Circulaire Ketenprojecten

Voor wie?

Ambitieuze mkb’ers

Voor wat?

Samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten of processen

Subsidiebijdrage

50% met een maximum van € 20.000,- per ondernemer

Openstelling

Vanaf 23 maart 2023 t/m 29 september 2023

Advies over deze subsidie

Wilt u samen met andere mkb’ers een circulair product of dienst ontwikkelen? Of wilt u uw processen circulair inrichten? De vernieuwde subsidie Circulaire Ketenprojecten ondersteunt samenwerkende mkb’ers daarbij.

Circulaire Ketenprojecten in 2023

Circulaire Ketenprojecten is vanaf 23 maart 2023 tot en met 29 september 2023 open voor aanvragen. Er zijn een aantal wijzigingen aangekondigd die van belang zijn voor uw samenwerkingsverband en aanvraag:

 • De subsidie zal verstrekt worden als de-minimissteun. Ofwel, elke ondernemer in het ketensamenwerkingsverband moet dan een de-minimis verklaring indienen bij de aanvraag van het project.
 • De definitie van de subsidiabele activiteiten is veranderd.
 • Tot slot: per samenwerkingsverband mag één groot bedrijf mee doen welke ook subsidie aan mag vragen.

Het budget voor deze openstelling is € 4.000.000. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per ondernemer.

Wat zijn de voorwaarden van deze subsidie?

 • Uw samenwerkingsproject is gericht op het ontwikkelen van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
 • Een samenwerkingsverband bestaat uit minstens drie en hoogstens zes mkb’ers. De bedrijven zijn niet aan elkaar verbonden en vervullen tenminste drie verschillende rollen in de keten.
 • Grote bedrijven mogen deelnemen.
 • Eén mkb’er is penvoerder en dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
 • De deelnemende mkb’ers in het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in met minimaal één jaar ervaring in het begeleiden van ondernemingen op het gebied van circulaire economie.
 • Het samenwerkingsproject is gericht op proces- en organisatieinnovatie of gericht op experimentele ontwikkeling.
 • Primaire landbouwbedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling.
 • Vanuit deze subsidie worden initiatieven gestimuleerd die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ worden uitgesloten.
 • Uit de aanvraag moet de toepasbaarheid van het circulaire product, dienst, proces of businessmodel aangetoond zijn.
 • De looptijd van het samenwerkingsproject is maximaal twee jaar waarna een kort verslag over de uitvoering en de resultaten ingediend moet worden.

Meer informatie over Circulaire Ketenprojecten?

Heeft u interesse in deze regeling, maar heeft u hulp nodig bij de aanvraag of het opzetten en onderhouden van een samenwerkingsproject? De specialisten van Hezelburcht hebben geruime ervaring bij het subsidieaanvraagproces en kunnen u ondersteunen bij de projectmanagement voor samenwerkingsprojecten. Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com om meer te weten te komen over de regeling en onze diensten!

Contact

Wilt u meer weten over de regeling Circulaire Ketenprojecten? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: