Nationaal Groeifonds

Voor wie?

Innovatieve ondernemers en onderzoekers

Voor wat?

Innovatieprojecten voor economische groei

Wanneer aanvragen?

Vierde ronde uitgesteld

Advies over Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die gaan zorgen voor economische groei. Meer economische groei betekent meer inkomen om te besteden, en daar hebben we allemaal profijt van. De vierde ronde van het Nationaal Groeifonds was al uitgesteld van 1 april naar 1 juni 2024, maar deze hele aanvraagperiode is nu (hopelijk tijdelijk) stopgezet. Wij houden u op de hoogte zodra er meer nieuws bekend is. Heeft u ondertussen een impactvol project dat bijdraagt aan de economische groei van ons land? Ontdek dan alle subsidiemogelijkheden, onze subsidiespecialisten adviseren u graag.

Waarvoor is het Nationaal Groeifonds?

Onze bevolking vergrijst, onze productie groeit minder snel, we moeten maatregelen nemen tegen klimaatverandering en concurrentie vanuit andere landen wordt met de dag groter. Dit zijn allerlei opgaven waar Nederland mee geconfronteerd wordt. Er moet hierdoor continu gewerkt worden aan het versterken van onze economie. Daarom zijn ondernemers, onderzoekers, initiatiefnemers en investeerders onmisbaar. Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan structurele economische groei.

Welke projecten komen in aanmerking?

Uw project kan in aanmerking komen als deze zich richt op een van de twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei:

1. Kennisontwikkeling

Investeren in menselijk kapitaal is altijd een waardevol goed. Meer kennis maakt het voor mensen mogelijk (betere) producten en diensten te maken, wat vervolgens weer tot economische groei leidt.

2. Onderzoek, ontwikkeling & innovatie

Binnen dit terrein vallen projecten die zich richten op bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek of doorontwikkeling van nieuwe technologieën of ideeën.

Aanvraag en beoordeling van het Nationaal Groeifonds

Het aanvraag- en beoordelingsproces bestaat uit vier stappen:

 • Stap 1: indiening voorstel
 • Stap 2: toetsing criteria
 • Stap 3: advies door onafhankelijke commissie
 • Stap 4: besluitvorming

Aanvullend volgt er nog de bekendmaking van de beschikkingen en een stapsgewijze financiering.

Toetsingscriteria

 • Er wordt gekeken of uw voorstel binnen de terreinen Kennisontwikkeling of Onderzoek, ontwikkeling & innovatie
 • Er wordt gekeken of uw voorstel een uitgewerkt plan bevat (draagt het bij aan duurzame groei van de Nederlandse economie, de samenwerking tussen deelnemende organisaties, praktische uitvoerbaarheid).
 • Er is een eenmalige investering nodig om structurele economische groei mogelijk te maken.
 • Het voorstel heeft tenminste € 30 miljoen aan subsidie nodig.
 • Het is aanvullend aan private investeringen en bestaande publieke investeringen.
 • Het voorstel valt niet binnen een bestaande regeling van de overheid.
 • De rijksoverheid is het juiste bestuursniveau om in uw voorstel te investeren.
 • Uw voorstel mag niet in strijd zijn met het kabinetsbeleid.

Inspiratie opdoen?

Er zijn in de tweede ronde 244 ideeën en plannen ingezonden. Om inspiratie op te doen voor uw eigen plan kunt u hier een lijst van alle ingediende groeiplannen bekijken. Bekijk hier meer informatie over toegekende projecten van de derde ronde.

De resultaten van de derde ronde

Voor 18 projecten van de derde ronde van het Nationaal Groeifonds is ruim € 4 miljard beschikbaar gesteld. Deze projecten gaan bijdragen aan een duurzaam verdienvermogen van Nederland. Focusthema’s zijn gezondheid & zorg, onderwijs & ontwikkelen en natuurlijk energie & duurzaamheid. Hezelburcht is trots om diverse projecten ondersteund te hebben!

Ondersteuning bij het Nationaal Groeifonds

Ook uw plan kan een stimulans geven aan de Nederlandse economie! Een tijdige voorbereiding en een sterk voorstel zijn hiervoor belangrijk. Wij hebben diverse projecten succesvol ondersteund bij het aanvragen van Nationaal Groeifonds. Onze specialisten kunnen u optimaal ondersteunen bij het opstellen van een kansrijke aanvraag.

Neem contact op voor een adviesgesprek over het Nationaal Groeifonds via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Gerelateerd

contact

Heeft u advies nodig over het Nationaal Groeifonds? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: