Gemeenten & overheden

Grote opgaven, vele subsidiekansen | bereik uw doelen

Gemeenten, provincies en waterschappen staan de komende jaren voor grote opgaven. Het bereiken van klimaatdoelen, energietransitie, stedelijke herstructurering, duurzame mobiliteit, economische ontwikkeling, bedrijventerreinen, sociaal maatschappelijke opgaven, cultuur en erfgoed, smart cities, etc. Allemaal opgaven waarin overheden zelf veel investeren of fungeren als aanjager van gedragsveranderingen bij bedrijven en burgers.

Voor deze thema’s beschikken de EU, ministeries en provincies over een grote diversiteit aan subsidieregelingen om zo overheden te ondersteunen bij het bereiken van de doelstellingen. Hezelburcht beschikt met haar specialisten publieke sector, sustainability en European affairs over alle benodigde expertise én ervaring om gemeenten en overheden te ondersteunen bij alle aspecten van subsidieverwerving.

Onze meerwaarde | Full-service: gemeenten & overheden

Hoe onze werkwijze wordt ervaren?

  • Doelgericht én effectief
  • Pro-actief; wij versnellen projecten
  • Sturend én faciliterend
  • Hands-on ondersteuning van projectleiders
  • Maatwerk
  • Pragmatisch én realistisch

Wij bieden diensten zoals subsidiecoördinatie en – management, coaching en training, subsidieadvies bij haalbaarheidsbepalingen of ondersteuning bij het opstellen van aanvragen en de verantwoordingsfase.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00