Circulaire Ketenprojecten

Voor wie?

Ambitieuze mkb’ers

Voor wat?

Samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten of processen

Subsidiebijdrage

50% met een maximum van € 20.000,- per ondernemer

Openstelling

Vanaf 3 mei tot en met 30 september 2022

Advies over deze subsidie

Wilt u samen met andere mkb’ers een circulair product of dienst ontwikkelen? Of wilt u uw processen circulair inrichten? De vernieuwde subsidie Circulaire Ketenprojecten ondersteunt samenwerkende mkb’ers daarbij.

Circulaire Ketenprojecten in 2022

Circulaire Ketenprojecten is vanaf 3 mei tot en met 30 september 2022 weer open voor aanvragen. Binnen de regeling zijn er wel een aantal wijzigingen aangekondigd die van belang zijn voor uw samenwerkingsverband en aanvraag:

 • De subsidie zal verstrekt worden als de-minimissteun. Ofwel, elke ondernemer in het ketensamenwerkingsverband moet dan een de-minimis verklaring indienen bij de aanvraag van het project.
 • De definitie van de subsidiabele activiteiten gaat veranderen. Wat deze definitie wordt is nog onbekend. De inhoud van de regeling zelf verandert niet.
 • Tot slot: per samenwerkingsverband mag één groot bedrijf mee doen welke ook subsidie aan mag vragen.

Het budget voor deze openstelling is € 6.125.000. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per ondernemer.

Wat zijn de voorwaarden van deze subsidie?

 • Uw samenwerkingsproject is gericht op het ontwikkelen van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
 • Een samenwerkingsverband bestaat uit minstens drie en hoogstens zes mkb’ers. De bedrijven zijn niet aan elkaar verbonden en vervullen tenminste drie verschillende rollen in de keten.
 • Grote bedrijven mogen deelnemen maar kunnen geen subsidie aanvragen
 • Eén mkb’er is penvoerder en dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
 • De deelnemende mkb’ers in het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in met minimaal één jaar ervaring in het begeleiden van ondernemingen op het gebied van circulaire economie.
 • Het samenwerkingsproject is gericht op proces- en organisatieinnovatie of gericht op experimentele ontwikkeling.
 • Primaire landbouwbedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling.
 • Vanuit deze subsidie worden initiatieven gestimuleerd die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ worden uitgesloten.
 • Uit de aanvraag moet de toepasbaarheid van het circulaire product, dienst, proces of businessmodel aangetoond zijn.
 • De looptijd van het samenwerkingsproject is maximaal twee jaar waarna een kort verslag over de uitvoering en de resultaten ingediend moet worden.

Meer informatie over Circulaire Ketenprojecten 2022?

Heeft u interesse in deze regeling, maar heeft u hulp nodig bij de aanvraag of het opzetten en onderhouden van een samenwerkingsproject? De specialisten van Hezelburcht hebben geruime ervaring bij het subsidieaanvraagproces en kunnen u ondersteunen bij de projectmanagement voor samenwerkingsprojecten. Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com om meer te weten te komen over de regeling en onze diensten!

Contact

Wilt u meer weten over de regeling Circulaire Ketenprojecten? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: