AanZET subsidie voor aanschaf Zero-Emissie Trucks

Voor wie?

Nederlandse bedrijven en non-profit instellingen

Voor wat?

Investeringen in emissieloze vrachtwagens

Aanvragen

Weer aan te vragen vanaf 4 april 2023

Advies over AanZET

Wilt uw bedrijf investeren in zero-emissie trucks en de transportsector helpen verduurzamen? Met de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET) kunt u subsidie ontvangen over de meerkosten van een emissieloze truck ten opzichte van een dieselvrachtwagen. Hiermee wordt het prijsverschil tussen een klassieke dieseltruck en een emissieloze truck verkleind.

Voor wie is de AanZET subsidie bedoeld?

Alle Nederlandse bedrijven en non-profit instellingen die (een) nieuwe emissieloze truck(s) gaan aanschaffen of financial leasen komen in aanmerking voor subsidie via AanZET. Het gaat specifiek om investeringen in vrachtwagens van klasse N2 en N3 met een batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving. Vrachtwagens met een minimaal gewicht van 4.250 kg komen in aanmerking. Deze vallen buiten de SSEB-regeling (Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel).

Voordeel met AanZET

Het voordeel dat u ontvangt met AanZET is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Grote bedrijven (meer dan 250 fte en meer dan € 50 miljoen jaaromzet en/of meer dan € 43 miljoen balanstotaal)
  • Middelgrote bedrijven (minder dan 250 fte en minder dan € 50 miljoen jaaromzet en/of minder dan € 43 miljoen balanstotaal)
  • Kleine bedrijven (minder dan 50 fte en minder dan € 10 miljoen jaaromzet en/of balanstotaal)

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidiebijdrages die van toepassing zijn:

Grote onderneming (40%)Middelgrote onderneming (50%)Kleine ondernemingen + non-profit (60%)
VoertuigcategorieSubsidiepercentageMaximaal subsidiebedragSubsidiepercentageMaximaal subsidiebedragSubsidiepercentageMaximaal Subsidiebedrag
N2 bakwagenchassis vanaf 4.250 kg12,5%€ 17.80019%€ 26.80025%€ 35.700
N3 bakwagenchassis tot en met 18.000 kg15%€ 43.60021,5%€ 63.70028,5%€ 84.000
N3 bakwagenchassis vanaf 18.000 kg16,9%€ 56.70024,3%€ 81.50031,7%€ 106.300
N3 trekker20%€ 72.60028,5€ 102.30037%€ 131.900

Budget 2023

In 2023 is er € 30 miljoen budget beschikbaar binnen de AanZET subsidie. Naar verwachting loopt de subsidieregeling tot eind 2029 en wordt het budget jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Aanvraagproces

Een AanZET aanvraag moet voor aankoop worden ingediend op basis van een offerte. Wanneer deze positief wordt bevonden kan de aankoop worden gedaan. Het elektrische voertuig moet binnen twaalf maanden geregistreerd worden en vervolgens vier jaar op naam van de klant blijven. Wanneer er sprake is van operational lease dient het leasecontract met een minimum van 48 maanden te worden overhandigd. Complete aanvragen worden op volgorde van indiending in behandeling genomen. Bij een positieve beschikking wordt een voorschot van 50% van het subsidiebedrag uitgekeerd. Het overige subsidiebedrag wordt uitgekeerd na inzending van de factuur en het kentekenbewijs.

Ondersteuning bij uw AanZET subsidieaanvraag

Gaat uw bedrijf investeren in emissieloze trucks? Onze specialisten ondersteunen graag bij uw aanvraag en combineren de AanZET subsidie met de MIA-regeling voor zo veel mogelijk voordeel! Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Contact

Heeft u advies nodig over deze regeling? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: