ESF

Voor wie?

Bedrijven, (overheids)instellingen en O&O-fondsen

Voor wat?

Het stimuleren van werkgelegenheid en arbeidskansen

Verwacht budget 2021 – 2027

Ongeveer € 414 miljoen

Advies over ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een belangrijk instrument om de werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren. De middelen worden ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen en duurzame arbeidsinzet van werkenden te bevorderen.

1. Duurzame inzetbaarheid

Het Europees Sociaal Fonds levert ook een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De gedachte dat betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers leiden tot minder verzuim en een hogere productiviteit staat centraal. Bedrijven, (overheids)instellingen en O&O-fondsen kunnen een beroep doen op de regeling. Het doel van ESF Duurzame Inzetbaarheid (DI) is om duurzame inzetbaarheid te stimuleren door:

  • Het verkrijgen van advies met een implementatieplan.
  • Het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies.

ESF DI subsidie aanvragen?

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 15.000.000 per aanvraagtijdvak. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting vastgesteld welke organisaties subsidie ontvangen.

De ESF DI kent momenteel geen nieuwe openstellingen. In 2021 start een nieuw ESF-programma voor de periode 2021-2027. Wilt u graag op de hoogte blijven? Wij attenderen u graag zodra er meer informatie beschikbaar is.

Centrale thema’s ESF DI

Projecten moeten zich richten op één of meerdere van onderstaande thema’s / activiteiten:

  1. Het bevorderen van gezond en veilig werken.
  2. Het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers.
  3. Het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers, waaronder het begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap.
  4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijden-management.

2. Actieve Inclusie

Binnen dit thema staat de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkeloze 50-plussers en mensen zonder werk centraal. Daarnaast wordt ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid.

Let op! Alleen het UWV, het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) en de centrumgemeenten binnen de 35 arbeidsmarktregio’s mogen als aanvrager een beroep doen op ESF Actieve Inclusie.

Ontdek de mogelijkheden!

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Naast subsidie gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, zijn er wellicht additionele subsidiekansen voor uw organisatie. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek om deze kansen te identificeren! Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

contact

Wilt u meer weten over het ESF? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: