Alles over de derde ronde van het Nationaal Groeifonds

In 2023 gaat er een derde ronde open voor het Nationaal Groeifonds: een groot investeringsprogramma waarmee het kabinet economische groei en innovatie stimuleert. Wat deze ronde extra interessant maakt is dat organisaties naar verwachting ook rechtstreeks een voorstel kunnen indienen via een subsidieregeling. Lees hier alles over de derde ronde:

Aanvraag en beoordeling: vier stappen

Het aanvraag- en beoordelingsproces van het Nationaal Groeifonds verloopt in vier stappen:

 • Stap 1: Indiening van het voorstel (twee routes)
  • Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel kunnen dus ook bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties rechtstreeks een subsidieaanvraag indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Daarnaast is er, net als in voorgaande jaren, een speciale route waarin alleen departementen voorstellen kunnen indienen.
 • Stap 2: Toetsing aan criteria
  • Uw voorstel wordt getoetst op diverse criteria, bijvoorbeeld of deze binnen de terreinen Kennisontwikkeling of Onderzoek, ontwikkeling & innovatie valt, maar ook of uw project een uitgewerkt plan bevat. Meer informatie over de criteria leest u hier.
 • Stap 3: Advies door een onafhankelijke commissie
  • Een adviescommissie van het Nationaal Groeifonds beoordeelt de voorstellen op kwaliteit.
 • Stap 4: Besluitvorming
  • Bij een positieve beschikking wordt er subsidie verleent door de ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
  • In het geval van de departementale route beslist het kabinet welke voorstellen worden gehonoreerd en welke financiële middelen toegekend krijgen. In dit geval wordt er begrotingsgeld overgeheveld naar het betreffende ministerie. Pas na parlementaire instemming zijn de financiële middelen inzetbaar.

Ook handig: de quickscan

Voor de derde ronde wordt ook een quickscan voorbereid. Dit houdt in dat u gerichte feedback kunt krijgen op uw voorstel, nog vóór indiening. Bij de quickscan omschrijft u uw plan zo gedetailleerd mogelijk: hoe komt het voorstel eruit te zien, hoe bent u van plan dit uit te voeren en wat zijn de beoogde resultaten/effecten? Om u hierbij te helpen kunt u gebruik maken van deze vragenlijst. Uiteraard begeleiden onze specialisten u hier graag bij. Voor advies neemt u contact op via het formulier onderaan deze pagina of door te bellen naar 088 495 20 00.

Verwachte tijdlijn van het Nationaal Groeifonds 2023

 • Medio juni 2022: Quickscan voorafgaand aan indiening
 • Uiterlijk begin februari 2023: Stap 1 (indiening voorstellen)
 • Februari tot juni 2023: Stap 2 (beoordeling)
 • Juni 2023: Stap 3 (advies van commissie)
 • Juli 2023: Stap 4 (besluit kabinet)
 • Derde kwartaal 2023: Stap 5 (bekendmaking beschikkingen aanvragen uit subsidieregeling
 • Derde kwartaal 2023 – eerste kwartaal 2024: Stap 6 (stapsgewijze financiering)

Advies of ondersteuning nodig?

Hezelburcht is u graag van dienst! Onze specialisten hebben al ervaring opgedaan met het Nationaal Groeifonds. Zo hebben zij meegewerkt aan twee grootschalige projecten die allebei positief beschikt zijn: Zelfdenkend Moleculaire Systemen en Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL). Meer over deze projecten leest u hier.

Een aanvraag voor het Nationaal Groeifonds vergt de nodige voorbereiding en expertise. Neem daarom vandaag nog contact op om de mogelijkheden voor uw voorstel te bespreken.

Neem contact met ons op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Nationaal Groeifonds
Gerelateerde subsidie Nationaal Groeifonds
Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet € 20 miljard in projecten die moeten zorgen vo...Lees verder

contact

Wilt u graag de financieringsmogelijkheden van het Nationaal Groeifonds verkennen? Plan een vrijblijvende kennismaking in met een van onze specialisten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00