Plattelands­ontwikkelings­programma | POP3+

Voor wie?

Agrarische ondernemers, natuur- en landschapsorganisaties of overheidsinstellingen

Voor wat?

Ontwikkelingsprojecten voor het platteland

Advies over POP3+

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is het belangrijkste instrument van de Europese Unie om ontwikkeling, verduurzaming en innovatie in de agrarische sector te stimuleren. Het derde subsidieprogramma POP3 liep van 2014 tot en met 2020. POP3 gaat in de transitieperiode van 2021 tot en met 2022 door als POP3+.

Om de Europese regelgeving en het programma zo efficiënt mogelijk in Nederland uit te kunnen voeren, is een nationaal beleid met diverse prioriteiten opgesteld. Hoewel de regelgeving overkoepelend is, wordt het programma decentraal door de twaalf provincies uitgevoerd. De POP3+ subsidiemogelijkheden en voorwaarden verschillen dan ook per provincie.

Subsidiemogelijkheden POP3+

Gemeenten, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties, agrariërs en samenwerkingsverbanden kunnen een beroep doen op het programma. Er zijn een aantal interessante subsidieparagrafen binnen POP3+ waar we u graag van op de hoogte brengen. Houd er rekening mee dat dit algemene maatregelen zijn, waarvan de invulling per subsidieoproep en provincie anders is. Elke provincie kent per paragraaf één jaarlijkse openstellingsronde.

  • Niet productieve investeringen water

Investeringen waarbij de (her)inrichting, transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen centraal staat, komen in aanmerking voor deze regeling. De investering moet altijd een link hebben met de landbouw. Investeringen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit- en kwantiteit, het duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding of maatregelingen gericht op het voorkomen van wateroverlast zijn voorbeelden van subsidiabele projecten.

  • Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de investering gericht zijn op de modernisering van een onderneming. De investeringen kunnen een maatschappelijk doel dienen, maar mogen ook bijdragen aan de rentabiliteit van de onderneming. Er wordt daarom ook een eigen bijdrage van 60% gevraagd. Ook voor de eerste toepassing van nieuwe technieken, producten en/of processen kunt u een beroep doen op de regeling.

  • LEADER

In Nederland zijn per provincie LEADER-gebieden vastgesteld waar lokale initiatieven worden ondersteund. Ieder gebied heeft haar eigen Lokale Actie Groep (LAG). Elke LAG heeft een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld met uitdagingen en doelstellingen voor het gebied. Lokale projectinitiatieven van stichtingen en ondernemers die hierbij aansluiten komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage. Doorgaans bedraagt de subsidie 50%  met een minimum van € 100.000.

Complexiteit POP-programma

Het decentrale karakter en de verschillen per provincie maken POP3+ een complex programma. Het vinden van de juiste subsidieoproep bij uw project kan een uitdaging zijn. De specialisten van Hezelburcht helpen u graag op weg. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van POP3+ voor uw organisatie? Of wilt u graag meer informatie over onze diensten? Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

contact

Wilt u meer weten over POP3? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: