Mijn Hezelburcht Menu

Tel mee met Taal

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een groot maatschappelijk probleem. Tot op heden beheersen 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar de Nederlandse taal onder het eindniveau van het basisonderwijs (referentieniveau 2F). De subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ is gericht op de verbetering van de taalbeheersing op de werkvloer. Taalvaardigheid wordt gezien als een werknemersvaardigheid.

Door subsidie voor de scholing van werknemers op het gebied van lees-, schrijf-, spreek- en/of luistervaardigheid worden werkgevers ondersteund en gestimuleerd om laaggeletterdheid – Nederlandse taalbeheersing – aan te pakken. Daarnaast kunt u vanaf de aankomende opstelling ook subsidie aanvragen voor het verbeteren van rekenvaardigheden en digitale vaardigheden.

Voor bedrijven

Budget & Openstelling

In 2020 start een nieuwe subsidieronde. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws!

In 2019 was er een budget van bijna € 7 miljoen beschikbaar. De beoordeling is volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit houdt in dat aanvragen die aan de vereisten voldoen, worden gehonoreerd tot het budget is uitgeput. De hoogte van de subsidie bedraagt 67% van de totale opleidingskosten tot een maximum van € 50.000,- per aanvrager. Aanvragen Tel mee met Taal 2019 kon tot 1 juni 2019.

Subsidievoorwaarden Tel mee met Taal

Binnen de regeling gelden de volgende specifieke eisen:

  • De maximale subsidie per opleidingstraject per deelnemer bedraagt € 1.500,-.
  • Het opleidingstraject bestaat uit minimaal 30 contacturen en beslaat maximaal 12 maanden.
  • De totale kosten per contactuur per opleidingstraject zijn maximaal € 150,-.
  • Het opleidingstraject begint na de datum waarop subsidie wordt aangevraagd en in hetzelfde kalenderjaar.
  • Medewerkers dienen aan het begin en aan het einde van het traject een gevalideerde toets af te leggen.

Voor samenwerking

Naast het feit dat u als werkgever een bijdrage kunt leveren aan het beperken van een lage taalvaardigheid, is er binnen de subsidieregeling ruimte voor samenwerkingsprojecten in Nederland. De regeling biedt subsidiekansen voor samenwerkingsverbanden tussen onder meer gemeenten, bibliotheken en onderwijsinstellingen gericht op:

  • laaggeletterdheid bij volwassenen;
  • leesbevordering bij kinderen;
  • laagtaalvaardige ouders.

Advies subsidietraject

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de Tel mee met Taal regeling voor uw organisatie? Onze specialisten adviseren u graag.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over de subsidieregeling Tel mee met Taal? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00