Gemeenten: 2017 oogstjaar voor subsidies

Subsidiemiddelen voor gemeentelijke projecten worden voor een zeer belangrijk deel verstrekt door provincies. Zij zijn nu halverwege hun bestuursperiode. De provincies bepaalden in 2015 de speerpunten van het beleid, het bijbehorende subsidie-instrumentarium ontwikkelden zij in 2016. Regelingen zijn opengesteld in de tweede helft van 2016 en begin 2017. Gemeenten en hun maatschappelijke partners kunnen de provinciale miljoenen voor thema’s als wonen, transformatie, ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid, milieu, economie, innovatie, infrastructuur, natuur en landschap, cultuur en erfgoed en sociaal maatschappelijke ontwikkeling kunnen nu dan ook volop benutten.

Provincie als investerend partner

Bovenstaande waarneming geldt voor alle Nederlandse provincies, al hebben de relatief vermogende provincies doorgaans meer subsidieregelingen en –middelen beschikbaar dan de minder vermogende provincies. Elke gemeente investeert in projecten die aansluiten bij de provinciale thema’s. Ze dragen daarmee bij aan het bereiken van provinciale doelstellingen. Alle reden dus om de provincie als investerend partner bij gemeentelijke projecten te betrekken. Daarnaast beheren de provincies ook Europese subsidiemiddelen, zoals de subsidieregelingen onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma  (POP3) en de operationele programma’s voor economische ontwikkeling per landsdeel (EFRO).

Verken uw subsidiekansen

Nu gemeenten hun financiën en hun bedrijfsvoering weer grotendeels op orde hebben en zij, samen met maatschappelijk partners, weer investeren in nieuwe projecten, liggen er juist nu uitstekende kansen voor het verkrijgen van externe financiering vanuit subsidies. De tijd om te oogsten is nu! Verken daarom de subsidiekansen voor uw voorziene projecten met de deskundige hulp van Hezelburcht.

Hezelburcht begeleidt sinds 2001 vele gemeenten structureel bij het verwerven van subsidies. Niet alleen voor hun eigen projecten, maar vaak ook voor samenwerkingsprojecten met woningcorporaties, zorginstellingen, maatschappelijke partners, bedrijven, ontwikkelaars en kennisinstellingen. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met IGS, om subsidies voor projecten in de regio Arnhem te verwerven.

Dankzij onze expertise, uitgebreide netwerk en goede relaties met provincies, kunnen wij snel accuraat inzicht geven in de subsidiekansen. Daarnaast ondersteunen we u bij het aanvragen en verzilveren van de passende subsidies. Meer weten over onze werkwijze of wilt u met ons in contact komen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze Managing consultant Reinier Bos.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

EFRO subsidie
Gerelateerde subsidie EFRO subsidie
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling richt zich op versterking van de concurrentiekracht e...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00