Mijn Hezelburcht Menu

Geen openstelling ESF Duurzame Inzetbaarheid in 2017

Agentschap SZW heeft recentelijk aangekondigd dat er dit jaar geen openstelling is voor het Europese subsidie-instrument gericht op de duurzame inzetbaarheid (ESF DI) van medewerkers. Bedrijven, (overheids)instellingen en O&O-fondsen kunnen naar verwachting in 2018 weer een beroep doen op de regeling. De reden voor de uitgestelde ESF DI openstelling is tot op heden niet bekend.

Aanvragen voor de ESF-regeling ‘Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren’ kunnen dit jaar wel worden ingediend. Tussen 25 september en 13 oktober 2017 kunnen O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners beroep doen op subsidie.

Openstelling verwacht in 2018

De gedachte dat betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers leiden tot minder verzuim en een hogere productiviteit staat centraal. Het doel van ESF DI is om duurzame inzetbaarheid te stimuleren door ofwel het verkrijgen van advies, ofwel het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van het advies.

De centrale pijlers binnen het ESF DI instrument blijven naar verwachting ongewijzigd:

  • Bevorderen van gezond en veilig werken.
  • Bevorderen van een leercultuur voor werkenden.
  • Stimuleren van de interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap.
  • Bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Meer informatie?

Bent u bezig met een project gericht op duurzame inzetbaarheid? Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en toekomstige openstellingen. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze subsidieadviseurs.

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een belangrijk instrument om de werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de Europese Unie te stimuleren. Nederland krijgt tot 2020 in totaal € 450 miljoen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen en duurzame arbeidsinzet van werkenden te bevorderen.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.