Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET subsidie)

Voor wie?

Aanbieders van zorg en/of ondersteuning

Voor wat?

De opschaling en borging van eHealth

Advies over SET

Wilt u als zorgaanbieder het toepassen van eHealth opschalen? De Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET subsidie) ondersteunt opschaling en borging van eHealth zodat meer mensen met een chronische ziekte of beperking thuis kunnen blijven wonen. Samen met inkopers kunt u SET subsidie aanvragen om bestaande e-health innovaties op te schalen en te borgen.

Welke projecten komen in aanmerking voor deze eHealth subsidie?

Projecten die ervoor zorgen dat ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking langer thuis kunnen blijven wonen en dat de kwaliteit van leven vergroot wordt. De subsidie is niet bedoeld voor eHealth-investeringen, maar voor de implementatie van eHealth in werkprocessen, het organiseren van een duurzame bekostiging en de bijbehorende communicatie, training en kennisdeling.

Het aanvragen van SET subsidie

Het aanvraagproces is behoorlijk complex, waardoor u rekening moet houden met een forse doorlooptijd voordat u een complete aanvraag kunt indienen. De subsidieregeling is bovendien alleen toegankelijk voor projecten die in samenwerking tussen minimaal één zorgaanbieder en één inkopende partij worden opgezet (zoals een gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor).

Subsidie aanvragen of meer informatie?

Bent u benieuwd naar de SET subsidie of vergelijkbare subsidiemogelijkheden? Hezelburcht adviseert en ondersteunt u graag. Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor aanvullende informatie. Zij kunnen u verder op weg helpen.

contact

Meer informatie over deze regeling? Neem gerust contact met ons op! Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00.