€ 270 miljoen om de zorg voor ouderen in hun thuissituatie te verbeteren met innovatie

Nederland vergrijst. Dit betekent dat er steeds meer 65-plussers zijn ten opzichte van het aandeel werkenden. In 2018 stijgt het aantal senioren volgens het CBS zelfs tot boven de 3,2 miljoen. Bovendien stijgt het aandeel 80- en zelfs 90-jarigen in toenemende mate. Ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen in veel gevallen prima zelfstandig blijven wonen, maar dan moet de woonruimte en omgeving wel geschikt zijn. De overheid benadrukt het belang van goede ouderenzorg met de aankondiging van € 270 miljoen voor innovatie in de zorg.

Subsidie voor stimuleren van digitalisering voor ouderenzorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt van 2019 tot en met 2021 een bedrag van € 270 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de woonomgeving van ouderen. Dit bedrag, onderdeel van het programma Langer Thuis, is bedoeld om het voor ouderen makkelijker te maken thuis te blijven wonen. Het miljoenenbudget wordt over een drietal subsidieregelingen verdeeld:

  • Stimuleringsregeling e-Health Thuis

Deze subsidieregeling heeft als doel om meer gebruik te maken van eHealthtoepassingen in de zorg, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan toepassingen als digitale communicatieplatforms, het inzetten van beeldzorg en zorg op afstand, medicatie aanreiking en valpreventie.

  • ‘VIPP-Care’

Doel van deze subsidieregeling is digitaal toegang verlenen van medische gegevens van cliënten in de langdurige zorg. Daarnaast is deze regeling bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen patiënt, professional en mantelzorger. Het komt de zorg ten goede wanneer de juiste informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste betrokkene.

  • Innovatieregeling Woonzorgarrangementen

De derde subsidieregeling richt zich specifiek op het stimuleren van vernieuwende huisvesting voor ouderen. De innovatieregeling voorziet in het creëren van nieuwe woonzorgvormen en het aanpassen van eigen woningen van ouderen. Door het installeren van bijvoorbeeld een traplift en andere innovatieve aanpassingen kunnen mensen langer in hun eigen huis blijven wonen.

Aanvraagperiode subsidieregelingen

De concrete details en voorwaarden per regeling met de bijbehorende openstellingsdata worden op een later tijdstip bekendgemaakt door het ministerie van VWS. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie of contact opnemen?

Voor meer informatie over de subsidiekansen voor uw zorginstelling of organisatie, kunt u vrijblijvend contact opnemen via 088 495 20 00 of het onderstaande formulier invullen. Onze specialisten inventariseren graag de mogelijkheden voor uw organisatie en projecten.

Neem contact op voor een kennismaking!

Contact

Bent u benieuwd naar wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of meer informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00