Kansen voor gemeenten en hun gemeenschap

Subsidies en andere financieringsbronnen zijn voor gemeenten een financiële stimulans voor het realiseren van belangrijke projecten. Wij ondersteunen gemeenten bij het effectief verwerven van subsidies middels een subsidiecoördinator op locatie. U kunt de kennis van onze coördinator ook inzetten voor het mogelijk maken van projecten uit de gemeenschap. Onze kennis van subsidies stuurt maatschappelijke partijen richting de beschikbare financieringsmogelijkheden. Hierdoor stimuleert u als gemeente de ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

Gemeente als partner van maatschappelijke initiatieven

Gemeenten geloven in de ‘eigen kracht’ van de gemeenschap en stimuleren vanuit haar regiorol maatschappelijke partijen om met de gemeenschap te investeren in ideeën en projecten. Partijen ontwikkelen hierdoor goede projecten met impact op de lokale gemeenschap, maar hebben moeite om de benodigde financiering rond te krijgen. Hier ligt een kans voor gemeenten om vanuit haar regierol maatschappelijke initiatieven te faciliteren. Niet met financiële middelen, maar door de inzet van de aanwezige kennis over subsidies en fondsen van haar subsidiecoördinator. Business cases met thema’s als duurzaamheid, zorg, welzijn, participatie, gezondheid en bewegen, cultuurhistorie, musea en monumenten worden versterkt met kennis over financiering middels subsidies en fondsen. Hezelburcht beschikt over kennis op al deze terreinen.

Gemeente als partner van bedrijven

Ook de lokale werkgelegenheid kunt u versterken door subsidiemiddelen vanuit de EU, het Rijk en de provincie te laten landen bij innovatieve bedrijven binnen de gemeenschap. Uw subsidiecoördinator van Hezelburcht zet u in voor de eerste identificatie van projecten en mogelijkheden. Wij zetten de ondernemer vervolgens vrijblijvend aan tafel met een collega consultant die is gespecialiseerd in de subsidiekansen voor de betreffende (top)sector. De gemeente faciliteert dit eerste gesprek. Voor de mogelijke verdere ondersteuning bij subsidieaanvragen is de ondernemer zelf verantwoordelijk. Zijn business case wordt versterkt en met subsidie of kredietfaciliteiten mogelijk gemaakt.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00