Circulaire Ketenprojecten

Voor wie?

Ambitieuze mkb’ers

Voor wat?

Samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten of processen

Subsidiebijdrage

50% met een maximum van € 20.000,- per ondernemer

Openstelling

Gesloten

Wilt u samen met andere mkb’ers een circulair product of dienst ontwikkelen? Of wilt u uw processen circulair inrichten? De nieuwe regeling Circulaire Ketenprojecten ondersteunt samenwerkende mkb’ers daarbij.

Wat zijn de voorwaarden van deze subsidie?

  • Uw samenwerkingsproject is gericht op het ontwikkelen van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Een samenwerkingsverband bestaat uit minstens drie en hoogstens zes mkb’ers. De bedrijven zijn niet aan elkaar verbonden en vervullen tenminste drie verschillende rollen in de keten.
  • Grote bedrijven mogen deelnemen maar kunnen geen subsidie aanvragen
  • Eén mkb’er is penvoerder en dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
  • De deelnemende mkb’ers in het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in met minimaal één jaar ervaring in het begeleiden van ondernemingen op het gebied van circulaire economie.
  • Het samenwerkingsproject is gericht op proces- en organisatieinnovatie of gericht op experimentele ontwikkeling.
  • Primaire landbouwbedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling.
  • Vanuit deze subsidie worden initiatieven gestimuleerd die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ worden uitgesloten.
  • Uit de aanvraag moet de toepasbaarheid van het circulaire product, dienst, proces of businessmodel aangetoond zijn.
  • De looptijd van het samenwerkingsproject is maximaal twee jaar waarna een kort verslag over de uitvoering en de resultaten ingediend moet worden.

Aanvragen Circulaire Ketenprojecten 2021

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per ondernemer. In verband met de populariteit in 2020 is er dit jaar voor gekozen het budget aanzienlijk omhoog te gooien. Voor 2021 is er daarom een budget van € 4,5 miljoen vrijgemaakt. Ofwel, een grote verhoging ten opzichte van vorig jaar! Toen was het budget namelijk € 860.000,-.

Meer informatie?

Heeft u interesse in deze regeling, maar heeft u hulp nodig bij de aanvraag of het opzetten en onderhouden van een samenwerkingsproject? De specialisten van Hezelburcht hebben geruime ervaring bij het subsidieaanvraagproces en kunnen u ondersteunen bij de projectmanagement voor samenwerkingsprojecten. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over de regeling en onze diensten!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over de regeling Circulaire Ketenprojecten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden voor circulaire producten, diensten of processen

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00