Subsidiekansen ZonMw gemeenten | Vraagstukken werk en inkomen

De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden omtrent werk en inkomen gekregen. Dit roept veel vragen op en een toenemende behoefte aan kennis. In het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw staan de vragen en behoefte van gemeenten centraal. Re-integratie, integraal werken, methodisch werken en schuldhulpverlening & armoedebestrijding zijn de vier thema’s binnen het programma. Gemeenten kunnen samen met een kennisinstelling met aantoonbare onderzoeksexpertise een aanvraag indienen. Houd er rekening mee dat het onderzoek een combinatie moet zijn van effectiviteitsonderzoek en verklarend onderzoek, gericht op een nieuwe of bestaande interventie. Heeft u een project in gedachte en bent u benieuwd naar de subsidiekansen? In het najaar van 2017 zijn er voor deze thema’s twee belangrijke deadlines.

Deadline 3 oktober | Re-integratie en Schuldhulpverlening & armoedebestrijding

Voor de programmalijnen Re-integratie en Schuldhulpverlening & armoedebestrijding bestaat de subsidieronde uit twee fasen: het projectidee en de definitieve subsidieaanvraag.

Voor beide lijnen is de deadline voor het indienen van het projectidee op 3 oktober 2017. Het onderzoek moet aansluiten bij de doelstelling van de subsidieoproep:

  • Re-integratie

Binnen de subsidieoproep staat het ontwikkelen van werkgeversgerichte interventies voor de re-integratie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt centraal. Het doel is om kennis over de effectiviteit en implementatievoorwaarden van deze interventies te vergroten en bundelen. U kunt maximaal € 200.000,- subsidie per project aanvragen.

  • Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

De focus van de subsidieronde ligt op langer lopend effectiviteitsonderzoek van aanpakken gericht op het voorkomen, bestrijden of verminderen van financiële problematiek. Duurzame gedragsverandering staat daarbij centraal. Onderzoek naar werkzame elementen in de dienstverlening in combinatie met onderzoek naar gedragsverandering door de dienstverlening komt in aanmerking voor subsidie. De subsidie is maximaal € 250.00 per project.

Deadline 20 november | Methodisch en Integraal werken

Voor de programmalijnen Methodisch werken en Integraal werken kunt u direct een volledige subsidieaanvraag indienen. Er wordt, in tegenstelling tot de andere twee programma’s, niet gewerkt met twee fasen. U kunt tot 30 november 2017 een aanvraag indienen. Voor de programmalijnen zijn de volgende doelen gedefinieerd:

  • Methodisch werken

De ontwikkeling van toepasbare kennis over interventies die methodisch werken in de gemeentelijke uitvoering stimuleren staat centraal binnen de subsidieoproep. U kunt voor een project maximaal € 175.000,- subsidie aanvragen.

  • Integraal werken

Het doel van de oproep is om de kennis over effectieve werkwijzen om met verschillende professionals de meervoudige problematiek van cliënten te adressen te vergroten. Een project krijgt maximaal € 175.000,- subsidie.

Onze ervaring

De budgetten voor de programma’s van ZonMw zijn beperkt. Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid maar een gedeelte van de ingediende projecten op financiering kunnen rekenen. Het opstellen van een kwalitatief hoogstaand projectidee en een subsidieaanvraag zijn belangrijk. Hezelburcht heeft een sterk track record als het gaat om ZonMw aanvragen. Wij hebben diverse grote gemeenten en kennisinstellingen succesvol ondersteund bij een aanvraag. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

Gerelateerd

contact

Wilt u meer te weten komen over ZonMw? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00