DHI subsidie

Voor wie is DHI subsidie?

Mkb’ers met internationale ambities

Voor wat?

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies & investeringsvoorbereidingen

Subsidiebijdrage

50% van de projectkosten

Aanvragen 2023

1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Advies over DHI

Nederlandse mkb’ers met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit de Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI subsidie). Ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden namelijk volop kansen voor de Nederlandse export. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming?

Aanvragen DHI

DHI subsidie aanvragen werkt voortaan volgens het first come, first serve principe. Dit betekent dat een tijdige voorbereiding noodzakelijk is!

Instrumenten DHI subsidie

Om ondernemers te ondersteunen biedt de DHI regeling een drietal instrumenten aan:

  • Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject is een project waarin Nederlandse mkb-bedrijven in het buitenland hun technologie, kapitaalgoed of dienst in een praktijksituatie demonstreren. Het doel van het demonstratieproject is om deze technologie in het doelland te introduceren, om op deze manier export van substantiële omvang te realiseren die binnen drie jaar in omvang minstens tien keer zo groot is als het subsidiebedrag.

  • Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies hebben als doel om een buitenlandse klant te overtuigen een investering te doen in Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten. Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Marktonderzoek is hierbij specifiek uitgesloten.

  • Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie wordt ingezet om te onderzoeken of een investering in een onderneming in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen.

Groene DHI subsidie

Sinds 2023 kunt u de ‘groene’ DHI subsidie aanvragen voor technologieën, producten of diensten die bijdragen aan de vergroeningsdoelen. Denk hierbij aan projecten die klimaatverandering bestrijden of de transitie naar een circulaire economie versnellen. Uw project moet bijdragen aan de volgende vergroeningsdoelen:

  • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen;
  • Preventie en bestrijden van vervuiling;
  • Transitie naar een circulaire economie;
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;
  • Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering;
  • beperken van de snelheid van klimaatverandering.

Subsidiebijdrage van deze subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 200.000,- voor demonstratieprojecten en € 100.000,- voor zowel haalbaarheidsstudies als investeringsvoorbereidingsstudies. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000,- moeten zijn.

Ontdek de mogelijkheden van DHI subsidie

De afgelopen jaren hebben we diverse mkb’ers ondersteund bij het verwezenlijken van internationale ambities. Met ons goede track-record zijn wij van toegevoegde waarde voor uw subsidie aanvragen! Wij informeren u graag over de mogelijkheden van DHI subsidie en bekijken of uw project in aanmerking komt. Neem voor meer informatie contact op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via het formulier onderaan deze pagina.

contact

Heeft u advies nodig over de DHI-regeling? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: