Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor gemeenten & overheden

Het kabinet heeft haar plannen voor 2023 gepresenteerd: dit zijn de belangrijkste (subsidie)ontwikkelingen voor gemeenten en overheden. Deze plannen uit de Miljoenennota en Rijksbegroting bieden nieuwe subsidiekansen voor uw gemeente of overheidsinstelling:

Transitiefonds aangekondigd voor ambitieuze doelstellingen op gebied van duurzaamheid

Er is maar een Transitiefonds aangekondigd met maar liefst € 24,3 miljard budget. Dit fonds gaat bijdragen aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen tot 2035. Hiermee gaan maatregelen ondersteund worden die bijdragen om stikstofuitstoot te verminderen. Het fonds is beschikbaar voor gemeenten en provincies. Het Rijk maakt nu al een bedrag van € 504 miljoen beschikbaar voor provincies met voorstellen voor het reduceren van stikstof en het verbeteren van de kwaliteit van natuur en water.

Herstructurering winkelgebieden en binnensteden

Het kabinet investeert sinds 2021 structureel in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en in vitale binnensteden. De uitgaven, van het totale budget van € 100 miljoen, wordt verspreid over enkele jaren. Ook in 2023 is er weer een ronde met een budget van € 22 miljoen.

Maatregelen voor het aanpakken van de woningnood

De Woningbouwimpuls is verlengd om financiële knelpunten in de exploitatie van woningbouwgronden bij specifieke projecten te adresseren. Ook is voor de komende tien jaar in totaal € 7,5 miljard beschikbaar gemaakt in het Mobiliteitsfonds. Doel van dit fonds is om te zorgen voor een goede ontsluiting van nieuwe woningen binnen de grootschalige woningbouwgebieden.

Ook zet het kabinet in op meer woningen voor aandachtsgroepen, perspectief voor kwetsbare gebieden en duurzame huisvesting voor iedereen. Het doel is om voor alle huishoudens, bedrijven of instellingen een duurzame woning of een duurzaam gebouw binnen bereik te brengen.

Verduurzaming gebouwde omgeving

Het beleid omtrent de verduurzaming van de gebouwde omgeving richt zich voornamelijk op het terugdringen van de energiebehoefte. Denk aan maatregelen als betere isolatie van bebouwing en door cv-ketels op aardgas te vervangen voor duurzamere installaties (zoals hybride warmtepompen). Er worden nieuwe subsidieregelingen voor isolatie, hybride warmtepompen, warmtenetten en andere duurzame alternatieven geïntroduceerd, verbreed en geïntensiveerd om dit doel te bereiken.

€ 1,1 miljard voor medeoverheden

Vanaf 2026 komt er een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies. In aanloop van deze verandering stelt het kabinet € 1,1 miljard beschikbaar voor het Gemeentefonds, Provinciefonds en BTW-compensatiefonds.

Integrale aanpak van jeugdcriminaliteit

Het Rijk gaat investeren in samenwerking met gemeenten en private en publieke partners in een integrale preventieaanpak van jeugdcriminaliteit. Hierbij ligt er ook een focus op personen met verward gedrag zodat zij passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Op deze manier wil men voorkomen dat zij onnodig in aanraking komen met justitie. Tot slot wordt er ook geld gestoken in de re-integratie van ex-gedetineerden om de kans op recidive te verkleinen. Het budget voor deze preventiemiddelen wordt in 2023 met € 100 miljoen verhoogd.

Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit

Er wordt structureel € 100 miljoen vrijgemaakt voor een integrale aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit. Het doel is om met één brede coalitie (zowel internationaal, nationaal, regionaal als lokaal) dit probleem aan te pakken.

Ontdek de gevolgen voor uw gemeente of overheidsinstelling

Benieuwd wat het subsidienieuws uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor gevolgen heeft voor uw gemeente of overheidsinstelling? Onze subsidiespecialisten staan u graag te woord. Stuur een mail naar info@hezelburcht.com of bel 088 495 20 00 voor meer informatie.

Disclaimer: dit artikel kan nog aan verandering onderhevig zijn.

  1. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor bedrijven
  2. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor universiteiten & kennisinstellingen
  3. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor gemeenten & overheden
  4. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor maatschappelijke organisaties

contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct op 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00