Circulaire Ketenprojecten

Voor wie?

Ambitieuze mkb’ers en grootbedrijven

Voor wat?

Samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten of processen

Subsidiebijdrage

50% met een maximum van € 20.000,- per ondernemer

Openstelling 2024

Vanaf 4 april 2024 t/m 4 september 2024

Advies over deze subsidie

Heeft uw bedrijf de ambitie om uw product of dienst circulair in te richten? Ga met partners in uw keten aan de slag om dit te verwezenlijken! De subsidie Circulaire Ketenprojecten ondersteunt samenwerkende mkb’ers en grootbedrijven bij het sluiten van een product- of materiaalketen. Iedere partner krijgt tot € 20.000,- subsidie.

Circulaire Ketenprojecten in 2024

Circulaire Ketenprojecten is van 4 april tot en met 4 september 2024 open voor aanvragen. Het budget voor deze openstelling is € 4.750.000. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per partner in de keten.

Wat zijn de ketenpartners?

Iedere schakel in een circulaire keten is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan producenten, verwerkers, consumenten, reparateurs of grondstofleveranciers. Iedereen in een ‘keten’ heeft een rol in de mate van circulariteit van een product.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor alle activiteiten die het makkelijker en mogelijk maken om producten, processen of diensten circulair te maken. Dit kan gebeuren in een bestaande of (deels) nieuwe keten. Als samenwerkingsverband zoekt u uit wat er nodig is.

Wat zijn de voorwaarden van deze subsidie?

  • Uw samenwerkingsproject is gericht op het ontwikkelen van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Een samenwerkingsverband bestaat uit minstens drie en hoogstens zes mkb’ers. De bedrijven zijn niet aan elkaar verbonden en vervullen tenminste drie verschillende rollen in de keten.
  • Grote bedrijven mogen deelnemen.
  • Eén mkb’er is penvoerder en dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
  • De deelnemende mkb’ers in het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in met minimaal één jaar ervaring in het begeleiden van ondernemingen op het gebied van circulaire economie.
  • Het samenwerkingsproject is gericht op proces- en organisatieinnovatie of gericht op experimentele ontwikkeling.
  • Primaire landbouwbedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling.
  • Vanuit deze subsidie worden initiatieven gestimuleerd die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ worden uitgesloten.
  • Uit de aanvraag moet de toepasbaarheid van het circulaire product, dienst, proces of businessmodel aangetoond zijn.
  • De looptijd van het samenwerkingsproject is maximaal twee jaar waarna een kort verslag over de uitvoering en de resultaten ingediend moet worden.

Meer informatie over Circulaire Ketenprojecten?

Heeft u interesse in deze regeling, maar heeft u hulp nodig bij de aanvraag of het opzetten en onderhouden van een samenwerkingsproject? De specialisten van Hezelburcht hebben geruime ervaring bij het subsidieaanvraagproces en kunnen u ondersteunen bij de projectmanagement voor samenwerkingsprojecten. Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com om meer te weten te komen over de regeling en onze diensten!

Contact

Wilt u meer weten over de regeling Circulaire Ketenprojecten? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: