Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor universiteiten & kennisinstellingen

Het kabinet heeft vandaag de plannen voor volgend jaar bekendgemaakt. Onderzoeken van universiteiten en kennisinstellingen zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van Nederland. De wetenschap krijgt ondersteuning vanuit diverse regelingen en programma’s. Hezelburcht heeft voor u de belangrijkste ontwikkelingen uit de Miljoenennota en Rijksbegroting in een overzicht gezet:

Fonds voor onderzoek en wetenschap aangekondigd

Het fonds voor onderzoek en wetenschap is aangekondigd in het Coalitieakkoord. De aankomende tien jaar wordt er via dit fonds aanvullend € 5 miljard geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek. Hiervan is € 500 miljoen bedoeld om bij te dragen aan hoogwaardige, moderne en toekomstbestendige onderzoeksfaciliteiten. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van kennis en toepassingen voor maatschappelijke problemen, het opschalen van (sleutel)technologieën en economische marktkansen.

Daarnaast komen er via dit fonds middelen beschikbaar om deelname van Nederlandse organisaties aan programma’s zoals Horizon Europe te ondersteunen.

Instrumenten NWO: budgetten

Vanuit het bovengenoemde fonds wordt ook het budget van NWO Open Competitie opgehoogd met jaarlijks € 60 miljoen. Met deze ophoging kunnen de komende tien jaar nog meer voorstellen van hoge kwaliteit worden gehonoreerd. Daarnaast komt er jaarlijks ook € 50 miljoen extra beschikbaar voor hoogwaardige onderzoeksinfrastructuren zodat Nederlandse onderzoekers excellent onderzoek kunnen blijven uitvoeren. Ook is er een jaarlijks budget van € 20 miljoen om een impuls te geven aan wetenschappelijk gebieden waarin Nederland tot de wereldtop behoort of potentie heeft om hiertoe te behoren. Tot slot wordt er € 20 miljoen extra beschikbaar gesteld om de transitie naar open science te stimuleren.

Stimulans voor praktijkgericht onderzoek

Het kabinet wil praktijkgericht onderzoek stimuleren door € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor thematische programmering om hogescholen te verbinden met landelijke initiatieven en kennisinstellingen. Daarnaast wordt er € 5 miljoen vrijgemaakt voor de pilot ‘professional doctorate’.

In 2023 is er € 67,4 miljoen voor publiek-private samenwerking (PPS) beschikbaar

Binnen het kader van Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid is er voor publiek-private samenwerking (PPS) in 2023 € 67,4 miljoen beschikbaar. Hierin werken kennisinstellingen, private partijen en overheden samen aan kennis, technologieontwikkeling, innovatie, internationalisering en Human Capital.

Budget voor ZonMw subsidie om dierproeven tegen te gaan

In 2023 krijgt ZonMw een budget van € 300.000,- om dierproeven tegen te gaan. Dit budget gaat naar de ZonMw regeling ‘Meer kennis met Minder Dieren’. Het programma helpt de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties en de toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties te stimuleren.

Contributie aan (inter-)nationale organisaties

De overheid gaat een ‘contributie’ betalen aan diverse Europese organisaties om ze toegankelijker te maken voor Nederlandse wetenschappelijke onderzoekers. Het betreft de volgende (onderzoeks)organisaties:

 • Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)
 • Europees Laboratorium voor Moleculaire Biologie (EMBL)
 • European Space agency (ESA)
 • Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)
 • European Southern Observatory (ESO); en
 • Nederlandse Taalunie (NTU/INL).

Door deelname van Nederland aan deze organisaties te stimuleren krijgen Nederlandse onderzoekers toegang tot unieke (grootschalige) onderzoeksfaciliteiten en internationale netwerken.

€ 77 miljoen voor glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

In 2023 is er € 77 miljoen aan subsidie beschikbaar ten behoeve van glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen. Een deel van dit budget gaat naar onderzoek en innovatie voor energiebesparing en plantengezondheid. Met als doel om de tuinbouw te verduurzamen en emissies naar het milieu verder te reduceren.

Focus op het versterken van hogere arbeidsparticipatie van vrouwen

Om de economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid van vrouwen te verbeteren wordt er ingezet op hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. In 2023 wil het kabinet dat er onderzoek wordt gedaan naar het ecosysteem rondom groepen economische kwetsbare vrouwen in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. In 2023 wordt gestart met een nieuwe periode van meerjarige allianties, met financiële ondersteuning van maatschappelijke organisaties die bijdragen aan de emancipatiedoelstellingen van het kabinet. Ook komt er een subsidieronde ‘economische zelfstandigheid’ binnen het ZonMw-kennisprogramma ‘Vakkundig aan het Werk’.

Transitiefonds aangekondigd voor ambitieuze doelstellingen op gebied van duurzaamheid

Er is een Transitiefonds aangekondigd met maar liefst € 24,3 miljard budget. Dit fonds gaat bijdragen aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen tot 2035. Hiermee gaan veel maatregelen ondersteund worden die bijdragen om stikstofuitstoot te verminderen.

Extra budget toegevoegd Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren: er is aan de studiejaren 2019/2020 tot en met 2023/2024 een bedrag van € 10,6 miljoen per jaar toegevoegd om de sectoren landbouw, horeca en recreatie tegemoet te komen. Hiermee worden meer praktijk- werkleerplaats aangeboden voor studenten.

Focus op vaccinaties

Vaccinaties zijn een belangrijk onderwerp in de kennis- en innovatieagenda en programmering op het domein van pandemische paraatheid. Multidisciplinaire samenwerking tussen kennispartijen moet er voor zorgen dat partijen met elkaar sneller oplossingen en interventies kunnen bieden. Er is nog geen concrete wijze waarop dit aangepakt zal worden, maar naar verwachting wordt er ingezet op investeringen in de ontwikkeling en productie van vaccinaties en geneesmiddelen in Nederland.

Subsidies aan diverse stichtingen en kennisinstellingen

Er worden diverse subsidies aan stichtingen en centra met een specifieke rol in de kennisinfrastructuur verstrekt. Hiermee wil het kabinet centrale doelstellingen van het Onderzoek en Wetenschapsbeleid stimuleren en realiseren. Het betreft bijdragen aan onder andere:

 • Naturalis Biodiversity Center;
 • BPRC;
 • Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap- en Techniekpromotie (NCWT);
 • Biotech Boost consortium;
 • Einstein Telescope consortium.

Ontdek de gevolgen voor uw universiteit of kennisinstelling

Benieuwd wat het subsidienieuws uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor gevolgen heeft voor uw universiteit of kennisinstelling? Onze subsidiespecialisten staan u graag te woord. Stuur een mail naar info@hezelburcht.com of bel 088 495 20 00 voor meer informatie.

Disclaimer: dit artikel kan nog aan verandering onderhevig zijn.

 1. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor bedrijven
 2. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor universiteiten & kennisinstellingen
 3. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor gemeenten & overheden
 4. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor maatschappelijke organisaties

contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00