Nationaal Groeifonds

Voor wie?

Innovatieve ondernemers en onderzoekers

Voor wat?

Innovatieprojecten voor economische groei

Pijlers

Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling & innovatie

Advies over Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet € 20 miljard in projecten die moeten zorgen voor economische groei op de lange termijn. Meer economische groei betekent meer inkomen om te besteden. Uw project kan een waardevolle bijdrage leveren aan deze groei, waar volgens Rijksoverheid uiteindelijk iedereen de vruchten van zal plukken.

Waarvoor is het Nationaal Groeifonds?

Onze bevolking vergrijst, onze productie groeit minder snel, we moeten maatregelen nemen tegen klimaatverandering en concurrentie vanuit andere landen wordt met de dag groter. Dit zijn allerlei opgaven waar Nederland mee geconfronteerd wordt. Er moet hierdoor continu gewerkt worden aan het versterken van onze economie. Daarom zijn ondernemers, onderzoekers, initiatiefnemers en investeerders onmisbaar. Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan structurele economische groei.

Welke projecten komen in aanmerking?

Uw project kan in aanmerking komen als deze zich richt op een van de twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei:

1. Kennisontwikkeling

Investeren in menselijk kapitaal is altijd een waardevol goed. Meer kennis maakt het voor mensen mogelijk (betere) producten en diensten te maken, wat vervolgens weer tot economische groei leidt.

2. Onderzoek, ontwikkeling & innovatie

Binnen dit terrein vallen projecten die zich richten op bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek of doorontwikkeling van nieuwe technologieën of ideeën.

Aanvraag en beoordeling van het Nationaal Groeifonds

Het aanvraag- en beoordelingsproces bestaat uit vier stappen:

 • Stap 1: indiening voorstel
 • Stap 2: toetsing criteria
 • Stap 3: advies door onafhankelijke commissie
 • Stap 4: besluitvorming

Aanvullend volgt er nog de bekendmaking van de beschikkingen en een stapsgewijze financiering.

Toetsingscriteria

 • Er wordt gekeken of uw voorstel binnen de terreinen Kennisontwikkeling of Onderzoek, ontwikkeling & innovatie
 • Er wordt gekeken of uw voorstel een uitgewerkt plan bevat (draagt het bij aan duurzame groei van de Nederlandse economie, de samenwerking tussen deelnemende organisaties, praktische uitvoerbaarheid).
 • Er is een eenmalige investering nodig om structurele economische groei mogelijk te maken.
 • Het voorstel heeft tenminste € 30 miljoen aan subsidie nodig.
 • Het is aanvullend aan private investeringen en bestaande publieke investeringen.
 • Het voorstel valt niet binnen een bestaande regeling van de overheid.
 • De rijksoverheid is het juiste bestuursniveau om in uw voorstel te investeren.
 • Uw voorstel mag niet in strijd zijn met het kabinetsbeleid.

Inspiratie opdoen?

Er zijn in de tweede ronde 244 ideeën en plannen ingezonden. Om inspiratie op te doen voor uw eigen plan kunt u hier een lijst van alle ingediende groeiplannen bekijken. Schakel onze specialisten in voor optimale ondersteuning bij uw aanvraag tijdens de volgende ronde.

Ondersteuning bij het Nationaal Groeifonds

Ook uw plan kan een stimulans geven aan de Nederlandse economie. Een tijdige voorbereiding en een sterk voorstel zijn hiervoor belangrijk. Onze specialisten adviseren en ondersteunen u graag bij het uitwerken van uw voorstel. Neem contact op voor een adviesgesprek over het Nationaal Groeifonds via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Heeft u advies nodig over het Nationaal Groeifonds? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: