De belangrijkste wijzigingen binnen de Milieulijst 2021 en MIA\Vamil

De Milieulijst van 2021 is gepubliceerd, er zijn diverse zaken gewijzigd. Zo biedt de Milieulijst 2021 meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in de circulaire economie, onder andere door nieuwe bedrijfsinvesteringen toe te voegen voor elektrificatie in de bouwsector. Voor u betekent dit meer kansen op fiscaal voordeel vanuit de MIA\Vamil! Wij lichten een aantal wijzigingen toe.

Wat is er veranderd in de Milieulijst 2021?

Elektrificatie van de bouwsector

Het kabinet wil de elektrificatie van de bouwsector verder stimuleren. Daarom is de Milieulijst uitgebreid met een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen, waaronder elektrische hijskranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische bouwwerktuigen. Zo wordt de branche verder verduurzaamd  en wordt stikstofemissie bij bouwprojecten verder ingeperkt.

Gebouwde omgeving

Sinds 2019 zijn er voor de gebouwde omgeving twee subsidiecodes toegevoegd aan de Milieulijst. De twee subsidiecodes zijn gericht op het creëren van circulaire materiaalketens. Een van de voorwaarden is onder andere de eis voor het aanleveren van een webbased materialenpaspoort. Middels de rekenmethode uit de Nationale Milieu Database (NMD) is inzichtelijk wat de circulariteit van de gebruikte materialen is gedurende de levenscyclus. Met de maat van circulariteit zet de overheid een eerste stap naar meer circulaire bouw. Hezelburcht heeft ervaring met het begeleiden van circulaire bouwprojecten en kan een unieke meerwaarde leveren in het realiseren van circulaire woningen en utiliteitsbouw.

Wilt u meer informatie over een specifieke wijziging? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Wijzigingen subsidiecodes circulair bouwen

Het afgelopen jaar heeft RVO consultatie gehad met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat de subsidiecodes voor circulaire gebouwen werkbaar en haalbaar worden. In de nieuwe Milieulijst 2021 zijn de voorwaarden van de subsidiecodes gewijzigd. Onder andere de verhouding module D/module A, waarbij de circulariteit getoetst wordt aan de hand van de materialen die worden gebruikt voor de realisatie van het utiliteitsgebouw ten opzichte van de herbruikbaarheid van de materialen aan het eind van de levensfase van het utiliteitsgebouw, is niet meer van toepassing voor de MIA. Deze vereiste bleek, na intensief overleg met RVO en betrokken partijen, niet haalbaar.

Hier zijn concrete, werkbare eisen voor teruggekomen, bijvoorbeeld dat er ten minste vijf bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart in de NMD zijn toegepast in de bouw. Een categorie 1 productkaart houdt in dat de milieudata van het product merk gebonden is aan fabrikanten en toeleveranciers en waarbij de milieudata is getoetst door een onafhankelijke instantie volgens de richtlijnen van de NMD. De afgelopen jaren is de NMD, mede door de toevoeging van de circulaire subsidiecodes, verder uitgebreid. Om hier meer over te weten te komen kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs, wij helpen u graag bij het realiseren van uw duurzame vastgoed!

Wijzigingen subsidiecodes BREEAM en GPR

Naast de wijzigingen voor de subsidiecodes circulaire gebouwen zijn ook de subsidiecodes voor BREEAM en GPR verder uitgesplitst en gewijzigd, zo wordt er onderscheid gemaakt tussen utiliteitsbouw met- en zonder industriefunctie. Afhankelijk van het aantal m² gebruiksoppervlak en de gebruiksfunctie is de aftopping van het meldingsbedrag voor BREEAM en GPR verder gespecificeerd. Houdt rekening met de aangescherpte beroepsrichtlijn (BRL) van BREEAM-NL. In de BRL wordt meer aandacht besteed aan de gezondheid van werknemers, de energieprestatie sluit meer aan op de BENG eisen en circulariteit krijgt een grotere rol.

Duurzame landbouw

Het strenge klimaatbeleid omtrent veeteelt in Nederland zorgt ervoor dat veehouders ook in 2021 weer in aanmerking kunnen komen voor de MIA\Vamil. Omdat minder stikstof niet ten koste moet gaan van de CO2-emissie, moeten duurzame stallen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij in 2021 de energiebehoefte van luchtwassers compenseren met energiebesparende maatregelen.

Duurzame mobiliteit

Wegens de stikstofproblematiek wil het kabinet elektrificatie in de bouwsector stimuleren. Elektrificatie in het wagenpark wordt nog steeds gestimuleerd echter is de steun gemaximaliseerd tot 10 elektrische personenauto’s per ondernemer. Leuk feitje, ook elektrische vliegtuigen en helikopters worden dit jaar gestimuleerd middels de MIA\Vamil.

Neem contact op

Ruimtegebruik

Het hoofdstuk ruimtegebruik uit de Milieulijst is nadrukkelijker ingericht ter bevordering van de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Investeringen in vergroening, infiltratie van regenwater en het verbeteren van de leefomgeving voor kleine zoogdieren en insecten, worden dit jaar gestimuleerd middels de MIA.

Nog meer stimulans circulair ondernemen

Het stimuleren van een circulaire economie is al enige jaren een belangrijke lijn binnen de MIA\Vamil en Milieulijst. Het hoofdstuk voorheen genaamd ‘Circulaire Economie’, is hernoemd tot ‘Grondstoffen- en watergebruik’ maar richt zich nog steeds op investeringen voor een circulaire economie. Met name circulaire maatregelen binnen de industriële sectoren maakindustrie, consumptiegoederen en kunststoffen worden gestimuleerd. Zo zijn onder andere investeringen in productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen nieuw op de lijst.

Ook in de hoofdstukken ‘Biomassa en voedsel’, ‘Klimaat en lucht’ en ‘Gebouwde omgeving’ zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die bijdragen aan de circulaire economie. Nieuw op de lijst op het gebied van circulaire bouw- en interieurmaterialen zijn bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen voor bakstenen of tegels op basis van gerecycled materiaal, vloerbedekking op basis van bijvoorbeeld biomassa en isolatiemateriaal van gerecycled polystyreen.

Budget MIA\Vamil

Er is in 2021 een totaal budget van € 139 miljoen beschikbaar. Hiervan gaat € 114 miljoen naar MIA en € 25 miljoen naar Vamil. Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag, welke ook nog eens bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek komt. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven.

Laat een MIA investeringscontrole uitvoeren

Wilt u direct – en vrijblijvend – weten of uw investering in aanmerking komt voor fiscaal voordeel? Wij helpen u graag verder! Vul onderstaande velden in en wij onderzoeken of uw investering in aanmerking komt voor de MIA\Vamil.

Milieu-Investeringsaftrek (MIA \ Vamil)
Gerelateerde subsidie Milieu-Investeringsaftrek (MIA \ Vamil)
Met de MIA en Vamil kunnen ondernemers fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken...Lees verder

contact

Heeft u vragen over de MIA\Vamil of de Milieulijst 2021? Wij helpen u graag verder!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00