Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor maatschappelijke organisaties

Het kabinet heeft de plannen voor 2023 gepresenteerd en dit brengt nieuwe subsidie- en financieringskansen met zich mee, ook voor maatschappelijke organisaties. Wij hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen uit de Miljoenennota en Rijksbegroting onder elkaar gezet:

Integrale aanpak van jeugdcriminaliteit

Er wordt geïnvesteerd in een integrale aanpak van jeugdcriminaliteit door samenwerking met gemeenten en private en publieke partners te stimuleren. Ook komt er een focus op personen met verward gedrag. Door deze doelgroep passende zorg en ondersteuning te bieden wil het kabinet voorkomen dat zij onnodig in aanraking komen met justitie. Aansluitend wordt er ook geïnvesteerd in de re-integratie van ex-gedetineerden om de kans op recidive te verkleinen. Het budget voor deze preventiemiddelen wordt in 2023 met € 100 miljoen verhoogd.

Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit

Het kabinet gaat ook structureel € 100 miljoen vrijmaken voor een integrale aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit. Dit probleem moet aangepakt worden vanuit één breed samenwerkingsverband op zowel internationaal, nationaal, regionaal als lokaal niveau.

Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO)

Het nieuwe beleidsprogramma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO) moet bijdragen aan een omslag in de organisatie van ondersteuning en zorg aan ouderen. Collectief georganiseerde ouderenzorg zal in de toekomst niet vanzelfsprekend zijn. Daarnaast zullen netwerken naarmate men ouder wordt ook kleiner worden. Ouderen zullen dus meer aan zichzelf overgeleverd zijn. Digitalisering kan een oplossing zijn. De ondersteuning en zorg moeten zich aanpassen aan de voorkeur van ouderen zodat zij zo lang mogelijk regie op eigen leven houden en dat zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs voorkomen. In het Coalitieakkoord ‘Omzien, naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ zijn verschillende maatregelen opgenomen die in het programma WOZO samenhangend terugkomen, waaronder de SET-regeling voor digitale zorg en ondersteuning.

Extra budget toegevoegd Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren: er is aan de studiejaren 2019/2020 tot en met 2023/2024 een bedrag van € 10,6 miljoen per jaar toegevoegd om de sectoren landbouw, horeca en recreatie tegemoet te komen. Werkgevers kunnen hiermee extra praktijk- en werkleerplaatsen aanbieden voor studenten.

Budget Tel mee met Taal verhoogd in 2023

Het programma Tel mee met Taal krijgt in 2023 € 15,6 miljoen extra beschikbaar ter ondersteuning van de aanpak van laaggeletterdheid. Dit biedt extra subsidiekansen voor gemeenten, aanbieders van cursussen, werkgevers en maatschappelijke organisaties.

Subsidie en hulp voor scholen

Met ingang van volgend schooljaar kunnen scholen subsidie en hulp krijgen bij het verbeteren van het onderwijs in de basisvaardigheden. Scholen kunnen zelf dan scherper kiezen wat hun leerlingen echt nodig hebben en leraren kunnen focus aanbrengen in hun lessen.

Bespreek de gevolgen voor uw instelling met een specialist

Benieuwd wat het subsidienieuws uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor gevolgen heeft voor uw maatschappelijke organisatie? Onze subsidiespecialisten staan u graag te woord. Stuur een mail naar info@hezelburcht.com of bel 088 495 20 00 voor meer informatie.

Disclaimer: dit artikel kan nog aan verandering onderhevig zijn.

  1. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor bedrijven
  2. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor universiteiten & kennisinstellingen
  3. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor gemeenten & overheden
  4. Prinsjesdag 2022: het belangrijkste subsidienieuws voor maatschappelijke organisaties

contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct op 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00