NIKI subsidie

Voor wat?

Voor projecten die CO2 en andere broeikasgasemissies reduceren in de industrie

Budget?

€ 242 miljoen in 2023

Wanneer aanvragen?

Naar verwachting in Q1 van 2024

Advies over NIKI subsidie

NIKI subsidie (Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie) gaat CO2-reducerende technologieën ondersteunen die op dit moment niet voor bestaande subsidieregelingen in aanmerking komen. De projecten moeten bijdragen aan het reduceren van CO2– en andere broeikasgasemissies in de industrie. Als het lukt (want er is nog goedkeuring nodig van de Europese Commissie), dan wordt de subsidie eind 2023 gepubliceerd, en zal de eerste openstelling voor aanvragen in het eerste kwartaal van 2024 volgen. Naar verwachting krijgt deze openstelling een budget van € 242 miljoen. Dit is er tot nu toe bekend over de NIKI subsidie:

Welke projecten komen in aanmerking voor NIKI subsidie?

Om onze economie klimaatneutraal te krijgen, zijn er meer soorten technologieën nodig die CO2-reduceren in de industrie. Daarom ondersteunt de NIKI subsidie technologieën die bewezen zijn op demonstratieschaal, maar nog niet commercieel ingezet worden. De projecten die in aanmerking komen zijn nog niet rendabel genoeg omdat de fossiele alternatieven rendabeler zijn. NIKI subsidie is aan te vragen voor investeringssteun, exploitatiesteun of beide. Een project moet voldoen aan deze vijf eisen:

 1. Het project moet binnen de exploitatiefase van 10 jaar een significante CO2-reductie opleveren;
 2. Het project heeft een ‘onrendabele top’. Oftewel de fossiele alternatieven zijn commercieel rendabeler;
 3. Het project moet binnen de jaarlijkse thema’s passen. De thema’s worden ieder jaar geëvalueerd en mogelijk aangepast, verbreed of verwijderd. In 2023 worden waarschijnlijk de thema’s:
  1. Grootschalige procesefficiency en -verbeteringen
  2. Hernieuwbare chemische productie
  3. Elektrificatie
  4. Synthetische brandstofproductie en (geavanceerde) bio-raffinage
  5. Waterstof (betreft productie van waterstof met andere technieken dan elektrolyse en niet-energetische toepassingen van waterstof)
 4. Het project is niet gericht op infrastructuur;
 5. Het project is niet gericht op de productie van groen gas of andere hernieuwbare energie. Daarvoor is de SDE++ subsidie beschikbaar.

Aanvragen van NIKI subsidie

NIKI subsidie aanvragen kan waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024. Het wordt een tenderregeling, waarbij alle aanvragen worden beoordeeld op basis van ‘subsidie-intensiteit’. Oftewel, projecten moeten zoveel mogelijk CO2-reduceren ten opzichte van het aangevraagde subsidiebedrag. Er is dit jaar een budget van € 242 miljoen beschikbaar.

NIKI subsidie is onze eigen nationale Innovation Fund

De regeling wordt ook wel gezien als de nationale variant op het Europese Innovation Fund. Vanwege grote Europese interesse is de slagingskans van het Innovation Fund relatief laag. NIKI biedt daarom kansen en nationale ondersteuning aan Nederlandse ondernemers met grote duurzaamheidsambities.

Ondersteuning van Hezelburcht

Heeft u een project gericht op CO2-reductie in de industrie? Bent u benieuwd of de NIKI subsidie interessant is voor uw bedrijf? Onze specialisten staan u graag te woord. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek over NIKI subsidie. Stuur een mail naar info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Advies nodig over het aanvragen van subsidie? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: