Tel mee met Taal

Voor wie?


Bedrijven en instellingen

Budget 2022

Ruim € 4,8 miljoen

Subsidie aanvragen?

Eerstvolgende aanvraagperiode opent 1 januari 2023 weer

Meer informatie

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een groot maatschappelijk probleem. Tot op heden beheersen 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar de Nederlandse taal onder het eindniveau van het basisonderwijs (referentieniveau 2F). De subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ is gericht op de verbetering van de taalbeheersing thuis en op de werkvloer. Taalvaardigheid wordt gezien als een werknemersvaardigheid.

Tel mee met Taal 2021-2024

De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 is de opvolger van die van de periode van 2016-2020. Praktijkgerichte experimenten komen nu ook in aanmerking voor subsidie en ook kunnen organisaties uit Caribisch Nederland nu een aanvraag indienen.

Voor Tel mee met taal 2021-2024 kan voor de volgende drie doelgroepen een projectvoorstel ingediend worden:

  • Laaggeletterde werknemers: subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden; 
  • Laaggeletterde ouders: subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders; 
  • Praktijkgerichte experimenten: subsidie voor experimenten die zijn gericht op het beter kunnen bereiken van laaggeletterde personen en hen door te leiden naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. De subsidie kan ook ingezet worden voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep. 

Subsidiebudget Tel mee met Taal 

U kon vanaf 1 januari tot en met 28 februari 2022 een aanvraag indienen. Tel mee met Taal terug had in 2022 een budget van ruim € 4,8 miljoen. Het budget is als volgt verdeeld:

  • Laaggeletterde werknemers: € 2,9 miljoen
  • Ouders: € 1,3 miljoen
  • Experimenten: € 625.000

De hoogte van de subsidie bedraagt in de categorieën ‘werknemer’ en ‘ouder’ 67% van de totale projectkosten tot een maximum van € 125.000 per aanvrager. Voor projecten in de nieuwe categorie ‘experimenten’ bedraagt de subsidie 80% van de totale projectkosten, ook tot een maximum van € 125.000 per aanvrager.

Advies en ondersteuning subsidietraject

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de Tel mee met Taal regeling voor uw organisatie of instelling? Onze specialisten adviseren en ondersteunen u graag! Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

contact

Wilt u meer weten over de subsidieregeling Tel mee met Taal? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: