Gemeente Horst aan de Maas – ZonMw Grip op Onbegrip

In deze ingewikkelde maatschappij en door onze individuele verschillen gaan we allemaal anders om met problemen. Onze situatie en individuele kenmerken bepalen sterk hoe gezond en in balans we door het leven kunnen gaan. Er zijn inwoners die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen. Deze mensen vertonen vaak onbegrepen gedrag. “Samen werken, leren en verbeteren om de beste zorg en ondersteuning te bieden aan deze mensen” is waar de twee subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw voor bedoeld zijn.

Grip op onbegrip Noord- (en Midden-)Limburg

Gemeente Horst aan de Maas was de kartrekker voor het benutten van de twee subsidiekansen van ZonMw om meer grip te krijgen op mensen met onbegrepen gedrag. Zo is een aanvraag gehonoreerd voor de regio Noord-Limburg gericht op een domein overstijgende aanpak en samenwerking in een Lerend Netwerk. Hiervoor wordt de methode van leren uit de praktijk en begeleiden in de praktijk ingezet. Deze werkmethode is samen met partijen ontwikkeld tot een Stabiliteitsaanpak, waarbij gezamenlijke doelen en handelingsperspectieven de basis vormen om betere samenwerking te realiseren.

Parallel hieraan start een project om naast samenwerking binnen het Zorgdomein ook de samenwerking met het Veiligheidsdomein te verstevigen. De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord gaan met behulp van de ZonMw hiermee aan de slag. Daarbij gaat het om mensen met onbegrepen gedrag met zeer complexe problematiek die in aanraking zijn gekomen met het strafrecht, bijvoorbeeld door criminaliteit.

Ondersteuning vanuit Hezelburcht

Hezelburcht begeleidde de penvoerder gemeente Horst aan de Maas in het voorbereidingstraject en bij de aanvraag zelf. Dit leidde tot twee gedegen en kansrijke subsidieaanvragen en een mooie bijdrage waarmee mensen met onbegrepen gedrag geholpen kunnen worden. Hezelburcht heeft Gemeente Horst aan de Maas onder andere ook ondersteund met een POP3 aanvraag. Hier leest u meer over dit project.

Ik heb de samenwerking voor deze complexe aanvragen als heel prettig ervaren. Niet alleen is Barbara een kritische meelezer, maar daarnaast houdt zij de procedure goed in de gaten. Wat moet je allemaal aanleveren en binnen welke termijn. Ze schept voortdurend orde in de chaos van een complex proces. - Evelien Meijerink, programmamanager Grip op Onbegrip regio Noord-Limburg

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00