ESF DI | Hoe betrokken en gemotiveerd zijn uw medewerkers?

Betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers leiden tot minder verzuim en een hogere productiviteit. Duurzame inzetbaarheid is de laatste tijd hot topic en zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee! Niet verwonderlijk dus dat de overheid hierop stuurt door middel van de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF DI).

Centrale thema’s binnen ESF Duurzame Inzetbaarheid

ESF Duurzame Inzetbaarheid (DI) subsidie is bedoeld voor het inwinnen en implementeren van extern advies om zo de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Binnen het subsidieprogramma staan een viertal thema’s centraal. Projecten moeten zich richten op:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • Het bevorderen van de leercultuur voor medewerkers;
  • Het stimuleren van de interne mobiliteit van medewerkers, waaronder de begeleiding van medewerkers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijden-management.

Inspirerende voorbeeldprojecten gesubsidieerd door ESF DI

De subsidieregeling ESF DI biedt vele mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Wat voor type projecten kunnen beroep doen op de regeling? Om u meer inzicht te geven in de regeling en mogelijkheden, vindt u hieronder enkele voorbeeldprojecten die eerder zijn gesubsidieerd vanuit het subsidieprogramma.

Beeldtaal voor een veiligere werkomgeving

In de wereld van de productie zijn relatief vaak medewerkers van niet-Nederlandse afkomst werkzaam. Omdat zij de Nederlandse taal nog niet altijd goed machtig zijn, kunnen er gevaarlijke situaties op de werkvloer ontstaan. Zo ook bij een werkgever in de meubelindustrie. Zij hebben de subsidieregeling aangegrepen om de werknemers op de vloer een veiligere werkomgeving te bieden. Op basis van input van de werknemers heeft de werkgever een beeldtaal laten ontwikkelen die zonder gesproken en geschreven taal goed te begrijpen is. Hierdoor is niet alleen de veiligheid en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers vergroot, maar voelen zij zich binnen de organisatie gehoord en gewaardeerd.

Talenten en ambities voor een bredere employability

Door de krapte op de arbeidsmarkt die steeds merkbaarder wordt, is het van essentieel belang dat medewerkers binnen een organisatie op de juiste plek zitten. Een werkgever in de staalproductie heeft deze situatie voor zichzelf nader bekeken. Het willen en kunnen van de medewerkers stond daarbij centraal. Welke werkzaamheden kan de medewerker goed uitvoeren en wil de persoon in kwestie dat eigenlijk nog wel? Door het houden van interviews is de functie van de medewerker geformuleerd, zodat taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge relaties inzichtelijk werden. De uiteindelijke resultaten gaven zicht geven op de aanwezige talenten en ambities en waar deze ingezet konden worden binnen en buiten de organisatie. De werkgever heeft zijn medewerkers vervolgens ontwikkelmogelijkheden aangeboden binnen de organisatie, die bijdragen aan een bredere employability.

Competentie ontwikkeling voor veranderingsmanagement

Een leverancier van ergonomische hulpmiddelen heeft een organisatorische wijziging ondergaan, waardoor er op alle fronten meer van de medewerkers wordt gevraagd. Deze veranderende eisen leidden tot problemen omdat ze botsten met de eigen persoonlijkheid van medewerkers. Ontkenning en verzet volgden met als gevolg een hoge mate van stress, onervarenheid en beperkte flexibiliteit. Om stagnatie te voorkomen was het noodzakelijk om gefixeerde patronen te doorbreken. Door het houden van coachingsgesprekken, workshops en intervisiebijeenkomsten werden de medewerkers zich bewust van hun eigen mindset. Op basis hiervan hebben zij competenties ontwikkeld die hen in staat stelden met de veranderende omgeving om te gaan.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

De ESF DI regeling is van 8 april tot en met 12 april 2019 geopend voor aanvragen. Met de subsidie kunt u 50% van de kosten van de externe adviseur bekostigen met een maximum van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-.

Dit jaar nog subsidie aanvragen? Er is weer € 15 miljoen beschikbaar!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project of organisatie? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00