Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB subsidie)

Voor wie?

(bouw)bedrijven, bouwmaterieel-verhuurders en samenwerkingsverbanden

Voor wat?

Investeringen in emissieloze werktuigen, ombouwen van werktuigen en innovatieprojecten

Subsidiebudget 2024

€ 56 miljoen

Wanneer aanvragen?

5 maart t/m 31 oktober 2024

Meer informatie over SSEB

Gaat u duurzaam bouwmaterieel aanschaffen, werktuigen duurzaam ombouwen of bent u bezig met een innovatieproject gericht op de reductie van stikstof, CO2 of fijnstof binnen de bouwsector? Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) kunnen (bouw)bedrijven subsidie aanvragen voor deze investeringen en innovaties. De regeling draagt bij aan het verduurzamen van de bouwsector en daarmee de ambitie om de stikstofuitstoot in 2030 met 60% terug te dringen ten opzichte van 2018. De regeling loopt tot en met 31 december 2026.

De drie instrumenten binnen de SSEB subsidie

Binnen de SSEB-regeling zijn drie verschillende subsidiemogelijkheden te onderscheiden:

 1. Aanschafsubsidie
 2. Retrofitsubsidie
 3. Innovatiesubsidie

Aanschafsubsidie

Met de aanschafsubsidie kunnen bedrijven die een of meer nieuwe, volledig emissieloze bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik in aanmerking komen voor subsidie. Financial lease komt ook in aanmerking. Denk aan investeringen in bouwwerktuigen, hulpfuncties of bouwvoertuigen.

Subsidievoordeel SSEB aanschafsubsidie 

De subsidie bedraagt maximaal 40% (voor mkb 50%) van de meerkosten ten opzichte van een gangbaar alternatief, tot een maximum van € 300.000,-. In combinatie met de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) kan het voordeel nog verder oplopen. Het totale subsidiebudget in 2024 binnen de SSEB aanschafsubsidie is € 36 miljoen. U kunt vanaf 5 maart 2024 de Aanschafsubsidie weer aanvragen.

Retrofitsubsidie

De retrofitsubsidie ondersteunt projecten waarin bestaande bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen worden omgebouwd om de uitstoot te verminderen of om deze volledig emissieloos te maken. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf en installatie van een SCR-katalysator of het inbouwen en installeren van een elektrische aandrijfmotor. Subsidie is alleen beschikbaar voor de ombouw en investering die daarvoor nodig is. Het voertuig zelf is niet subsidiabel.

Subsidievoordeel SSEB retrofitsubsidie

De subsidie bedraagt bij ombouw-projecten maximaal 40% van de netto investeringskosten (bij mkb is dit 50%) tot een maximum van € 300.000,- per ombouw. In combinatie met de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) kan het voordeel nog verder oplopen. In totaal is er in 2024 € 10 miljoen subsidie beschikbaar binnen de retrofitsubsidie.

Wie komt in aanmerking voor de retrofitsubsidie?

De SSEB retrofitsubsidie is aan te vragen door bouwbedrijven met eigen materieel en bedrijven die bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen verhuren. U kunt vanaf 5 maart 2024 weer subsidie aanvragen.

Subsidiabele kosten voor de retrofitsubsidie

1) Ombouw naar emissieloze aandrijflijn

 • de aanschafkosten van een elektromotor;
 • de besturingselectronica;
 • een batterijpakket en/of een brandstofcelsysteem met waterstof(drager)opslagsysteem;
 • de uren die gemaakt zijn voor installatie;
 • de materiaalkosten van montagemateriaal;
 • eventuele kosten van het verkrijgen van de CE-marketing door het maken van een grote aanpassing aan de machine.

2) Ombouw met een SCR-katalysator

 • de aanschafkosten van de katalysator;
 • de kosten van de enkelstukskeuring van de katalysator;
 • de uren van het installeren van de katalysator (dit is inclusief het verleggen van leidingen);
 • de materiaalkosten van montagemateriaal.

3) Hermotorisering  (bij mobiele werktuigen alleen van toepassing wanneer het mono-fuel waterstofmotoren betreft)

 • de aanschafkosten van de nieuwe motor;
 • de uren van het installeren van de nieuwe motor (inclusief het eventueel verleggen van leidingen);
 • het aanpassen van besturingssoftware;
 • de materiaalkosten van montagemateriaal voor montage van de nieuwe motor.

De inbouw van een emissieloze aandrijving, SCR-katalysator of nieuwe mono-fuel waterstofmotor mag u zelf uitvoeren onder marktconforme tarieven.

Innovatiesubsidie

De innovatiesubsidie is bedoeld voor projecten met innovatieve oplossingen voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Subsidie is beschikbaar voor experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsonderzoek.

Subsidievoordeel SSEB innovatiesubsidie

In totaal is er in 2024 € 10 miljoen SSEB innovatiesubsdie beschikbaar. € 9 miljoen daarvan is beschikbaar voor experimentele ontwikkeling, waarbij 25% van de projectkosten worden vergoed tot een maximum van € 1 miljoen per project. De overige € 1 miljoen is beschikbaar voor haalbaarheidsstudies. Deze subsidie vergoed tot 60% van de projectkosten met een maximum van € 50.000,- per haalbaarheidsstudie. Voor kleine bedrijven geldt een subsidiepercentage van 60%, voor het mkb en grootbedrijven 50%.

Wie komt in aanmerking voor de innovatiesubsidie?

De SSEB innovatiesubsidie is aan te vragen door individuele ondernemingen en samenwerkingsverbanden. U kunt vanaf 5 maart 2024 weer Innovatiesubsidie aanvragen.

SSEB subsidie aanvragen

Het SSEB subsidieprogramma loopt door tot 31 december 2026. Jaarlijks worden de budgetten en openstellingsdata opnieuw vastgesteld. In 2024 is de regeling van 5 maart t/m 31 oktober open weer voor aanvragen van zowel de aanschaf-, retrofit- als innovatiesubsidie. Het totaalbudget voor 2024 is vastgesteld op € 56 miljoen.

Optimale ondersteuning bij het aanvragen van SSEB subsidie

Bent u benieuwd of uw investering of innovatie in aanmerking komt voor SSEB subsidie? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@hezelburcht.com of 088 495 20 00, onze specialisten informeren u graag over de mogelijkheden!

Gerelateerd

Contact

Ontdek de mogelijkheden van SSEB-subsidie voor uw bedrijf! Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: