ZonMw verward gedrag | startsubsidie

De laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten door mensen met verward gedrag toe. Er is dan ook behoefte aan ondersteuning, opvang en zorg. Door het op tijd aanbieden van passende hulp, kan de overlast van mensen met verward gedrag worden beperkt. Het ZonMw Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) ondersteunt daarom initiatieven die bijdragen aan betere begeleiding en zorg voor mensen met verward gedrag.  

Subsidiabele activiteiten

De subsidie ondersteunt samenwerkingsprojecten die lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag faciliteren. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van ondersteuning, opvang en begeleiding die zowel bijdragen aan een betere zorg als veiligheid van de patiënt en de omgeving. Met de subsidie kunnen organisaties een gezamenlijk plan van aanpak opstellen en het samenwerkingsverband opzetten. Aan de hand van bouwstenen moet vervolgens een sluitende aanpak van verward gedrag in de regio worden gerealiseerd. Het project heeft een duur van minimaal 3 tot maximaal 12 maanden.

Subsidie aanvragen

De subsidieregeling is zeer interessant voor gemeenten en (zorg)instellingen die betrokken zijn bij de lokale of regionale zorg- en veiligheidsketen voor mensen met verward gedrag. Houd er rekening mee dat de lokale cliënten- en naasten(organisaties) betrokken moeten zijn binnen het samenwerkingsproject. Subsidieaanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot en met 30 oktober 2018. De subsidie bedraagt per project maximaal € 50.000,-.

ZonMw Verward Gedrag programmalijnen

Binnen het programma Verward gedrag van ZonMw worden regelmatig subsidiecalls geopend. Subsidieoproepen worden verdeeld over drie programmalijnen:

  1. Regionale praktijkprojecten (aanpak en implementatie van bouwstenen)
  2. Participatie samenleving (projecten op het vlak van zelfredzaamheid, herstel, scholing en maatschappelijke participatie)
  3. Kennisontwikkeling (onderzoek, evaluatie, monitoring, kennisdeling)

Meer informatie?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? De specialisten van Hezelburcht informeren u graag!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

contact

Heeft u vragen over de ZonMw-regeling of over subsidies in het algemeen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00