Subsidieregeling Praktijkleren

Voor wie?

Werkgevers die leerlingen, deelnemers of studenten begeleiden

Voor wat?

Praktijk- of werkleerplaatsen

Openstelling

2 juni 2022 t/m 16 september 2022

Advies over deze subsidie

Organisaties die praktijk- en werkleerplaatsen aanbieden kunnen vanuit de overheid een financiële tegemoetkoming middels de Subsidieregeling Praktijkleren krijgen. Er is niet alleen subsidie beschikbaar voor de begeleiding van leerlingen/studenten, maar ook voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats per jaar. De Subsidie Praktijkleren vraagt u altijd met terugwerkende kracht aan.

De regeling is weer open voor aanvragen! U kunt vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 een aanvraag indienen.

Extra subsidie voor Landbouw, Horeca en Recreatie

Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het mbo kunnen ook de komende vijf jaar een extra tegemoetkoming krijgen als ze een bbl-leerplek aanbieden. Er wordt hiervoor € 10,6 miljoen in een apart compartiment van de regeling beschikbaar gesteld vanaf studiejaar 2019/2020 tot en met 2021/2022. Dit bedrag komt bovenop het subsidiebedrag van de huidige subsidieregeling mits werkgevers in de drie genoemde sectoren een bbl-leerwerkplek aanbieden.

Let wel op: de Subsidieregeling Praktijkleren loopt tot en met eind 2022. Er is nog niks bekend over een verlenging van de regeling. Daarom is het nu nog niet duidelijk hoe de toeslag voor de studiejaren 2022/2023 en 2023/2024 beschikbaar komt.

Verhoging budget voor conjunctuur- en contactgevoelige bedrijfssectoren

Aanvullend wordt voor de studiejaren 2020 – 2021 en 2021 – 2022 het budget met € 10,6 miljoen verhoogd voor conjunctuur- en contactgevoelige bedrijfssectoren die zijn getroffen door de coronacrisis.

Doelgroepen Subsidieregeling Praktijkleren

 • Vmbo
  Leertrajecten voor vmbo-leerlingen kenmerken zich door een zeer praktische invulling van het programma. Een erkend leerbedrijf moet minimaal 40 weken het praktijkdeel van de opleiding verzorgen.
 • Mbo
  Alleen de bbl-opleidingen die zich richten op een volledig diploma komen in aanmerking voor ondersteuning. Een erkend leerbedrijf moet minstens 40 weken aan praktijkgerichte begeleiding verzorgen.
 • Hbo
  Duale of deeltijd hbo opleidingen in de richting van techniek en landbouw (natuurlijke omgeving) komen in aanmerking voor de regeling. Een bedrijf of organisatie moet minimaal 42 weken het praktijkdeel begeleiden.
 • Promovendi en toio’s
  Bedrijven die afgestudeerden aannemen voor het laten verrichten van een promotieonderzoek of voor het volgen van een opleiding tot technologisch ontwerper kunnen een beroep doen op de subsidie. De promovendus en toio moeten een arbeidscontract van 36 per week gedurende 12 maanden hebben.

Meer informatie over Subsidieregeling Praktijkleren?

Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor deze regeling? Of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com en laat u adviseren door een van onze specialisten.

contact

Wilt u meer weten over de Subsidieregeling Praktijkleren? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: