Samenwerkingsverband Noord-Limburg

De Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray zetten zich gezamenlijk in voor de totstandkoming en implementatie van een sluitend regionaal plan van aanpak voor mensen met verward gedrag. Hiertoe hebben de zes gemeenten samenwerking gezocht met zeven zorg- en veiligheidspartners in Noord-Limburg. Het betreft ketenpartners vanuit het veld, zoals GGZ-instellingen, politie, veiligheidshuis, zorgverzekeraars en zorg verlenende instellingen gespecialiseerd in dementie en pedagogisch werk.

ZonMw subsidies voor mensen met verward gedrag

ZonMw opent binnen het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag regelmatig verschillende subsidieoproepen, waaronder:

  • Startsubsidie voor het opstellen van een plan van aanpak verward gedrag;
  • Lokale experimenten voor passend vervoer;
  • Versterken lokale meld- en adviespunten niet acuut;
  • Uitvoer van de regionale aanpak verward gedrag;
  • Implementatie van Wijk-GGD’er.

Deze subsidieoproepen volgen elkaar op, waardoor subsidie verstrekt wordt voor verschillende aansluitende of elkaar opvolgende stappen in het proces om te komen tot een sluitende aanpak.

Toekenningen voor realisatie aanpak samenwerkingsverband

Voor het ontwikkelen van de aanpak heeft het samenwerkingsverband subsidie ontvangen vanuit ZonMw. Het samenwerkingsverband in Noord-Limburg heeft aanvragen ingediend voor vier van de bovengenoemde oproepen en daarmee al ruim € 600.000 subsidie toegekend gekregen. Onze specialisten werkten nauw samen met de beleidsmedewerker van gemeente Horst aan de Maas en een externe projectleider. Deze laatste kon worden ingehuurd en volledig worden betaald vanuit de subsidiemiddelen vanuit de startsubsidie voor het opstellen van een plan van aanpak. Onder haar leiding kon het consortium komen tot een gedegen plan van aanpak om tot een sluitende regionale aanpak voor personen met verward gedrag te komen.

Voor de uitvoering van dit plan is inmiddels voor twee jaar een regionale projectleider aangesteld bij Gemeente Horst aan de Maas. Zij stuurt op de daadwerkelijke uitvoering van het plan van aanpak met de partners. Ook haar inzet wordt grotendeels gefinancierd vanuit de verkregen subsidiemiddelen. De verwachting is dat er nog aanvullende subsidieaanvragen bij ZonMw worden gedaan voor specifieke aanvullende activiteiten, bijvoorbeeld de realisatie van een ‘herstelhuis’ of de financiering van een Wijk-GGD’er.

Succesfactoren in dit project

De specialisten van Hezelburcht droegen met kennis van subsidies en ervaring in het werkveld bij aan de totstandkoming van deze aanvragen. De gevolgde aanpak is een uitstekend voorbeeld van hoe de inzet van een subsidie-expert in samenwerking met inhoudelijke experts kan leiden tot een brede en succesvolle coalitie die effectief bijdraagt aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00