ZonMw subsidieoproep Verward gedrag

De laatste jaren neemt het aantal overlastgevende incidenten door mensen met verward gedrag toe. Er is dan ook behoefte aan ondersteuning, opvang en zorg. Door het op tijd aanbieden van passende hulp, kan de overlast van mensen met verward gedrag worden beperkt. Het ZonMw ‘Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ ondersteunt tot en met 2020 projecten die bijdragen aan betere begeleiding en zorg voor mensen met verward gedrag.

Lees in dit artikel meer over de actuele subsidiekansen binnen ZonMw Verward Gedrag.

Subsidieoproepen binnen het ZonMw programma

Om de doelstellingen van het actieprogramma te realiseren, worden diverse oproepen opengesteld. De algemene regeling is de ‘Regionale aanpak verward gedrag’. Daarnaast zijn er nog enkele oproepen die zich richten op een specifieke bouwsteen van de aanpak. Ten slotte worden er ook nog experts en financiering voor trainingen aangeboden om gemeenten te helpen de aanpak te implementeren. De verwachting is dat er aankomend jaar nog meer oproepen zullen komen.

  • 1 Regionale aanpak verward gedrag

Het doel van de aanpak is het in de praktijk toepassen van een of meerdere van de negen bouwstenen voor een sluitende aanpak. Denk hier onder andere aan het realiseren en implementeren van plannen die zijn opgesteld in het kader van de startsubsidie ‘opstellen plan van aanpak verward gedrag’. De subsidie bedraagt hierbij maximaal € 250.000. De projectduur is maximaal twee jaar. Volgend jaar komen er nog drie openstellingsrondes, naar verwachting is de eerstvolgende in januari 2019.

  • 2 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag

Tot 18 december 2018 kunnen gemeenten in samenwerking met verzekeraars en/of zorginstellingen subsidie aanvragen voor ondersteuning bij organisatie van integrale zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag. Het betreft het integreren van zorg en begeleiding vanuit gemeentelijke financiering en zorgverzekeringswet. De subsidie kan aangevraagd worden voor:

  1. Startsubsidie om (gesubsidieerd) samenwerkingsafspraken te maken en plannen te ontwikkelen (maximaal 4 maanden, € 20.000)
  2. projecten gericht op het uitbreiden van bestaande (integrale) faciliteiten voor de doelgroep verward gedrag;
  3. het starten van een pilot gericht op een integraal aanbod van zorg en begeleiding.

Voor activiteit 2 en 3 kan maximaal € 100.000 subsidie aangevraagd worden per project met een maximale looptijd van 16 maanden.

  • 3 Implementatie wijk-GGD’er

Subsidie is mogelijk voor pilotprojecten gericht op de implementatie en borging van een wijk-GGD’er. Gemeenten zijn penvoerder en het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste uit één gemeente en één organisatie die de wijk-GGD’er in dienst heeft. In februari en juni 2019 volgen nog twee openstellingsronden. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per project met een looptijd van maximaal 8 maanden.

  • 4 Experimenten vervoer voor mensen met verward gedrag door niet RAV’s

Voor het realiseren van passend vervoer voor een sluitende aanpak voor verward gedrag kan maximaal € 200.000 subsidie worden aangevraagd. Het gaat hierbij om kosten voor scholing, aanpassingen aan vervoersmiddelen, coördinatie, ritkosten, communicatie, registratie en monitoring. De looptijd van een project is maximaal 24 maanden. Subsidie aanvragen is mogelijk tot 31 december 2019.

  • 5 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer

Naast het realiseren van passend vervoer voor personen met verward gedrag, kan ook de haalbaarheid van vervoer door andere partijen dan RAV’s onderzocht worden. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing die aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de RAV’s. Dit geldt zowel op regionaal als op landelijk niveau.

Subsidie aanvragen is mogelijk tot 31 december 2019 tot een maximum van € 500.000. De aanvragende partij is betrokken bij het vervoer van mensen met verward gedrag, met uitzondering van RAV’s of hun onderaannemers. Projecten hebben een maximale looptijd tot 1 april 2020.

Ondersteunende middelen binnen het ZonMw programma

  •  1 Training gemeentelijke teams

Gemeenten kunnen een trainingsplan samenstellen voor medewerkers die betrokken zijn bij projecten en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Met de regeling kan op een relatief laagdrempelige wijze tot € 100.000 aan financiering worden aangevraagd. Let op, een trainingsplan dient voor 30 september 2021 afgerond te zijn.

  • 2 Vliegende brigade+

Daarnaast kunnen organisaties op laagdrempelige wijze een voucher aanvragen van maximaal € 10.000 voor de inhuur van experts. Deze experts hebben kennis van de bouwstenen van de aanpak voor mensen met verward gedrag. In totaal is hiervoor € 2 miljoen beschikbaar gesteld tot en met 2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze oproep kunt u kijken op de website van ZonMw.

Direct de mogelijkheden weten voor uw project? De specialisten van Hezelburcht informeren u graag over de mogelijkheden!

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking of aanvullende informatie!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00