Dit jaar weer subsidie Circulaire ketenprojecten voor mkb’ers met een circulair product of dienst

Nederland is hard bezig om de economie om te zetten in een circulaire economie. De overheid biedt diverse financiële instrumenten om dit proces te stimuleren. Zo is in 2020 de subsidieregeling Circulaire ketenprojecten in het leven geroepen om u te ondersteunen bij de ontwikkeling van een circulair product of dienst. Vanaf april kunt u weer een aanvraag indienen, de subsidie dekt 50% van de subsidiabele kosten.

Welke projecten komen in aanmerking?

De subsidieregeling stimuleert samenwerkingsprojecten tussen mkb’ers gericht op de ontwikkeling van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal drie en maximaal zes mkb-ondernemingen die ieder een andere rol vervullen in de product- of materiaalketen.

Om te bepalen of een dergelijk project werkelijk grondstoffen bespaard en CO2-uitstoot reduceert wordt er gekeken naar de score op de R-ladder van circulaire strategieën. Let op: initiatieven omtrent downcycling zijn uitgesloten voor subsidie! Tot slot mag een project maximaal twee jaar duren.

Budget 2021 van Circulaire ketenprojecten

Het budget voor 2021 is, naar aanleiding van de populariteit van vorig jaar, opgehoogd naar € 4,5 miljoen. De subsidiebijdrage is hetzelfde gebleven, de subsidiabele kosten voor een circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50% met een maximum van € 20.000,- per ondernemer. Het kan dus oplopen tot € 120.000,-  per project. Subsidiabele kosten zijn onder andere eigen uren en kosten aan derden.

Subsidie aanvragen voor Circulaire ketenprojecten 2021?

Overweegt u een aanvraag in te dienen? Dit kan van 1 april tot en met 30 september 2021. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van ‘first come, first serve’. Gezien het beoordelingssysteem én de populariteit van vorig jaar wordt u aangeraden tijdig met de voorbereidingen te beginnen! Onze specialisten ondersteunen u hier graag bij. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking om de mogelijkheden van uw project te bespreken.

Plan een vrijblijvende kennismaking in!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Circulaire Ketenprojecten
Gerelateerde subsidie Circulaire Ketenprojecten
Heeft uw bedrijf de ambitie om uw product of dienst circulair in te richten? Ga met partners in uw k...Lees verder

contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw project of organisatie? Onze specialisten staan u graag te woord!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00