Erasmus+

Europa wil worden gezien als aantrekkelijke kenniseconomie. Om dit te kunnen bereiken zal geïnvesteerd moeten worden in kennis en vaardigheden. Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ investeert daarom in het onderwijs, de jeugd en sport (niet-formeel leren) om het kennisniveau te verhogen. De Europese Commissie heeft voor de periode 2014-2020 bijna € 15 miljard gereserveerd.

Key Actions binnen Erasmus+

Het programma bestaat uit drie actielijnen (Key actions). Deze lijnen richten zich op alle niveaus van onderwijs, van primair tot en met universitair, voor volwasseneducatie en de jeugdsector:

  • Mobiliteit
    Het vergroten van de mobiliteit houdt in dat individuen de kans krijgen om overal ter wereld te kunnen studeren, een opleiding te volgen, te onderwijzen of stage te lopen. Hierdoor kunnen individuen hun kennis, competenties en vaardigheden verbeteren.
  • Strategische partnerschappen
    Het bevorderen van partnerschappen tussen onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en het bedrijfsleven moet bijdragen aan het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken.
  • Beleidsontwikkeling
    De actielijn beleidsontwikkeling richt zich op het versterken van beleid en het uitwisselen van best practices tussen lidstaten van de EU en niet-Europese landen.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over het Erasmus+ programma? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00