

Mkb’ers met internationale ambities

Voor wat?

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies & investeringsvoorbereidingen

Subsidiebijdrage

50% van de projectkosten

Subsidiebudget 2024

€ 8,5 miljoen

Wanneer aanvragen?

15 januari t/m 31 december 2024

Advies over DHI

Nederlandse mkb’ers met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit de Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI subsidie). Ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden namelijk volop kansen voor de Nederlandse export. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming?

Aanvragen DHI

DHI subsidie aanvragen werkt volgens het first come, first serve principe. Wacht daarom niet langer met het voorbereiden van uw aanvraag.

Instrumenten DHI subsidie

Om ondernemers te ondersteunen biedt de DHI regeling een drietal instrumenten aan:

  • Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject is een project waarin Nederlandse mkb-bedrijven in het buitenland hun technologie, kapitaalgoed of dienst in een praktijksituatie demonstreren. Het doel van het demonstratieproject is om deze technologie in het doelland te introduceren, om op deze manier export van substantiële omvang te realiseren die binnen drie jaar in omvang minstens tien keer zo groot is als het subsidiebedrag.

  • Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies hebben als doel om een buitenlandse klant te overtuigen een investering te doen in Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten. Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Marktonderzoek is hierbij specifiek uitgesloten.

  • Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie wordt ingezet om te onderzoeken of een investering in een onderneming in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen.

DHI subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 200.000,- voor demonstratieprojecten en € 100.000,- voor zowel haalbaarheidsstudies als investeringsvoorbereidingsstudies. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000,- moeten zijn. Er zijn twee uitzonderingen waarbij een hogere subsidiebijdrage geldt, namelijk voor ‘groene’ DHI-projecten en voor projecten gericht op fragiele staten of focuslanden. Voor ‘groene’ DHI-projecten geldt een maximale subsidiebijdrage van 70% van de subsidiabele kosten. Voor projecten in fragiele staten en focuslanden geldt een subsidiepercentage van 60%.

Groene DHI subsidie

Sinds 2023 is er ook de ‘groene’ DHI subsidie. Deze kunt u aanvragen voor technologieën, producten of diensten die bijdragen aan de vergroeningsdoelen. De subsidiebijdrage voor deze projecten is hoger: namelijk 70% in plaats van 50%. Het gaat om projecten die klimaatverandering tegen gaan of de transitie naar een circulaire economie versnellen. De belangrijkste technologie in uw project moet bijdragen aan de volgende vergroeningsdoelen:

  • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen;
  • Preventie en bestrijden van vervuiling;
  • Transitie naar een circulaire economie;
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;
  • Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering;
  • beperken van de snelheid van klimaatverandering.

Ontdek de mogelijkheden van DHI subsidie

De afgelopen jaren hebben we diverse mkb’ers ondersteund bij het verwezenlijken van internationale ambities. Met ons goede track-record zijn wij van toegevoegde waarde voor uw subsidie aanvragen! Wij informeren u graag over de mogelijkheden van DHI subsidie en bekijken of uw project in aanmerking komt. Neem voor meer informatie contact op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via het formulier onderaan deze pagina.

Contact

Wilt u advies over de DHI-regeling? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: