Mijn Hezelburcht Menu

Interreg

Het Europese subsidieprogramma Interreg stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het sterker maken van Europa. Denk aan meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. Het programma stimuleert partijen om grensoverschrijdend samen te werken aan de gezamenlijke problemen in de regio.

De drie programma’s

Het Interreg programma biedt kansen voor overheden (Rijk, provincie, gemeenten), NGO’s (non-gouvernementele organisaties), kennisinstellingen (universiteiten en hogescholen) en bedrijven. In totaal is er voor de periode 2014-2020 € 2,2 miljard beschikbaar. Het budget zal worden verdeeld over drie programma’s. Ieder programma kent verschillende investeringsprioriteiten, zoals innovatie, een koolstofarme economie of duurzaam transport. Het programma bevat de volgende onderdelen:

1. Grensoverschrijdend

2. Transnationaal: tussen regio’s in verschillende landen

3. Europees: niet gebonden aan een bepaalde regio

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van Interreg voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Wilt u meer weten over Interreg? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over Interreg?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over Interreg? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!