ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een belangrijk instrument om de werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren. Nederland krijgt tot 2020 in totaal € 450 miljoen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen en duurzame arbeidsinzet van werkenden te bevorderen.

1. Duurzame inzetbaarheid binnen ESF

Het Europees Sociaal Fonds levert ook een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De gedachte dat betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers leiden tot minder verzuim en een hogere productiviteit staat centraal. Bedrijven, (overheids)instellingen en O&O-fondsen kunnen een beroep doen op de regeling. Het doel van ESF DI is om duurzame inzetbaarheid te stimuleren door:

  • Het verkrijgen van advies met een implementatieplan.
  • Het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies.

ESF DI subsidie aanvragen?

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 15.000.000 per aanvraagtijdvak. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting vastgesteld welke organisaties subsidie ontvangen.

De ESF DI is momenteel gesloten voor aanvragen. Er zijn nog geen openstelling aangekondigd voor 2019-2020. Wilt u graag op de hoogte blijven? Wij attenderen u graag zodra er meer informatie beschikbaar is.

Centrale thema’s ESF DI

Projecten moeten zich richten op één of meerdere van onderstaande thema’s / activiteiten:

  1. Het bevorderen van gezond en veilig werken.
  2. Het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers.
  3. Het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers, waaronder het begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap.
  4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijden-management.

2. ESF Actieve Inclusie

Binnen dit thema staat de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkeloze 50-plussers en mensen zonder werk centraal. Daarnaast wordt ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid.

Let op! Alleen het UWV, het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) en de centrumgemeenten binnen de 35 arbeidsmarktregio’s mogen als aanvrager een beroep doen op ESF Actieve Inclusie.

Ontdek de mogelijkheden!

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Naast subsidie gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, zijn er wellicht additionele subsidiekansen voor uw organisatie. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek om deze kansen te identificeren!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over het ESF? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00