Fundex

Van subsidieoriëntatie naar succesvolle aanvragen

Hezelburcht E+M is al geruime tijd in the picture bij Fundex Equipment uit Middelburg, echter in Oostburg waren we bij naamgenoot Fundex Materieeldienst een onbekende. Totdat we in de persoon van subsidieadviseur Gerben van der Steege in 2023 een kennismakingsgesprek hadden waarbij mogelijkheden in beeld kwamen met een mooie impact op het milieu en de bedrijfsvoering van Fundex.

Hoort zegt het voort

Hezelburcht verzorgt de WBSO-aanvragen voor Fundex Equipment, dat nieuwe hei- en fundeermachines ontwikkelt en bouwt. Fundeeraannemer Fundex Materieeldienst – ooit afgesplitst van de Middelburgse naamgenoot – maakt gebruik van het materieel dat in Middelburg wordt  ontwikkeld. En zo ontstond het contact tussen Hezelburcht en Fundex Oostburg.

Het kennismakingsgesprek leidde tot een intensieve samenwerking op het gebied van subsidies. Met de ambitieuze maar kostbare verduurzamingsplannen van Fundex bleken er aanknopingspunten om diverse subsidies aan te vragen. Een actie waarmee Fundex tot op dat moment niet bezig was en onbekend was met de mogelijkheden.

Verduurzamingsinvesteringen in zowel vastgoed als materieel

Fundex investeert in verduurzaming, zowel ten behoeve van haar vastgoed als haar materieel. Voor het vastgoed zijn een warmtepomp en zonnepanelen aangeschaft, waardoor de afhankelijkheid van aardgas afneemt. Voor de warmtepomp is een ISDE-subsidie gerealiseerd, en voor de zonnepanelen heeft Fundex een SDE++ subsidie ontvangen. De intentie is om het aantal zonnepanelen verder uit te breiden en zo het vastgoed nog verder te verduurzamen.

Naast de ISDE en SDE++ lagen er meer kansen om financieel support te krijgen voor de bewuste verduurzamingsslag die Fundex sinds een paar jaar heeft ingezet. Verduurzamen van het materieel was de volgende stap.

Zo is er in 2023 een SSEB Retrofit subsidie aangevraagd en toegekend voor de hermotorisering van een Fundex F3500 multifunctionele funderingsmachine. Voor een tweede funderingsmachine is dit jaar opnieuw subsidie aangevraagd.

Voor een nieuw gebouwde Fundex CD20e, een volledig elektrisch aangedreven funderingsmachine, is een MIA toegekend. Daarnaast is voor de eigen ontwikkeling en bouw van drie elektrisch aangedreven grout/betonpompen in 2023 de EIA-aanvraag gehonoreerd. Een nieuwe serie van drie van deze laatstgenoemde pompen wordt eind 2024/begin 2025 gebouwd. Ook hier zal EIA voor worden aangevraagd.

Locatiebezoek van project Baantoren in Rotterdam

Hoe mooi is het als je het project mag en kunt bekijken waar je advies hebt gegeven over potentiële subsidies, dus op naar Rotterdam.

Bedrijfsleider Martijn Pfaff leidde ons rond op de bouwplaats van project Baantoren waar de elektrisch aangedreven betonpompen ingezet worden om nieuwe funderingspalen in de grond te boren. Dit project in het Baankwartier leidt uiteindelijk tot een hoogwaardig woongebouw van 159 meter hoog.

De bestaande kelder wordt in dit project hergebruikt door de nieuw geïnstalleerde palen, Tubex palen tot een diepte van ca. – 61 meter NAP geboord worden, gedeeltelijk te integreren met de bestaande fundering van het vorige gebouw. Hiermee wordt een massieve constructie gerealiseerd om de hoogbouw te dragen.

Was een mooie dag, Gerben. Trots om een en ander te kunnen laten zien. En dank voor de prima samenwerking op het gebied van subsidieadvies en -aanvragen. - Martijn Pfaff - Fundex

Frontzijde Fundex machine

 

Subsidieadvies van een professional blijkt geen overbodige luxe

Zijn er plannen om nieuwe processen of producten te ontwikkelen, of productieprocessen te verduurzamen? Neem een ervaren subsidieadviseur in de arm om te verkennen of er ook voor uw organisatie subsidies zijn die uw investering kunnen ondersteunen.

De gespecialiseerde adviseur kent alle regelingen binnen zijn expertisegebied waardoor hij of zij u uitstekend kan adviseren over eventuele financiële ondersteuning van deze waardevolle, maar kostbare verduurzamingsprocessen.

 

Ook verkennen wat subsidies voor u kunnen doen?

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00