Gemeente Horst aan de Maas – POP3

Het landbouwgebied aan de rand van de Limburgse Peel kent problemen met water. Zowel watertekorten als wateroverlast treden hier vaak op. Tevens ligt de waterkwaliteit van dit belangrijke stelsel van natuurbeken beneden peil.

Klimaatbestendige inrichting: stroomgebied van de Peelloop

Gemeente Horst aan de Maas maakt, in samenwerking met Waterschap Limburg, uitgekiende plannen met diverse maatregelen om de bovenstaande problematiek constructief te verbeteren en deels op te lossen. Dergelijke problemen vragen echter om forse ingrepen en zijn voor zo een groot gebied behoorlijk kostbaar. Er was vanuit het samenwerkingsverband dan ook sterke behoefte aan subsidiegelden, om zo de projecten te financieren.

Europese POP3 subsidie biedt uitkomst

Het Europese subsidieprogramma voor Plattelandsontwikkeling (POP) bood uitkomst om de projectkosten te financieringen onder de programmalijn ‘niet-productieve investeringen water’. Met deze regeling kon tot 100% subsidie ontvangen, het beperkt beschikbare subsidiebudget bood echter slechts ruimte voor de financiering van enkele deelprojecten. Er was bovendien sprake van grote concurrentie tussen aanvragers. Alleen de best scorende projecten maakten een reële kans op een subsidiebijdrage vanuit POP3. Er was dan ook behoefte aan strategie!

Om de kans op succesvol subsidie aanvragen te vergroten, is er daarom beroep gedaan op de expertise van de subsidiecoördinator van Hezelburcht. Hij biedt al jaren ondersteuning bij alle mogelijke subsidievraagstukken van Gemeente Horst aan de Maas en kent de organisatie goed.

€ 1,3 miljoen subsidie toegekend

Samen met gemeentelijk projectleider, Bas van de Lisdonk, de inhoudelijk betrokken experts van Waterschap Limburg en de subsidiecoördinator van Hezelburcht is er nauw samengewerkt om tot een goed onderbouwd, inhoudelijk projectvoorstel te komen. De subsidiecoördinator stuurde hierin vooral op strategie, het proces en bewaakte nauwgezet de kaders van de regeling en voorwaarden.

Horst aan de Maas

De POP3 subsidieaanvraag scoorde op alle vier de selectiecriteria de maximale punten. De gezamenlijke inspanning leidde uiteindelijk tot een eerste plaats in de beoordeling met een maximale score op alle vier de onderdelen. Het resultaat is een subsidiebijdrage vanuit POP3 van maar liefst € 1,3 miljoen!

Dit project was voor ons echt belangrijk. De subsidiekennis van Hezelburcht was, voor ons als inhoudelijke waterexpert, een welkome aanvulling. De gekozen strategie is voor een belangrijk deel bepalend geweest voor het uiteindelijke succes. In het aanvraagproces zijn wij als gemeente en waterschap goed geïnstrueerd en ondersteund door een consultant en een compliance officer van Hezelburcht. De specialisten hadden goede kennis van de regeling, de procedures en ontzorgden tevens alle zaken rond de indiening in het digitale subsidieportal. In een prettige samenwerking en gezamenlijke inspanning kwamen we tot het beoogde resultaat. Nu kunnen we aan de slag met de uitvoering, waar we de deskundige inbreng van Hezelburcht zeker voor nodig hebben! - Bas van de Lisdonk, projectleider

Met deze subsidiebijdrage wordt een grote stap gezet in het oplossen van de problemen rond waterberging. Daarnaast wordt met de bijdrage de ecologische waterkwaliteit in een landbouw- en natuurgebied van meer dan 1500 hectare aanzienlijk verbeterd. Hiervan zullen de komende decennia alle gebruikers van het gebied, zowel mens als dier, profiteren.

Hezelburcht heeft Gemeente Horst aan de Maas onder andere ook ondersteund met een aanvraag voor Grip op Onbegrip subsidie van ZonMw. Hier leest u meer over dit project.

Plattelands­ontwikkelings­programma | POP3+
Gerelateerde subsidie Plattelands­ontwikkelings­programma | POP3+
Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is het belangrijkste instrument van de Europese Unie om ...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00