Tel mee met Taal

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een groot maatschappelijk probleem. Tot op heden beheersen 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar de Nederlandse taal onder het eindniveau van het basisonderwijs (referentieniveau 2F). De subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ is gericht op de verbetering van de taalbeheersing op de werkvloer. Taalvaardigheid wordt gezien als een werknemersvaardigheid.

Door subsidie voor de scholing van werknemers op het gebied van lees-, schrijf-, spreek- en/of luistervaardigheid worden werkgevers ondersteund en gestimuleerd om laaggeletterdheid – Nederlandse taalbeheersing – aan te pakken. Daarnaast kunt u vanaf aankomende openstelling subsidie aanvragen voor het verbeteren van rekenvaardigheden en digitale vaardigheden.

Tel mee met Taal aanvragen in 2020

Er is in 2020 ruim € 4 miljoen beschikbaar voor Tel mee met Taal in 2020. De hoogte van de subsidie bedraagt 67% van de totale projectkosten tot een maximum van € 125.000,- per aanvrager. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de subsidiebedragen en percentages voor alle type aanvragen.

Subsidievoorwaarden Tel mee met Taal

Binnen de regeling gelden de volgende specifieke eisen:

  • De maximale subsidie per opleidingstraject per deelnemer bedraagt € 1.500,-.
  • Het opleidingstraject bestaat uit minimaal 30 contacturen en beslaat maximaal 12 maanden.
  • De totale kosten per contactuur per opleidingstraject zijn maximaal € 150,-.
  • Het opleidingstraject begint na de datum waarop subsidie wordt aangevraagd en in hetzelfde kalenderjaar.
  • Medewerkers dienen aan het begin en aan het einde van het traject een gevalideerde toets af te leggen.

De regeling is momenteel gesloten. Houd deze pagina in de gaten voor mogelijke nieuwe openstellingen.

Advies subsidietraject

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de Tel mee met Taal regeling voor uw organisatie? Onze specialisten adviseren u graag.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over de subsidieregeling Tel mee met Taal? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00