Erasmus+

Europa wil worden gezien als aantrekkelijke kenniseconomie. Om dit te kunnen bereiken zal geïnvesteerd moeten worden in kennis en vaardigheden. Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ investeert daarom in het onderwijs, de jeugd en sport (niet-formeel leren) om het kennisniveau te verhogen. De Europese Commissie heeft voor de periode 2021-2027 ruim € 26,2 miljard gereserveerd.

Key Actions binnen Erasmus+

Het programma bestaat uit drie actielijnen (Key actions, ofwel kernacties). Deze lijnen richten zich op alle niveaus van onderwijs, van primair tot en met universitair, voor volwasseneducatie en de jeugdsector:

Kernactie 1 (KA1): Individuele leermobiliteit

Het vergroten van de mobiliteit houdt in dat individuen de kans krijgen om overal ter wereld te kunnen studeren, een opleiding te volgen, te onderwijzen of stage te lopen. Hierdoor kunnen individuen hun kennis, competenties en vaardigheden verbeteren. Kernactie 1 is opgesplitst in de volgende acties:

 • Individuele mobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken;
 • Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie.

Kernactie 2 (KA2): Samenwerking tussen organisaties en instellingen

Het bevorderen van partnerschappen tussen onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en het bedrijfsleven moet bijdragen aan het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken. Kernactie 2 is opgesplitst in de volgende acties:

 • Partnerschappen ter bevordering van samenwerking:
  • Samenwerkingspartnerschappen;
  • Kleinschalige partnerschappen.
 • Partnerschappen ter bevordering van excellentie:
  • Kenniscentra voor beroepsopleiding;
  • Erasmus+ Teacher Academies;
  • Erasmus Mundus.
 • Partnerschappen ter bevordering van innovatie:
  • Allianties ter bevordering van innovatie.
 • Sportevenementen zonder winstoogmerk.

Kernactie 3 (KA3): Ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking

De actielijn beleidsontwikkeling richt zich op het versterken van beleid en het uitwisselen van best practices tussen lidstaten van de EU en niet-Europese landen. Kernactie 3 is opgesplitst in de volgende acties:

 • Europese jongeren samen;
 • Jean Monnet-acties:
  • Jean Monnet in het hoger onderwijs;
  • Jean Monnet op andere gebieden van onderwijs en opleiding.

Erasmus+ in 2021

Voor wie?

De oproep voor Erasmus+ in 2021 is gepubliceerd. Aanvragen kunnen ingediend worden door (publieke of particuliere) organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. Ook jongeren die actief zijn in jeugdwerk kunnen financiële steun aanvragen voor leermobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers en voor strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken. Alle EU lidstaten alsmede geassocieerde derde landen kunnen deelnemen aan alle acties van Erasmus+.

Budget en deadlines

Er is voor het Erasmus+ programma (2021-2027) een totaal budget van € 26,2 miljard beschikbaar. Deze eerste oproep krijgt een indicatief budget van € 2,45 miljard beschikbaar gesteld. Voor de bovengenoemde acties zijn diverse deadlines gepubliceerd. Wanneer deze zijn hangen af van het type project en het aantal deelnemers. De eerstvolgende deadlines vinden al in mei 2021 plaats. Bekijk hier alle deadlines. Schakel onze specialisten in voor de tijdige voorbereiding van uw aanvraag!

Meer informatie over Erasmus+

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor uw organisatie? We staan u graag te woord! Plan een vrijblijvend consult met één van onze specialisten in om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over het Erasmus+ programma? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00