Investeren in uw medewerkers | Sociale subsidies

Gekwalificeerd, maar bovenal gemotiveerd personeel is volgens diverse onderzoeken van cruciaal belang voor elk type organisatie. Medewerkers die zich betrokken voelen bij de organisatie hebben een hogere productiviteit en vertonen minder ziekteverzuim. Kortom, genoeg redenen om te investeren in de ontwikkeling van kennis, competenties en vaardigheden van uw personeel. In het begin van de zomer openen weer diverse sociale subsidies waar u als werkgever een beroep op kunt doen. Onderstaand een greep aan regelingen die u kunt inzetten.

Sociale subsidies voor uw personeel | Arbeid & Scholing

ESF DI

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) levert onder andere een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Zowel bedrijven, (overheids)instellingen als O&O-fondsen komen in aanmerking voor subsidie. Deze duurzame inzetbaarheid kan gestimuleerd worden door het verkrijgen van extern advies of het verkrijgen van begeleiding van de implementatie van een extern advies.a

 • De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 10.000,- en een minimum van € 6.000,-.
 • Indienen is mogelijk vanaf het najaar (exacte openstelling volgt in de zomer).
 • Meer informatie over ESF DI? U leest het hier.

Stagefonds Zorg

Wist u dat u als zorginstelling een beroep kunt doen op stageplekken voor onder andere mbo- en hbo-studenten met een verpleegkundige, sociaal-agogische of verzorgende opleiding? Stageplaatsen binnen de zorg worden gestimuleerd vanuit de overheid om toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen.

 • De subsidiebijdrage uit het Stagefonds loopt op tot een maximum van € 3.000,- per stageplaats, afhankelijk van het type opleiding.
 • Aanvragen kunnen na afloop van het studiejaar, aan het eind van de zomer, worden ingediend.
 • Meer informatie over Stagefonds Zorg? U leest het hier.

Praktlijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar voor organisaties die praktijk- en werkleerplaatsen aanbieden. De subsidieregeling Praktijkleren biedt naast subsidie voor de begeleiding van studenten en leerlingen, ook een financiële tegemoetkoming in de loon- en/of begeleidingskosten van technologisch ontwerpers  in opleiding (toio’s) en promovendi.

 • Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
 • De regeling praktijkleren vraagt u met terugwerkende kracht aan. Voor het afgelopen studiejaar (2016-2017) kunt u vanaf 2 juni 2017 een aanvraag indienen.
 • Meer informatie over Praktijkleren? U leest het hier.

Tel mee met Taal

Een goede taalbeheersing geeft een medewerker meer plezier in het werk, zorgt voor een hogere efficiëntie op de werkvloer, maar misschien nog wel belangrijker: het maakt een succesvolle deelname aan de maatschappij mogelijk. De subsidieregeling richt zich op de verbetering van de Nederlandse taalbeheersing op het gebied van lees, schrijf-, spreek- en/of luistervaardigheid.

 • De hoogte van de subsidie bedraagt 67% van de totale opleidingskosten tot een maximum van € 50.000,- per aanvrager.
 • Er is nog budget beschikbaar binnen het eerste tijdvlak, dat sluit op 30 juni 2017. Het volgende tijdvlak opent op 1 januari 2018.
 • Meer informatie over Tel mee met Taal? U leest het hier.

Erasmus+

Europa wil gezien worden als een aantrekkelijke kenniseconomie. Daarom wordt er vanuit de EU veel geïnvesteerd in vaardigheden en kennis. Het Erasmus+ programma investeert in zowel formeel (onderwijs) als niet-formeel leren (jeugd en sport) om het kennisniveau op peil te houden..

 • De hoogte van de subsidie verschilt per actie en is afhankelijk van het geplande aantal te subsidiëren projecten. Het totale budget van 2017 voor de werkprogramma’s is bijna € 2,6 miljoen.
 • Drie pijlers staan binnen het programma centraal: (1) het vergroten van de mobiliteit om kennisdeling binnen Europa te vergroten, (2) het bevorderen van partnerschappen tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en (3) het versterken van het beleid en het uitwisselen van best practices tussen EU en niet-EU lidstaten.
 • Meer informatie over Erasmus+? U leest het hier.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer te weten komen over deze sociale subsidies? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00