Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor bedrijven

Het kabinet heeft vandaag de plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Gezien de huidige crises en grote maatschappelijke uitdagingen wordt er veel geïnvesteerd in onder andere duurzaamheid, innovatie, digitalisering en samenwerking. Wij hebben belangrijk subsidienieuws voor bedrijven uit de Miljoenennota en Rijksbegroting onder elkaar gezet:

Continuïteit binnen de WBSO subsidie is belangrijk

WBSO is en blijft hét basisinstrument van het innovatiebeleid. Met dit instrument wordt al meer dan 25 jaar S&O ondersteund. ‘Continuïteit in de WBSO is belangrijk omdat innovatie vaak vraagt om investeringen met lange looptijd’, aldus de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het budget wordt in 2023 vastgesteld op € 1.370 miljoen. Dit bevat het vaste budget van € 1.281 miljoen, plus € 27 miljoen uit 2021, plus € 62 miljoen door onderuitputting van andere voorgaande jaren. De WBSO parameters blijven hetzelfde:

 • Tarief eerste schijf: 32%
 • Tarief eerste schijf starters: 40%
 • Grens eerste schijf: € 350.000,-
 • Tarief tweede schijf: 16%

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) voortgezet

De Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) wordt in 2023 voortgezet en geïntensiveerd. De regeling krijgt extra middelen uit het Klimaatfonds. De VEKI is met name gericht op de uitrol van bewezen CO2-reducerende technologieën voor efficiëntere processen en energiebesparing.

Transitiefonds aangekondigd voor ambitieuze doelstellingen op gebied van duurzaamheid

Er is een Transitiefonds aangekondigd met maar liefst € 24,3 miljard budget. Dit fonds gaat bijdragen aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen tot 2035. Hiermee gaan veel maatregelen ondersteund worden die bijdragen om stikstofuitstoot te verminderen.

Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI)

Naar verwachting wordt in 2023 de eerste ronde van de nieuwe nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) gelanceerd. Deze subsidie krijgt budget via het Klimaatfonds. De NIKI biedt subsidiekansen voor grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologieën die niet in andere, bestaande regelingen passen. Ofwel, het is voor projecten met een uniek karakter. Denk aan bijvoorbeeld projecten die net als bij de SDE++ ook operationele ondersteuning nodig hebben, zoals elektrisch kraken of groene chemie.

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen vanaf 2023 voorstellen direct indienen bij het Nationaal Groeifonds

Vanaf 2023 kunnen ‘veldpartijen’ (bedrijven en kennisinstellingen) investeringsvoorstellen ook rechtstreeks indienen bij het Nationaal Groeifonds. Dit wordt de subsidieroute genoemd binnen het Nationaal Groeifonds.

Drempel voor het lage Vpb-tarief gaat omlaag en het percentage omhoog

Het lage Vpb-tarief van 15% geldt nu nog voor de eerste € 395.000,- winst. Vanaf volgend jaar gaat dit naar de eerste € 200.000,-, daarboven geldt het hoge Vpb-tarief van 25,8%. Bovendien gaat het belastbare bedrag tot € 200.000,- van 15% naar 19%. Ons advies? Verken de mogelijkheden van programma’s zoals de Innovatiebox om de Vpb te verlagen.

Budgetten fiscale regelingen EIA en MIA stijgen flink

Het budget van de Energie-Investeringsaftrek (EIA) stijgt van € 149 miljoen in 2022 naar € 249 miljoen in 2023. En het budget van de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) stijgt van € 144 miljoen in 2022 naar € 194 miljoen in 2023. Daarmee krijgen bedrijven volgend jaar significant meer middelen om voordelig te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen.

Een nieuw programma voor een circulaire economie wordt verwacht

Er worden stappen gezet om subsidieregelingen voor opschaling van circulaire projecten te verbeteren. In het najaar wordt het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 verstuurd naar de Tweede Kamer, waarna het kabinet hierop zal ingaan.

Meer budget voor EU-cofinanciering Digital Europe

Het nationale co-financieringsprogramma voor projecten van Digital Europe krijgt in 2023 flink meer budget: ruim € 27 miljoen tegenover € 3 miljoen in 2022. Dat betekent dat meer Nederlandse organisaties met subsidie vanuit Digital Europe extra financiering krijgen vanuit de Nederlandse overheid.

Diverse calls voor AI-projecten

AiNed is een vrij nieuw investeringsprogramma met een focus op het benutten van het potentieel van kunstmatige intelligentie. In 2023 worden er onder dit programma drie calls gelanceerd:

 • Een call voor het ondersteunen van AI-onderzoekslabs voor het ontwikkelen en toepassen van mensgerichte AI;
 • Applied AI Learning Communities om mkb’ers te helpen bij AI-vraagstukken met ondersteuning van MBO, HBO en universiteiten;
 • Een tweede call binnen de MIT R&D-samenwerkingsprojecten voor AI-innovaties.

Budget MIT-subsidie stijgt

Het budget voor de MIT-regeling stijgt in 2023 naar € 22 miljoen. Dit is € 9 miljoen meer dan in 2022.

Extra budget toegevoegd Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren: er is aan de studiejaren 2019/2020 tot en met 2023/2024 een bedrag van € 10,6 miljoen per jaar toegevoegd om de sectoren landbouw, horeca en recreatie tegemoet te komen. Werkgevers kunnen hiermee extra praktijk- en werkleerplaatsen aanbieden voor studenten.

€ 77 miljoen voor glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

In 2023 is er € 77 miljoen aan subsidie beschikbaar ten behoeve van glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen. Een deel van dit budget gaat naar onderzoek en innovatie voor energiebesparing en plantengezondheid met als doel om de tuinbouw te verduurzamen en emissies naar het milieu verder te reduceren.

Mogelijk nieuwe regeling: BMKB-Groen

Een belangrijk thema voor mkb’ers is het hebben van passende financiering. Met deze financiering kunnen zij namelijk investeren in onderwerpen als herstel, groei, vernieuwing en transities. Het kabinet streeft ernaar zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen voor deze ondernemers zodat zij onder andere duurzame investeringen niet uitstellen of afstellen vanwege het gebrek aan financiering. BMKB-Groen is mogelijk een oplossing hiervoor. BMKB-Groen is een borgstellingskrediet dat gericht is op het bevorderen van groene investeringen van mkb’ers. Momenteel worden de mogelijkheden van de regeling nog verkend.

Subsidies voor circulaire ambities

Het kabinet wilt dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Om dit doel te behalen worden er verschillende maatregelen getroffen. Zo wordt de subsidieregeling Circulaire ketenprojecten uitgebreid naar grotere ketendoorbaakprojecten. Ook wordt in 2023 gestart met een MKB-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.

Verhoogd budget Tel mee met Taal in 2023

Het programma Tel mee met Taal krijgt volgend jaar € 15,6 miljoen extra budget voor het aanpakken van laaggeletterdheid. Deze subsidie kan aangevraagd worden door gemeenten, aanbieders van cursussen, werkgevers en maatschappelijke organisaties.

Tenderregeling Opschalingsinstrument waterstof

Het opschalen van waterstof heeft prioriteit voor het behalen van de klimaatdoelen. Er is een bedrag van € 252,1 miljoen (inclusief uitvoeringskosten van RVO) gereserveerd voor de eerste fase opschaling van de productie van duurzame waterstof door middel van elektrolyse. Naar verwachting wordt dit budget in 2023 toegekend door middel van een tenderregeling gericht op elektrolyse tussen de 0,5 en 50 MW.

Nieuwe subsidieregeling: Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW)

Er wordt in 2023 een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd die de realisatie van de infrastructuur voor warmtenetten en de opschaling van benodigde technieken moet stimuleren: Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW). Deze regeling krijgt vanuit het Klimaatfonds een budget van € 200 miljoen.

Bespreek de gevolgen voor uw bedrijf met een specialist

Benieuwd wat het subsidienieuws uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor gevolgen heeft voor uw bedrijf? Onze subsidiespecialisten staan u graag te woord. Stuur een mail naar info@hezelburcht.com of bel 088 495 20 00 voor meer informatie.

Disclaimer: dit artikel kan nog aan verandering onderhevig zijn.

 1. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor bedrijven
 2. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor universiteiten & kennisinstellingen
 3. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor gemeenten & overheden
 4. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor maatschappelijke organisaties

contact

Meer informatie over een Prinsjesdag-nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Bel ons direct op 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter:

Spar met een specialist over de ontwikkelingen!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00