ESF DI openstelling 2018 bekend

Goed nieuws! Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd dat de ESF DI subsidieregeling dit jaar weer opent. Er zijn momenteel drie openstellingen aangekondigd voor 2018 en 2019. De eerste openstelling van 2018 voor bedrijven en instellingen is van 25 juni tot en met 29 juni.

Duurzame inzetbaarheid stimuleren met ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste instrument om werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren. Het fonds richt zich onder andere op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De gedachte dat betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers leiden tot minder verzuim en een hogere productiviteit staat hierbij centraal.

ESF DI voor inschakelen van externe adviseur

Met behulp van ESF DI kunt u advies inwinnen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. Daarnaast kunt u een aanvraag indienen voor begeleiding bij de implementatie van een advies. De subsidiebijdrage is ten opzichte van voortgaande jaren verhoogd. Daarnaast werkt de regeling vanaf dit jaar niet meer volgens het principe van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 15.000.000,- per aanvraagtijdvak. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting vastgesteld welke organisaties subsidie ontvangen.

Drie tijdvakken 2018-2019

Er zijn drie tijdvakken aangekondigd waarbinnen organisaties ESF DI subsidie kunnen aanvragen:

  • 25 juni 2018 t/m 29 juni 2018;
  • 12 november 2018 t/m 16 november 2018;
  • 8 april 2019 t/m 12 april 2019.

Ruime ervaring met ESF DI

Hezelburcht begeleidde voor diverse bedrijven, gemeenten en zorginstellingen met succes een ESF project. Wij verzorgen het volledige subsidietraject, van aanvraag tot einddeclaratie. Onze kracht ligt in het monitoren van de voortgang en het, indien nodig, tijdig bijsturen.

Wilt u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

ESF
Gerelateerde subsidie ESF
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een belangrijk instrument om de werkgelegenheid en eerlijke arbe...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00