Gemeente Aalten

Vanaf januari 2022 is Romie Wisselink binnen de gemeente Aalten aangesteld als subsidiecoördinator. Zij pakt deze taken op naast haar functie als junior medewerker sociaal domein. Om goed beslagen ten ijs te komen, heeft zij in het voorjaar van 2022 een basiscursus subsidieverwerving gevolgd bij Hezelburcht. Daaropvolgend heeft Hezelburcht een nulmeting uitgevoerd om te kijken wat de huidige ervaringen zijn met subsidies binnen de gemeente Aalten en waar de kansen liggen.

Basiscursus subsidieverwerving

Romie heeft met behulp van onze basiscursus tijdens twee praktische, interactieve trainingsdagen kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van subsidieverwerving. Specialist Barbara Glatz heeft alle stappen van het subsidieverwervingsproces doorlopen met voorbeelden uit de praktijk en ruimte voor interactie. Romie heeft geleerd om zelfstandig en doelmatig subsidies te verwerven en te behouden.

Als beginnend subsidiecoördinator bij mijn gemeente vormde deze basiscursus voor mij de ideale oriëntatie op het subsidielandschap. Je wordt aan de hand meegenomen bij het subsidiewervingsproces van A tot Z en er is ruimte voor vragen en eigen inbreng. Hierdoor haalde ik ontzettend veel bruikbare informatie uit de cursus in een relatief korte periode. - Romie Wisselink, Junior medewerker Sociaal Domein & Subsidiecoördinator gemeente Aalten

Nulmeting en kansen: de organisatie brede subsidiescan

Gemeente Aalten wil graag optimaal gebruik maken van beschikbare subsidies, fondsen en investeringsfaciliteiten. Om inzicht te krijgen in de huidige status van subsidies binnen de gemeente (nulmeting) en een overzicht van de kansen die er liggen, heeft Hezelburcht een organisatie brede subsidiescan opgesteld. Specialisten van Hezelburcht hebben door middel van deskresearch en interviews met verschillende betrokkenen projecten geïdentificeerd. Vervolgens zijn deze projecten ‘gematched’ met relevante subsidiekansen. De subsidiescan omvat ook een advies over het borgen van subsidieverwerving binnen de organisatie. Met dit advies kan de gemeente gericht beleid ontwikkelen voor het verwerven én behouden van subsidies, waarmee processen structureel worden geborgd.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00